Поиск по сайту:Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 19.09.97 N 1483 та від 30.01.98 N 155

Головна сторінка


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/324 від 23.09.98
   м.Київ
 
 vd980923 vn01-03/324
 
     Про обов'язковість надання анкети зареєстрованої
          особи та про її реквізити
 
   На Ваш запит про необхідність надання реєстратору анкети
зареєстрованої особи, якій відкривається особовий рахунок за
підсумками аукціону, та про обов'язковість зазначення у анкеті
ідентифікаційного податкового коду відповідаємо наступне.
   1. Звертаємо Вашу увагу на те, що Професійна асоціація
реєстраторів і депозитаріїв не має права надавати роз'яснень з
питань чинного законодавства, а  має  право  лише  надавати
консультації.
   2. Відповідно до п. 5.3 Положення про порядок  ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів (надалі - Положення),
затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 60 ( vr060312-98 ) від 26.05.98 р.,  при
відкритті особового рахунку (крім випадків реєстрації власників в
процесі приватизації за результатами пільгового продажу акцій,
продажу на сертифікатних або грошових аукціонах), а також з метою
підтвердження,  уточнення  або  доповнення  інформації  про
зареєстровану особу, що міститься на її особовому  рахунку,
зазначена особа повинна заповнити та подати реєстроутримувачу
анкету зареєстрованої особи.
   Виходячи з вищевикладеного, Положення ( vr060312-98 ) не
містить обов'язкової вимоги щодо надання реєстроутримувачу анкети
зареєстрованої особи, коли цінні папери були придбані в процесі
приватизації за результатами пільгового продажу акцій, продажу на
сертифікатних або грошових аукціонах, тощо.
   Однак відповідно до п. 7.1 Положення ( vr060312-98 ) у разі,
якщо до моменту отримання розпорядження про здійснення в системі
реєстру операцій з цінними паперами від імені зареєстрованої особи
реєстроутримувачу не було надано анкету цієї зареєстрованої особи,
така анкета повинна подаватись разом з розпорядженням. До того ж у
п. 7.13 Положення однією з підстав для відмови щодо внесення змін
до системи реєстру є відсутність у системі реєстру оформлених
анкет зареєстрованої особи відносно осіб, які на момент подання
вхідних документів мають в системі реєстру відкритий власний
особовий рахунок, та визначені в поданих вхідних документах як
сторони операцій.
   Тобто для здійснення будь-якої операції щодо внесення змін до
системи реєстру буде необхідне надання анкети зареєстрованої
особи, якщо в системі реєстру немає її анкети.
   3. Відповідно до п. 4.4.4 Положення ( vr060312-98 ) серед
обов'язкових реквізитів анкета фізичної особи повинна містити
такий реквізит як ідентифікаційний номер платника податків (крім
осіб, для яких чинним законодавством не передбачено обов'язкове
отримання такого номера). Відповідно до ст. 5 Закону України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-вр ) від 22.12.94 р. до Державного
реєстру вноситься інформація про осіб, які:
   - постійно проживають в Україні, мають об'єкти оподаткування,
передбачені  чинним  законодавством, і зобов'язані сплачувати
податки та інші обов'язкові платежі;
   - не  мають постійного місця проживання в Україні, але
відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки
в Україні.
   Тобто для осіб, які відповідно до чинного законодавства
повинні мати ідентифікаційний номер платників податків, зазначення
такого номеру є обов'язковим. До того ж згідно з п. 7.13 Положення
( vr060312-98 ) однією з підстав для відмови щодо внесення змін до
системи реєстру є відсутність суттєвої інформації у вхідних
документах (крім реєстрації власників за результатами завершення
окремих етапів приватизації емітента). А оскільки ідентифікаційний
номер платника податків відповідно до п. 4.4.4 Положення є
обов'язковим реквізитом, реєстроутримувач  повинен  при  його
відсутності  в анкеті, крім випадків, коли для осіб чинним
законодавством не передбачено обов'язкове отримання такого номера,
відмовити в проведенні операції щодо внесення змін до системи
реєстру.
   Що стосується укладання цивільно-правової угоди до набрання
чинності Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.98 N 60
( vr060312-98 ), хочемо зауважити, що не має значення дата
укладання угоди, а має значення дата подачі реєстроутримувачу
документів для внесення змін до системи реєстру.
 
 Президент ПАРД                    П.Гордієнко
 
Головна сторінка