Поиск по сайту:Інструкція щодо заповнення форми звіту N 80-а-рвк "Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек"

Головна сторінка

       МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і туризму України
                   05.12.2007 N 75
                   ( z1385-07 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2007 р.
                   за N 1386/14653
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       щодо заповнення форми звіту N 80-а-рвк
      "Зведена звітність національних, державних,
         публічних та інших бібліотек"
              ( z1385-07 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   Звітним періодом для форми N 80-а-рвк (річна) ( z1385-07 )
(далі - звіт) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року.
   Подають національні, державні, республіканські (Автономної
Республіки Крим), обласні, центральні міські бібліотеки міст Києва
та Севастополя, публічні, спеціалізовані, спеціальні бібліотеки
незалежно від підпорядкування, у тому числі бібліотеки навчальних
закладів.
 
        2. Порядок та терміни подання звіту
              ( z1385-07 )
 
   Звіт ( z1385-07 ) складають і подають:
 
   2.1. Публічні,  спеціалізовані,  спеціальні  та  інші
бібліотеки -  відділам культури і туризму районних державних
адміністрацій.
 
   2.2. Відділи  культури  і  туризму  районних  державних
адміністрацій  - Міністерству культури і мистецтв Автономної
Республіки Крим, Головному управлінню  культури  і  мистецтв
Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і
туризму  обласних  та  Севастопольської  міської  державних
адміністрацій.
 
   2.3. Республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські
бібліотеки міст Києва та Севастополя - Міністерству культури і
мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури
і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням
культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій.
 
   2.4. Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської
державної адміністрації, управління культури і туризму обласних та
Севастопольської  міської  державної  адміністрації,  зведену
звітність по регіонах - Міністерству культури і туризму України та
головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві  та  Управлінню  статистики  в  місті
Севастополі.
 
   2.5. Міністерство  культури  і  туризму  України зведену
інформацію по Україні та регіонах - Державному комітету статистики
України в установлений термін.
 
   2.6. Адресна частина звіту ( z1385-07 ) заповнюється чітко,
без скорочень із зазначенням повного найменування організації, яка
подає  звіт, та її поштової адреси. Обов'язковим є надання
інформації про виконавця (контактний телефон). Звіт підписується
керівником, головним бухгалтером. Звіт скріплюється печаткою.
 
         3. Заповнення звіту ( z1385-07 )
 
   3.1. У графі 1 надається інформація про загальну кількість
бібліотек на кінець року, з них у графі 2 вказується кількість
бібліотек, які потребують капітального ремонту, а в графі 3 - ті,
що знаходяться в аварійному стані.
 
   3.2. У графі 4 вказується загальний обсяг фондів бібліотек
(тис. прим. з одним знаком після коми). Дані графи 4 повинні
дорівнювати сумі граф 5-7 та 8-17.
 
   3.3. У графі 18 відображається загальна кількість документів
(у тисячах з одним десятковим знаком), що надійшли до бібліотек
протягом року.
 
   3.4. У графі 19 надається інформація про видану кількість
примірників за рік з одним десятковим знаком.
 
   3.5. У  графі  20 відображаються відомості про загальну
кількість зареєстрованих  користувачів  на  основі  облікової
документації, що застосовується в бібліотеках, у т.ч. в графі 21
кількість користувачів віком до 18 років.
 
   3.6. У графі 22 наводиться загальна кількість працівників
бібліотек, з них у графі 23 - повною спеціальною вищою освітою, у
т.ч. у графі 24 - з базовою вищою спеціальною освітою.
 
   3.7. Рядки  01-09  заповнюються  при  складанні  звіту
( z1385-07 ) по Україні та регіонах. Рядки 01-05 заповнюються при
складанні звіту по сільській місцевості.
 
        4. Арифметичний та логічний контроль
            звіту ( z1385-07 ):
 
   4.1. Графа 1 по кожному з рядків дорівнює підсумку граф 2,3.
 
   4.2. Графа 4 повинні дорівнювати підсумку граф 5-12.
 
 Начальник управління
 фінансування, обліку
 та звітності                       В.В.Жук
Головна сторінка