Поиск по сайту:Спільний протокол тристоронньої наради з питань торгово-економічного і інвестиційного співробітництва між Україною, Ісламської Республікою Іран і Туркменистаном

Головна сторінка

            Спільний протокол
    тристоронньої наради з питань торгово-економічного
     і інвестиційного співробітництва між Україною,
      Iсламської Республікою Iран і Туркменистаном
 
 
   Дата підписання: 10 вересня 1995 р.
   Набуття чинності: 10 вересня 1995 р.
 
   Уряд України,  Уряд  Iсламської  Республіки Iран і Уряд
Туркменистану, надалі іменовані Сторонами,
 
   надаючи особливого  значення  поглибленню  і  розширенню
торговельних і економічних відносин держав у рамках тристороннього
співробітництва,
 
   виходячи з намірів створити  сприятливі  умови  розвитку
ринкових відносин і ефективних форм взаєморозрахунків в інтересах
національних економік трьох країн,
 
   ґрунтуючись на  взаємній  зацікавленості  і  перспективі
довгострокового співробітництва в області торгівлі, економіки й
інвестиційної політики Сторін,
 
   керуючись положеннями   Меморандуму   про   тристороннє
співробітництво  між Україною, Iсламською Республікою Iран і
Туркменистаном, підписаного  9 квітня 1995 року в м. Тегерані
( 998_298 ), а також з метою його реалізації,
 
   вирішили:
 
   1. Створити  Україно - Iрано - Туркменський міжурядовий
Комітет з координації торгово-економічного  й  інвестиційного
співробітництва, (далі Комітет).
 
   Основною метою  Комітету  є  координація  і  розвиток
торгово-економічного й інвестиційного співробітництва, а також
контроль за ходом реалізації тристоронніх домовленостей у цій
області.
 
   2. З метою розробки документа, який визначає основні напрямки
діяльності Комітету, його задачі, функції й організацію роботи
Сторони домовилися створити тристоронню робочу групу.
 
   3. Сторони визнають, що торгово-економічне співробітництво
між  їхніми  країнами базується на принципах рівноправності,
економічного суверенітету, взаємної вигоди і здійснюється шляхом
безпосередньої домовленості господарюючих суб'єктів, що хазяюють,
що мають право на зовнішньоекономічну діяльність з дотриманням
норм міжнародного права і внутрішнього законодавства.
 
   4. Сторони  будуть сприяти розвиткові торгово-економічних
відносин, спрямованих на збільшення взаємного товарообігу й обсягу
наданих послуг.
 
   5. В рахунок валютної частини постачань туркменського газу в
Україну в 1995 році на суму 10 млн доларів США, Україна зробить
постачання послуг, товарів і в тому числі рейки в Iсламську
Республіку Iран, яка у свою чергу на еквівалентну суму здійснить
будівництво автодороги Ашгабат-Геок-Депе.
 
   6. Сторони  сприяють  пріоритетним напрямкам економічного
співробітництва,  здійсненню  ефективної  системи  банківських
взаєморозрахунків і кредитних відносин регулювання, яких буде
визначено спеціальною міжбанківською Угодою.
 
   7. Сторони будуть усіляко підтримувати виробничу інтеграцію
національних  економік,  інвестиційну ініціативу державного і
недержавного сектору в  створенні  спільних  підприємств,  у
виробництві, будівництві, торгівлі, у сфері будь-яких послуг.
 
   8. Сторони  будуть здійснювати регулярний обмін правовою
інформацією  в  області   зовнішньоекономічних   зв'язків,
торгово-економічних   відносин,   інвестиційної  діяльності,
оподатковування та мита.
 
   9. Сторони будуть усіляко сприяти забезпеченню сприятливих
умов для обміну делегаціями, що представляють торговельні й
економічні інтереси своїх країн, організацію і проведення ярмарків
і виставок.
 
   10. Сторони  визнали  необхідним  проводити  термінові
консультації по дипломатичних каналах на прохання якої-небудь зі
Сторін для обговорення питань, що стосуються тлумачення або
виконання цього Протоколу.
 
   Наступна тристороння зустріч відбудеться в Україні. Дата
проведення зустрічі буде погоджена додатково по дипломатичних
каналах.
 
   Цей Протокол набирає сили з дня його підписання.
 
   Зроблено в м. Ашгабаті 10 вересня 1995 року (19 шахривара
1374) у трьох екземплярах, кожний на українській, перській,
туркменській і російській мовах.
 
За Уряд України   За Уряд Iсламської   За Уряд Туркменистану
           Республіки Iран
 
  (підпис)       (підпис)          (підпис)
Головна сторінка