Поиск по сайту:Про затвердження Комплексної програми розвитку Національного комплексу "Експоцентр України"

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1566
                Київ
 
     Про затвердження Комплексної програми розвитку
      Національного комплексу "Експоцентр України"
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Комплексну програму розвитку  Національного
комплексу "Експоцентр України" (далі - Програма), що додається.
 
   2. Визначити  замовником  Програми  Державне  управління
справами.
 
   3. Державному управлінню справами, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції щороку
під час складання проектів державного бюджету та  Державної
програми економічного і соціального розвитку України передбачати
кошти для виконання Програми.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2004 р. N 1566
 
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
   розвитку Національного комплексу "Експоцентр України"
 
 
             Загальна частина
 
   Національний комплекс  "Експоцентр  України"  (далі  -
Експоцентр) - єдиний в Україні спеціалізований архітектурний і
садово-парковий  комплекс,  основним  призначенням  якого  є
провадження виставково-ярмаркової                та
інформаційно-пропагандистської    діяльності,    проведення
культурно-мистецьких і розважальних заходів.
 
   Загальна площа території Експоцентру становить 286 гектарів,
з яких більш як 48 - забудовані землі, 171 гектар - зона
відпочинку  та  водойми.  Для здійснення виставкових заходів
використовується 10 павільйонів загальною площею понад 20 тис. кв.
метрів і відкриті виставкові майданчики площею 10 тис. кв. метрів.
 
   На території Експоцентру здійснюються виставково-ярмаркові
заходи за участю вітчизняних та іноземних підприємств, установ і
організацій.
 
   Щороку в Експоцентрі проводиться більше ніж 100 міжнародних
та національних виставок, які відвідують понад 1,5 млн. чоловік,
та  здійснюється  більш як 300 виставково-ярмаркових заходів
(конгреси, з'їзди,    бізнес-зустрічі,    прес-конференції,
науково-практичні семінари).
 
   Однак матеріально-технічна   база   Експоцентру,   що
експлуатується з 1958 року, недосконала і не відповідає сучасним
вимогам   для   здійснення  міжнародних  і  національних
виставково-ярмаркових заходів.
 
   Інженерне обладнання  павільйонів  морально  застаріло.
Недостатньо  розвинута  телекомунікаційна мережа. Не створено
належної  інфраструктури  для  надання  послуг  учасникам  і
відвідувачам виставок та ярмарків. Протягом останніх 12 років
через недостатнє фінансування не проводилося санітарне вирубування
та очищення насаджень у лісопарковій та парковій зонах.
 
   Із 180  будинків  і  споруд, що перебувають на балансі
Експоцентру, 20 мають  статус  історико-культурних  пам'яток.
Більшість з них потребують реконструкції та ремонту.
 
           Мета і завдання Програми
 
   Мета Програми - створення сучасного виставкового комплексу
світового рівня, розвиток інфраструктури та матеріально-технічної
бази Експоцентру, збереження його як унікального архітектурного і
садово-паркового комплексу.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   реалізація державної політики у сфері виставкової діяльності,
внутрішньої  і  зовнішньої  торгівлі,  науково-технічного  та
технологічного  оновлення  виробництва,  пропаганди  передових
технологій і нових видів продукції, забезпечення просування на
внутрішній та зовнішній ринок вітчизняних товарів і послуг;
 
   посилення ролі  Експоцентру  як  провідної  установи  у
провадженні виставкової діяльності та збереження його цілісності;
 
   спорудження сучасних  нових та реконструкція існуючих на
території Експоцентру виставкових павільйонів, створення умов для
підвищення економічної ефективності виставкових заходів, у тому
числі міжнародного рівня;
 
   здійснення заходів, спрямованих на розвиток  рекреаційної
інфраструктури,  забезпечення  надання належного рівня послуг
учасникам і відвідувачам виставок та ярмарків;
 
   поліпшення технічного стану інженерних споруд і мереж, а
також транспортного обслуговування;
 
   організація інвестування Експоцентру за рахунок залучення
державних і недержавних коштів.
 
        Основні напрями виконання Програми
 
   Програма виконується за такими основними напрямами:
 
   вивчення технічного стану об'єктів Експоцентру, обстеження
інженерно-транспортної інфраструктури,         розроблення
проектно-кошторисної    документації    для    проведення
реставраційно-ремонтних і будівельних робіт;
 
   реконструкція інженерно-технічних  мереж і комунікацій на
території Експоцентру та  упорядкування  і  озеленення  його
території;
 
   будівництво і реконструкція виставкових павільйонів та інших
об'єктів виставкової діяльності відповідно до світових стандартів;
 
   поліпшення транспортно-комунікаційної мережі Експоцентру;
 
   удосконалення форм виставкової діяльності, розвиток системи
інформаційно-аналітичної підтримки  та  інформаційно-методичного
забезпечення діяльності Експоцентру, підготовка та підвищення
кваліфікації фахівців відповідно до світових стандартів.
 
   Етапи виконання Програми та її фінансове забезпечення
 
   Програма виконуватиметься у три етапи.
 
   На першому етапі (2004-2005 роки) передбачається:
 
   вивчення загального технічного стану об'єктів Експоцентру та
розроблення проектно-кошторисної документації  для  проведення
реставраційно-ремонтних і будівельних робіт;
 
   підготовка, погодження та реалізація інвестиційних проектів;
 
   реконструкція інженерних мереж та комунікацій, будівництво
нових виставкових павільйонів та споруд спортивно-оздоровчого
призначення.
 
   Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для проведення робіт на
першому етапі, становить 192740 тис. гривень, у тому числі з
державного бюджету 56000 тис. гривень.
 
   На другому етапі (2006-2008 роки) передбачається:
 
   проведення робіт  з поліпшення транспортного забезпечення
Експоцентру за рахунок будівництва монорейкової дороги, нових
в'їздів, місць для паркування, реконструкції майданів і доріг;
 
   спорудження головного виставкового залу площею 15 тис. кв.
метрів;
 
   реконструкція існуючих павільйонів із збільшенням виставкової
площі та приведенням їх у відповідність із світовими стандартами;
 
   будівництво сучасних  споруд  культурно-розважального  та
спортивно-оздоровчого призначення;
 
   реконструкція та будівництво адміністративних об'єктів;
 
   створення сучасної інфраструктури Експоцентру.
 
   На другому етапі проводиться уточнення обсягів робіт  і
коштів, передбачених на виконання Програми.
 
   Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для проведення робіт на
другому етапі, становить 2022508 тис. гривень, у тому числі з
державного бюджету 267560 тис. гривень.
 
   На третьому етапі (2009-2010 роки) передбачається:
 
   завершення будівництва транспортно-комунікаційної мережі;
 
   упорядження лісопаркової  та  паркової  зони, благоустрій
території;
 
   завершення будівництва та формування виставкових павільйонів.
 
   Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для проведення робіт на
третьому етапі, становить 306178 тис. гривень, у тому числі з
державного бюджету 105428 тис. гривень.
 
   Загальний обсяг фінансування Програми - 2521426 тис. гривень,
у тому числі з державного бюджету - 428988 тис. гривень.
 
         Управління виконанням Програми
 
   Управління виконанням Програми здійснюється робочою групою,
утвореною Державним управлінням справами, яка  виконує  такі
функції:
 
   координація та контроль за виконанням Програми;
 
   організація фінансового  забезпечення  і  контроль  за
витрачанням коштів, передбачених на виконання Програми;
 
   налагодження зовнішньоекономічних   зв'язків,   залучення
інвестицій, у тому числі іноземних.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми забезпечить:
 
   збереження і зміцнення матеріальної бази Експоцентру;
 
   створення виставкового комплексу світового рівня з розвинутою
інфраструктурою, сучасними виставковими  залами  і  технічним
оснащенням;
 
   активізацію виставкової  діяльності,  створення  умов для
підвищення  рівня  організації  національних  і  міжнародних
виставкових  заходів за актуальною тематикою, яка відповідає
пріоритетам  розвитку  вітчизняної  економіки;  налагодження
міжнародних   економічних   зв'язків;   вихід  вітчизняних
товаровиробників на нові перспективні ринки товарів та послуг;
 
   залучення до виставкових заходів більшої кількості іноземних
компаній та фірм, що забезпечить прямий вихід на міжнародний
інвестиційний ринок і збільшення обсягів іноземних інвестицій в
економіку України.
 
   З метою  розв'язання  проблем,  визначених  Програмою,
передбачається здійснити заходи згідно з додатком.
 
 
                          Додаток
                      до Комплексної програми
 
               ЗАХОДИ
   з розвитку Національного комплексу "Експоцентр України"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Зміст заходу |Орієн- |             За роками та джерелами фінансування
        |товний |---------------------------------------------------------------------------------------
        |обсяг |  2004 |  2005   |  2006   |   2007  |  2008   |  2009   |  2010
        |фінан- |---------+------------+------------+-------------+------------+------------+-----------
        |суван- |дер-|інші|дер- | інші |дер- | інші | дер- | інші |дер- | інші |дер- | інші |дер- |інші
        | ня, |жав-|дже-|жав- | дже- |жав- | дже- | жав- | дже- |жав- | дже- |жав- | дже- |жав- |дже-
        | тис. |ний |рела|ний | рела |ний | рела | ний | рела |ний | рела |ний | рела |ний |рела
        |гривень|бюд-|  |бюд- |   |бюд- |   | бюд- |   |бюд- |   |бюд- |   |бюд- |
        |    |жет |  |жет |   |жет |   | жет |   |жет |   |жет |   |жет |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Розроблення
проектно-
кошторисної
документації
для проведення
реставраційно-
ремонтних і
будівельних
робіт      160420 6000    8000 30000 8000 30000  8000 30000 5000 30000 1420  4000
 
2. Будівництво:
 
виставкових
павільйонів
площею
100 тис. кв.
метрів      502740    740    100000    100000    100000    100000    100000    2000
 
головного
виставкового
залу площею
15 тис. кв.
метрів      152482            25000 27482 50000 50000
 
південного
вхідного залу
площею
8 тис. кв.
метрів      38304                                 8304    30000
 
виставкового
павільйону
екзотичної
флори площею
2 тис. кв.
метрів       3840                1840     2000
 
виставкового
павільйону N 42
площею
8 тис. кв.
метрів      38304                   10000    20000     8304
 
3. Рекон-
струкція:
 
виставкових
павільйонів із
збільшенням
експозиційної
площі до
50 тис. кв.
метрів та
приведення їх у
відповідність
із світовими
стандартами   139400      30000    20000     20000    20000    20000    29400
 
інженерних
мереж та
комунікацій на
території
Експоцентру    20000      5000     5000     5000     2000     2000     1000
 
майданів і
доріг       10000      1000     2000     2000     2000     2000     1000
 
4. Будівництво
сучасних споруд
культурно-
розважального
та спортивно-
оздоровчого
призначення:
 
шоу-ярмаркового
центру з
трибунами на
30 тис. місць   69120                19120     50000
 
кінотеатру    24624                10000     14624
 
культурно-
розважальних
центрів      29820                10000     19820
 
аквапарку    230000                10000    100000    120000
 
кінно-
спортивного
клубу       7286                7286
 
басейну      3750                3750
 
тенісного клубу  2500          2500
 
5. Будівництво
з метою
вдосконалення
транспортно-
комунікаційної
мережі
Експоцентру:
 
монорейкової
дороги з депо  550000            25000 250000 25000 250000
 
в'їздів,
підземної
стоянки на
1 тис. місць,
автостоянок на
2 тис. місць,
паркінгів на
7 тис. місць   265000      5000     5000 40000  5000 40000    80000    80000    10000
 
майдану для
вертольотів     380                        380
 
6. Розвиток
мережі
торговельних
закладів,
об'єктів
громадського
харчування та
відпочинку:
 
будівництво
супермаркету   25650                10000     15650
 
спорудження
готелю на
1 тис. місць
та паркінгу   153900                50000     50000    53900
 
реконструкція
об'єктів
громадського
харчування    19876                10000     9876
 
будівництво
бюветів       560             560
 
7. Будівництво
адміністративних
об'єктів:
 
бізнес-центру   28800                       15000    13800
 
митного
комплексу     15920                15920
 
8. Благоустрій
території,
санітарне
вирубування і
очищення
насаджень,
упорядження
лісопаркової та
паркової зони і
ставків      12750      1000     1000  1500  1000  1500 1000  1500 1000  1500 1000  750
 
9. Підготовка
та підвищення
кваліфікації
фахівців
Експоцентру    2500          500     500      500     500     500
 
10. Розвиток
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки та
інформаційно-
методичного
забезпечення
діяльності
Експоцентру    13500          3000     3000     3500     2000     2000
 
Усього     2521426 6000 740 50000 136000 91560 600398 126000 752850 50000 401700 43028 188000 62400 12750
Головна сторінка