Поиск по сайту:Про застосування статті 26 Закону України "Про об'єднання громадян"

Головна сторінка

    МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
          МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ УКРАЇНИ
        ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
           ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 190/208 від 26.12.95
   м.Київ
 
 vd951226 vn190/208
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики
    N 580/1181/3867/951/159/220-ос/189 ( z1244-07 )  від
    29.10.2007 }
 
      Про порядок виплати допомоги на поховання
 
 
 
   У зв'язку з підвищенням  роздрібних  цін  на  ритуальну
атрибутику  та послуги на поховання, на виконання постанови
Кабінету  Міністрів  України  від 23 травня 1995 р. N 355
( 355-95-п ) "Про розмір допомоги на поховання" Н А К А З У Є М О:
 
   Внести зміни та доповнення до Порядку виплати допомоги на
поховання, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту
населення, Міністерства фінансів, Міністерства праці, Державного
комітету по житлово-комунальному господарству, Фонду соціального
страхування,   Пенсійного   Фонду  України  від  02.11.94
N 193/107/61/88/08-14-627/44 ( z0272-94, z0125-94 ), виклавши його
у новій редакції, що додається.
 
 Заступник Міністра
 соціального захисту
 населення України                   Б.Г.Алейник
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                  В.М.Матвійчук
 
 Заступник Міністра
 праці України
 
 Заступник Голови
 Державного комітету по
 житлово-комунальному
 господарству                      В.I.Ляшко
 
 Голова правління
 Фонду соціального
 страхування України                 О.В.Єфіменко
 
 Заступник Голови
 Пенсійного Фонду
 України                        Б.О.Зайчук
 
                     Затверджено
             наказом Міністерства соціального захисту
             населення України, Міністерства фінансів
             України,  Міністерства праці України,
             Державного     комітету     по
             житлово-комунальному    господарству
             України, Фонду соціального страхування
             України, Пенсійного фонду України
 
               Порядок
         виплати допомоги на поховання
 
   1. Допомога на поховання  у  розмірі  чотирьох  величин
середньодушового сукупного доходу, що дає право на отримання
допомоги, виплачується з 2 жовтня 1995 року у разі смерті:
   громадянина, який  перебував  у  трудових  відносинах  з
підприємством,  установою,  організацією  (крім  працюючих
пенсіонерів);
   працівника, який втратив роботу у зв'язку зі змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі з ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням  підприємства,  установи,
організації, скороченням чисельності або штату працівників, за
якими зберігалася середня заробітна плата за попереднім місцем
роботи на період працевлаштування, але не більш як на три місяці;
   особи, яка не перебувала  у  трудових  відносинах,  але
сплачувала  страхові внески до Фонду соціального страхування
України на умовах добровільного соціального страхування;
   аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вузу
очної форми навчання, учня професійного навчального закладу;
   безробітного, який  зареєстрований  у  державній  службі
зайнятості;
   особи, що перебувала на утриманні зазначених вище громадян;
дитини, яка мала тільки одного із батьків або опікуна, які не
зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні, не є
пенсіонерами у зв'язку із доглядом за цією дитиною і отримували на
неї від органів соціального захисту населення державну допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або по
догляду за дитиною-інвалідом до досягнення 16-річного віку чи
грошову виплату матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і
більше дітей віком до 16 років, а також у разі смерті одержувачів
вищезазначених видів допомоги;
   особи, яка знаходиться на утриманні пенсіонера.
   У разі смерті пенсіонера, допомога на поховання виплачується
у розмірі двомісячної пенсії померлого, за винятком пенсіонерів,
що одержували пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ),  допомога  на
поховання яких виплачується у розмірі тримісячної пенсії. При
цьому розмір допомоги на поховання не може бути менше чотирьох
величин  середньодушового сукупного доходу, що дає право на
отримання допомоги.
   У разі смерті пенсіонера, який одержував пенсію по Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) виплата допомоги на
поховання провадиться в розмірі його двомісячної пенсії, але не
менше чотирьох величин середньодушового сукупного доходу, що дає
право на отримання допомоги.
   У разі смерті особи, яка не належить до зазначених вище
категорій, або особи, яка була на її утриманні, допомога на
поховання  виплачується  у  розмірі  до  чотирьох  величин
середньодушового сукупного доходу, що дає право на отримання
допомоги, з урахуванням її матеріального становища.
   2. Утримання осіб, перелічених у пункті 1 цього Порядку
вважаються:
   а) дружина (чоловік), які не мали самостійних джерел засобів
до існування (не одержували заробітну плату, пенсію, стипендію
тощо);
   б) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18
років, (брати, сестри й онуки - за умови, якщо вони не мають
працездатних батьків) незалежно від отримання ними допомоги згідно
Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 )
або соціальної пенсії;
   в) непрацездатні (незалежно від віку) батьки, а також дід та
баба за умови, що вони не одержували пенсії.
   3. Допомога на поховання виплачується сім'ї померлого або
особі, яка здійснила поховання.
   Допомога на поховання виплачується в день звернення за нею. У
разі, коли одержувачем допомога своєчасно не витребувана, вона
виплачується, якщо звернення за нею відбулося не пізніше шести
місяців з дня смерті, у розмірі, який був встановлений на день
смерті померлого.
   Своєчасно не витребувана допомога на поховання пенсіонера
вилучається після закінчення шестимісячного терміну тільки в
розмірах, встановлених на день смерті Законами України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та  осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ).
   4. Допомога на поховання померлого громадянина, що перебував
у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією,
працівника, який втратив роботу у зв'язку зі змінами в організації
виробництва і праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією
або  перепрофілюванням  підприємства,  установи,  організації,
скороченням  чисельності  або штату працівників, і за якими
зберігалася середня заробітна плата за попереднім місцем роботи на
період  працевлаштування,  але  не більш як на три місяці,
виплачується підприємством, установою, організацією за місцем
основної роботи працівника (за місцем звільнення вказаної особи із
зазначенням причин, крім випадків звільнення  у  зв'язку  з
ліквідацією підприємства, установи, організації) за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України.
   Якщо підприємство,  установа,  організація  ліквідовані,
допомога на поховання виплачується відділеннями Фонду соціального
страхування України або за їх вказівкою підприємством, установою,
організацією в рахунок належних з них внесків до Фонду соціального
страхування України.
   Такий же порядок виплати допомоги на поховання утриманця
зазначеної категорії громадян.
   5. У  разі  смерті  аспіранта,  докторанта,  клінічного
ординатора, студента вузу очної форми навчання, учня професійного
навчального закладу або особи, яка знаходилася на утриманні цієї
категорії громадян, допомога на поховання виплачується за місцем
навчання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
   6. У  разі смерті особи, яка не перебувала у трудових
відносинах, але сплачувала страхові внески до Фонду соціального
страхування  України  на  умовах  добровільного  соціального
страхування, допомога на поховання виплачується органом, в якому
вона була зареєстрована як страхувальник. Такий же порядок виплати
допомоги на поховання утриманця зазначеної категорії громадян.
   7. У  разі  смерті  пенсіонера  допомога  на  поховання
призначається органами, що  призначають  пенсію,  за  місцем
проживання померлого і виплачується за рахунок коштів, з яких
виплачувалась пенсія, органами, що проводять її виплату. Центри по
нарахуванню і виплаті пенсії та допомоги мають право призначати та
виплачувати допомогу на поховання.
   У разі смерті особи, що перебувала на утриманні пенсіонера,
виплачується допомога на поховання за місцем отримання пенсії у
розмірі чотирьох величин середньодушового сукупного доходу, що дає
право на отримання допомоги, за  рахунок  коштів,  з  яких
виплачується пенсія.
   8. У разі смерті дитини, яка мала тільки одного із батьків
або опікуна (які не працюють, не зареєстровані у державній службі
зайнятості як безробітні, не є пенсіонерами) у зв'язку  із
здійсненням догляду за цією дитиною і отримували на неї від
органів соціального захисту населення державну допомогу по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку або по догляду за
дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку чи грошову
виплату матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей
віком до 16 років, а  також  у  разі  смерті  одержувачів
вищезазначених видів допомоги, допомога на поховання виплачується
у розмірі чотирьох величин середньодушового сукупного доходу, що
дає право на отримання допомоги, за місцем отримання державної
допомоги на неї, за рахунок коштів, з яких виплачується допомога.
   9. У  разі  смерті  безробітного, який зареєстрований у
державній службі зайнятості, або особи, яка перебувала на його
утриманні, допомога на поховання виплачується центрами зайнятості
за місцем реєстрації за рахунок коштів Державного фонду сприяння
зайнятості населення.
   10. У разі смерті особи, яка не належала до згаданих вище
категорій, або особи, яка була на її утриманні, допомога на
поховання виплачується за рішенням  місцевої  Ради  народних
депутатів за рахунок коштів місцевих бюджетів.
   11. Одному із членів сім'ї померлого або особі, що здійснила
поховання, у яких середньомісячний сукупний доход на одного члена
сім'ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не
перевищує розміру середньодушового сукупного доходу, що дає право
на отримання допомоги, встановленого постановами Верховної Ради
України  або  Кабінету  Міністрів України, крім допомоги на
поховання, зазначеної у пункті 1 цього  Порядку,  надається
додаткова грошова допомога на поховання у розмірі двох величин
середньодушового сукупного доходу за рахунок коштів, з яких
виплачувалася допомога на поховання.
   Право на додаткову допомогу на поховання мають громадяни, які
проживають (прописані) на території України.
   До членів сім'ї померлого, у разі сумісного  проживання
(прописки), відносяться: чоловік, дружина, їх діти і батьки, а
також дід, баба, брати, сестри, племінники, племінниці, вітчим,
мачуха, онуки, пасинки і падчериці та особи, яких виховували і
утримували, як членів своєї сім'ї.
   До членів сім'ї померлого, що проживали окремо від нього, та
членів сім'ї особи, що здійснила поховання, відноситься: чоловік,
дружина, їх діти і батьки.
   12. Обчислення сукупного доходу сім'ї проводиться в порядку,
передбаченому пунктами 194, 195 Положення про порядок призначення
та виплати державної допомоги сім'я з дітьми,  затвердженим
Міністерством праці, Міністерством соціального захисту населення,
Міністерством освіти і Міністерством  фінансів  від 11.03.93
N 04-800 ( z0010-93 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 19.03.93 за N 10 із змінами і доповненнями.
   Аліменти, які  одержують члени сім'ї, враховуються у її
сукупному доході, а аліменти, які виплачуються членом сім'ї,
вилучаються з її доходів.
   Середньомісячний сукупний доход на  одного  члена  сім'ї
визначається з врахуванням померлого і його доходів у разі
сумісного проживання (прописки).
   Працездатні особи, що не працюють (не служать, не навчаються)
і не зареєстровані у державній службі зайнятості, при обчисленні
середньомісячного  сукупного доходу сім'ї у складі сім'ї не
враховуються.
   13. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті
особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім
випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою
особою), а також у разі викидня.
   14. Поховання одиноких громадян похилого віку проводиться
відповідно  до  розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 лютого 1992 р. N 120-р та Положення про порядок виявлення,
обліку і поховання померлих одиноких громадян  на  Україні,
затвердженого  наказом  Державного  комітету  України  по
житлово-комунальному господарству від 11 травня 1992 р. N 32.
Допомога на поховання в цьому випадку не виплачується.
   15. Допомога на поховання не оподатковується.
   16. Для одержання допомоги на поховання до заяви додається
довідка про смерть, видана органами запису актів громадянського
стану, а у разі смерті утриманця, крім того, довідка з місця
проживання про перебування його на утриманні.
   Для одержання  додаткової грошової допомоги на поховання
подається довідка про склад сім'ї померлого та довідка про доходи
кожного з членів сім'ї або особи, що здійснила поховання, за
попередній квартал.
   17. На звороті довідки про смерть робиться розпорядження
керівника підприємства (організації, установи, іншого органу, який
виплачує  допомогу) про призначення допомоги на поховання з
зазначенням суми, яка належить до виплати, завірене печаткою.
   Після цього всі документи передаються (або видаються на руки
одержувачу  допомоги)  у  розрахункову  частину  підприємства
(установи, організації, іншого органу, який виплачує допомогу) для
проведення виплати допомоги.
   18. Витрати бюджету на допомогу на поховання відносяться на
розділ 222 "Iнші видатки" параграф 8 "Різні видатки", а видатки на
поховання пенсіонерів, яким проводилась виплата пенсії з коштів
Пенсійного фонду, відносяться на розділ 240 "Видатки Пенсійного
фонду України" Класифікації доходів і видатків Державного та
місцевих бюджетів України ( v0035201-92 ).
Головна сторінка