Поиск по сайту:Про удосконалення системи державних закупівель

Головна сторінка


      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
             30.12.1999 N 449
 
          Про введення в дію Положення
      про технічне діагностування енергетичного
     обладнання підприємств Мінпромполітики України
 
   ВАТ  "ВТП  "Укренергочормет"  розроблено та погоджено з
Комітетом по нагляду за охороною праці Положення про технічне
діагностування   енергетичного   обладнання   підприємств
Мінпромполітики України (далі - Положення).
   З метою підвищення рівня безпеки при експлуатації парових та
водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин,
що працюють під тиском, оперативного забезпечення підприємств і
організацій зазначеним нормативним документом, Н А К А З У Ю:
   1. Ввести в дію з 1 березня 2000 року Положення про технічне
діагностування   енергетичного   обладнання   підприємств
Мінпромполітики України.
   2.  Керівникам  підприємств,  установ  та  організацій
Мінпромполітики  України,  в  яких  експлуатуються парові та
водогрійні  котли,  котли-утилізатори,  системи випарювального
охолодження, теплофікаційні економайзери, посудини, що працюють
під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, підконтрольні
Держнаглядохоронпраці України:
   2.1.  Наказом  по  підприємству або установі призначити
експертно-технічну комісію згідно з вимогами п. 3.10 Положення.
   Термін - 25.03.2000 р.
   2.2. Скласти графік установки реперів на трубопроводах з
робочою температурою пари 400 град. C та вище для визначення
залишкової деформації або її швидкості зростання, та узгодити його
з територіальним управлінням Комітету по нагляду за охороною
праці.
   Термін - 31.04.2000 р.
   2.3. При  проектуванні  нових  паропроводів  з  робочою
температурою 400 град. C і вище передбачити обов'язкову установку
реперів.
   Термін - постійно
   3. Призначити (за погодженням) ВАТ "ВТП "Укренергочормет"
головною  спеціалізованою  організацією  по  металознавству,
розрахунках  на міцність, контролю стану металу, корозії на
підприємствах Мінпромполітики України.
   4. Директору ВАТ "ВТП "Укренергочормет" Бондаренку В.В.,
згідно із замовленнями підприємств та організацій, забезпечити
тиражування та розсилку Положення.
   Адреса для замовлення: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 58,
тел. (0572) 30-13-96, 30-13-97.
   Термін - 29.02.2000 р.
   5.  Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
технічне діагностування енергетичного обладнання металургійних
підприємств  Міністерства  промисловості  України, затверджене
05.04.93  р.  Мінпромом  України  та  узгоджене 24.03.93 р.
Держнаглядохоронпраці України.
   6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Міністра Грищенка С.Г.
 
 Міністр                        В.М.Гуреєв
 
Головна сторінка