Поиск по сайту:Про утворення постійно діючої консультативної групи при Держфінпослуг

Головна сторінка

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            18.11.2004 N 201
 
 
     Про утворення постійно діючої консультативної
           групи при Держфінпослуг
 
 
   З метою забезпечення стабільного розвитку кредитних спілок
в Україні та створення якісного нормативно-правового регулювання
їх діяльності, підвищення рівня співпраці між представниками
ринків фінансових послуг та Держфінпослуг, сприяння ефективній
діяльності Консультаційно-експертної   ради   Держфінпослуг,
та відповідно до п. 6.1 Положення про Консультаційно-експертну
раду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого     розпорядженням    Держфінпослуг
від 19.09.2003 р. N 63 ( v0063486-03 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити склад постійно діючої консультативної групи
при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України з питань аналізу тенденцій розвитку кредитних спілок
в Україні  та вдосконалення законодавства в сфері державного
регулювання їх діяльності, згідно з додатком.
 
   2. Керівнику консультативної  групи  надати  повноваження
щодо внесення змін до особового складу консультативної групи.
 
   3. Вважати  такими,  що  втратили  чинність  накази
від 05.08.2003 року N 81 та від 12.08.2004 року N 146.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
 
                   Додаток
                   до наказу Голови Комісії
                   18.11.2004 N 201
 
 
               СКЛАД
       постійно діючої консультативної групи
      при Державній комісії з регулювання ринків
      фінансових послуг України з питань аналізу
     тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні
 
 
ОЛЕНЧИК           - Член Держфінпослуг - директор
Андрій Ярославович     департаменту нагляду за кредитними
              установами, керівник консультативної
              групи
 
КОЗИНЕЦЬ          - Президент Національної асоціації
Петро Миколайович      кредитних спілок України, член
              Консультаційно-експертної ради
              Держфінпослуг, заступник керівника
              консультативної групи (за згодою)
 
ЗБАРАЖСЬКА         - Начальник управління аналізу і
Олена Єфремівна       ліцензування кредитних установ
              департаменту нагляду за кредитними
              установами Держфінпослуг, секретар
              консультативної групи
 
ТКАЧЕНКО          - Начальник юридичного управління
Дмитро Валерійович     Держфінпослуг
 
ЖИЛА            - Начальник управління зведеного
Надія Михайлівна      аналізу департаменту державного
              регулювання та розвитку ринків
              фінансових послуг Держфінпослуг
 
АБРАМ'ЮК          - Член наглядового комітету
Ігор Степанович       Національної асоціації кредитних
              спілок України (за згодою)
 
БАШКАТОВ          - Голова правління КС "Азовська
Олександр Володимирович   кредитна компанія" (за згодою)
 
 
ВИШНЕВСЬКИЙ         - Голова кредитного комітету КС
Іван Іванович        "Допомога" (за згодою)
 
ГОНЧАРЕНКО         - Голова спостережної ради КС "Каса
Владислав Васильович    взаємодопомоги" (за згодою)
 
ГОНЧАРЕНКО         - Голова правління КС "Слобідська"
Костянтин Сергійович    (за згодою)
 
ЖУЛИНСЬКА          - Голова правління КС "Турбота" (за
Галина Степанівна      згодою)
 
КРАВЧЕНКО          - Віце-президент Національної
Людмила Євгенівна      асоціації кредитних спілок України
              (за згодою)
 
КРИЖАНІВСЬКА        - Голова правління КС "Перший
Олена Вікторівна      кредитний альянс" (за згодою)
 
КУТЯВІН           - Голова спостережної ради КС
Володимир Миколайович    "Кримське товариство взаємного
              кредиту" (за згодою)
 
МАКОВСЬКИЙ         - Голова ревізійної комісії КС
Петро Ількович       "Вигода" (за згодою)
 
МАКСИМІВ          - Голова правління КС "Самопоміч"
Ольга Василівна       (за згодою)
 
МАЛЮК            - Голова правління КС "Самопоміч"
В'ячеслав Анатолійович   (за згодою)
 
НАГОРСЬКИЙ         - Голова правління КС "Кредитна
Олександр Йосипович     спілка військовослужбовців України"
              (за згодою)
 
ОСТАПЕНКО          - Голова правління КС "Аккорд" (за
Сергій Володимирович    згодою)
 
СМЕТАНА           - Голова правління КС "Харківська
Ольга Володимирівна     каса взаємодопомоги" (за згодою)
 
СУРЖ            - Член правління КС "Мрія" (за
Володислав Володимирович  згодою)
 
ШАТИРКО           - Голова правління КС
Галина Григорівна      "Станіславська" (за згодою).
Головна сторінка