Поиск по сайту:Про затвердження Програми Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Головна сторінка


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 431 від 30.12.99
   м.Київ
 
 vd991230 vn431
 
    Про затвердження Програми Всеукраїнського перепису
            населення 2001 року
 
   На виконання п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 18
червня 1999 р. N 1066 ( 1066-99-п ) "Про організаційне та
матеріально-технічне  забезпечення  проведення  у  2001  році
Всеукраїнського перепису населення" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Програму Всеукраїнського перепису населення
2001 року (додається).
   2. Державному підприємству ГМІЦ Держкомстату (Сидоренко М.М.)
до 1 лютого 2000 року  забезпечити  актуалізацію  Концепції
технології обробки матеріалів Всеукраїнського перепису населення
2001 року.
   3. Управлінню статистики населення (Стельмах Л. М.) розробити
за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади,
місцевих органів державної статистики, наукових і інших установ
інструкцію "Про порядок проведення  Всеукраїнського  перепису
населення 2001 року і заповнення списків проживаючих у приміщенні
і переписних листів" та затвердити її у Мін'юсті України до 1
жовтня 2000 року.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
                   Затверджено
                   наказом Держкомстату України
                   від 30 грудня 1999 р. N 431
   Програма Всеукраїнського перепису населення 2001 року
          I. Житлові умови населення
   1. Тип житлового приміщення
   - індивідуальний будинок
   - частина індивідуального будинку
   - окрема квартира
   - загальна (комунальна) квартира
   - гуртожиток
   - будинок-інтернат для осіб похилого віку, інвалідів, дитячий
будинок тощо
   - інші інституціональні приміщення
   - готель
   - інше приміщення
   - наймане житлове приміщення у окремих громадян
   - безпритульний
   2. Кількість зайнятих
   - житлових кімнат
   - частина кімнати
   3. Розмір площі (кв. м)
   - загальна
   - житлова
   4. Якщо Ви або члени Вашого домогосподарства маєте земельні
ділянки сільськогосподарського призначення, вкажіть
   - на правах приватної власності
   - на правах оренди
   - інше
   5. Яка загальна площа Ваших земельних ділянок
   - менше 0,1 га
   - від 0,1 до 0,5 га
   - від 0,5 до 1 га
   - від 1 га до 5 га
   - від 5 га до 10 га
   - більше 10 га
   6. Чи здаєте Ви свою землю в оренду (так, ні)
            II. Переписний лист
   1. Родинні  стосунки  до  особи,  що записана першою в
домогосподарстві
   - член домогосподарства, записаний першим
   - дружина, чоловік
   - дочка, син
   - мати, батько
   - сестра, брат
   - невістка, зять
   - свекруха, свекор, теща, тесть
   - баба, дід
   - онука, онук
   - інший ступінь споріднення та свояцтва
   - не родич
   2. Стать
   - чоловіча
   - жіноча
   3. Тимчасово (відсутній, проживаючий)
   4. Дата народження
   - число, місяць, рік народження
   - скільки виповнилося років
   5. Місце народження
   6. Сімейний стан
   - ніколи не перебував(ла) у шлюбі
   - перебуваю у зареєстрованому шлюбі
   - перебуваю у незареєстрованому шлюбі
   - удівець, удова
   - розлучений(на)
   - розійшовся(лася)
   7. Національність
   8. Мова
   - рідна мова
   - інша мова, якою володію
   9. Громадянство
   - Україна
   - без громадянства
   - інша держава
   10. Освітній рівень
   - повна вища
   - базова вища
   - незакінчена вища
   - початкова базова вища
   - повна загальна середня
   - базова загальна середня
   - початкова загальна
   - не маю початкової загальної
   - неписьменний(на)
   11. Чи закінчив(ла) професійно-технічний навчальний заклад
   12. Тип навчального закладу, в якому навчаюсь
   - вищий
   - професійно-технічний
   - загальноосвітній
   - інший заклад (курси)
   - не навчаюсь
   Для осіб молодше 7 років, які не ходять до школи вказати, чи
відвідує дошкільний заклад
   13. Джерела засобів існування
   - робота  на  підприємстві,  в  організації,  установі,
селянському (фермерському) господарстві
   - у окремих громадян
   - робота на власному підприємстві
   - робота на індивідуальній основі
   - робота у власному селянському (фермерському) господарстві
   - робота на сімейному підприємстві без оплати праці
   - особисте підсобне господарство
   - прибуток від власності
   - пенсія
   - стипендія
   - допомога (крім допомоги по безробіттю)
   - допомога по безробіттю
   - інший вид державного забезпечення
   - на утриманні інших осіб
   - інше джерело
   14. Основне заняття
   15. Місце роботи за основним заняттям
   16. Місцезнаходження роботи:
   на території даної республіки, області
   на території іншої країни, республіки, області
   17. Положення в занятті
   - працюючий за наймом
   - член виробничого кооперативу
   - роботодавець
   - працюючий на індивідуальній основі
   - працюючий на сімейному підприємстві без регулярної оплати
праці
   - не віднесений до вказаних груп
   18. Тривалість проживання у даному населеному пункті
   Проживаю безперервно з народження
   Якщо "ні", то для тих, хто змінив місце проживання за період
з 1989 р.,
   вказати:
   а) рік, з якого безперервно проживає
   б) місце попереднього проживання
   в) з якого населеного пункту прибув(ла)
   г) Чи є Ви:
   - біженець
   - реабілітований
   19. Для жінок
   Народжувала дітей, чи ні
   Якщо "так", вказати:
   - скільки дітей народила
   - скільки з них живі.
Головна сторінка