Поиск по сайту:Щодо видачі ЗАТ "УМВБ" Свідоцтва про реєстрацію як Саморегулівної організації

Головна сторінка


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 277 від 30.12.99
   м.Київ
 
 vd991230 vn277
 
    Щодо видачі ЗАТ "УМВБ" Свідоцтва про реєстрацію як
          Саморегулівної організації
 
   Відповідно до абзацу другого пункту 14 статті 17 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), розглянувши заяву та подані документи, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Погодити  зміни  до  Регламенту  арбітражу  УМВБ,
Дисциплінарних правил УМВБ, Положення про участь в СРО УМВБ,
затверджені Біржовим комітетом від 17.11.99, протокол N 50.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                    Протокол засідання Комісії
                    від 30 грудня 1999 р. N 70
 
 Надруковано: "Цінні папери України", N 3, 20 січня 2000 р.
Головна сторінка