Поиск по сайту:Щодо питань управління та розпорядження державним майном

Головна сторінка


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 10-34-11453 від 04.11.99
   м.Київ
 
 vd991104 vn10-34-11453
                     Регіональним відділенням
                     Фонду державного майна
                     України
 
 
 
   Пунктом 1.5 Положення про порядок продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових
регіональних аукціонах, затвердженого спільним наказом  Фонду
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 22.06.99
N 1167/164/4 ( z0489-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.07.99 за N 489/3782 (далі - Положення), передбачена
можливість залучення до проведення відкритих грошових регіональних
аукціонів (далі - аукціон) організатора проведення аукціону (далі
- організатор).
   У випадку коли Фонд державного майна України або  його
регіональні відділення як продавець згідно з Положенням проводять
аукціон із залученням організатора,  то  правовідносини  між
продавцем та організатором регулюються договором доручення, який
укладається сторонами відповідно до глави 34 Цивільного кодексу
України ( 1540-06 ).
   Предметом цього договору є виконання робіт (послуг) щодо
продажу  пакетів  акцій  відкритих акціонерних товариств, що
перебувають у державній власності на аукціоні.
   Однією з  умов  договору доручення є виплата винагороди
організатору за виконані роботи (послуги).
   Винагорода виплачується за рахунок коштів покупця, визначених
у відсотках від суми продажу акцій відкритих акціонерних товариств
на аукціоні. Пропонуємо визначити винагороду в розмірі не більш як
1 %.
   У разі визначення організатора в особі державної акціонерної
компанії "Національна мережа аукціонних центрів" винагорода не
сплачується, оскільки п. 108 Державної програми приватизації на
1999 рік, затвердженої Указом Президента України від 24.02.99
N 209/99,  передбачено  фінансування  компанії  за  рахунок
позабюджетного Державного фонду приватизації.
   Кошти від  продажу  пакетів  акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі, на аукціоні розподіляються за
напрямами, передбаченими п. 107 Державної програми приватизації на
1999 рік.
   Місцеві податки та збори сплачуються за рахунок організатора.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
 "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію", 2000/1
Головна сторінка