Поиск по сайту:Про зняття з продажу на Українській міжбанківській валютній біржі пакета акцій ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну"

Головна сторінка


     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 388 від 31.12.1999
 
    Про організаційні заходи щодо нарощування обсягів
       виробництва та переробки насіння ріпака
 
   З метою розвитку ринкових відносин, підвищення ефективності
галузей сільськогосподарського виробництва на основі приватної
власності та збереження і поглиблення зональної спеціалізації та
концентрації виробництва за ініціативою Мінагропрому в 1998-1999
роках  створено ряд галузевих виробничо-комерційних структур:
спеціалізований агрокооператив  сільгоспвиробників  "Укрріпак",
корпорацію    овочівників   та   картоплярів   України
"Укровочкартоплепром",     спеціалізоване     об'єднання
сільськогосподарських  виробників  "Укрмак",  агропромислову
корпорацію по виробництву насіння та зерна "Кукурудза України",
реформовано асоціацію хмелярів України, державне підприємство по
виробництву,  заготівлі  та  переробці  льону  та  конопель
"Льоноконоплепром", сформована база для створення ряду інших
спеціалізованих агроструктур на основі положень Указу Президента
України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки" ( 1529/99 ).
   Вищеназвані спеціалізовані    формування    позитивно
зарекомендували себе в  підвищенні  ефективності  виробництва
сільськогосподарської продукції. Завдяки роботі спеціалізованого
агрокооперативу сільгоспвиробників "Укрріпак" збільшено посівні
площі ріпака, отримано більше 150 тисяч тонн насіння, що дало
можливість олієжировим комбінатам на півтора-два місяці раніше
розпочати сезон та направити додатково до бюджету понад 45
мільйонів гривень.
   Під урожай 2000 року посіяно 167 тисяч гектарів озимого
ріпака, що в три рази більше, ніж в минулому році, та передбачено
посіяти  190  тисяч  гектарів  ярого ріпака. Спеціалізований
агрокооператив сільгоспвиробників  "Укрріпак"  має  можливість
забезпечити насінням ріпака на площу біля 400 тисяч гектарів.
Важливо те, що зоною розвитку ріпаківництва є західні та поліські
регіони України, що створює передумови надійного виробництва
валютоокупної продукції в цих регіонах. Кооперативом вже взято в
оренду понад 20 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.
   Галузевою програмою вирощування та переробки ріпака на 2000
рік передбачено посівні площі цієї культури розширити у найближчі
роки до 1,2-1,5 млн.гектарів для кормових цілей та стільки ж на
технічні потреби для виробництва пально-мастильних матеріалів, що
вимагає нових підходів до організації робіт по її виконанню.
   З метою впровадження на практиці Указу Президента України
"Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного
сектора економіки" ( 1529/99 ), забезпечення прискореного розвитку
приватних  спеціалізованих  та  інтегрованих  структур  в
агропромисловому  секторі,  комплексного  проведення робіт по
нарощуванню обсягів виробництва та переробки  насіння  ріпака
Н А К А З У Ю:
   1. Міністерству  агропромислового  комплексу  АР  Крим,
управлінням  агропромислового  комплексу  облдержадміністрацій
переглянути структуру посівних площ по кожному реформованому
господарству і надати їм конкретну допомогу в формуванні науково
обгрунтованої структури посівів з максимально можливим розширенням
площ посіву ярого та озимого ріпака.
   2. Вважати  головною  організацією  з вирощування ріпака
спеціалізований агрокооператив сільгоспвиробників "Укрріпак".
   3. Внести такі доповнення до п. 15 додатку 4 до наказу
Міністерства агропромислового комплексу України від 19 грудня 1997
року  N 115: після слів "Асоціація "Фрегат" добавити слова
"Локачинської державної МТС  Волинської  області,  Вінницької
державної  МТС, Дніпропетровської державної МТС, Житомирської
державної МТС, Малинської державної МТС Житомирської області,
Запорізької  державної  МТС,  Кіровоградської  державної МТС,
Миколаївської  державної  МТС,  Рівненської  державної  МТС,
Тернопільської державної МТС, Кам'янець-Подільської державної МТС
Хмельницької  області,  Корсунь-Шевченківської  державної  МТС
Черкаської області, Чернігівської державної МТС" і далі по тексту.
   4. Головному управління землеробства (Сорока), Виконавчому
директору  спеціалізованого  агрокооперативу сільгоспвиробників
"Укрріпак" (Венгловська, за згодою):
   4.1. Забезпечити  організацію  роботи вищевказаних МТС з
врахуванням специфіки вирощування насіння ріпака;
   4.2. Провести інвентаризацію заборгованості вищевказаних МТС
по лізингових платежах за отриману сільськогосподарську техніку і
забезпечити  її погашення, внісши при необхідності зміни та
доповнення до договорів лізінгу;
   4.3. Проаналізувати    забезпеченість    вищевказаних
машинно-технологічних  станцій  необхідною   технікою   та
сільськогосподарськими   знаряддями   та  забезпечити  їх
доокомплектування.
   5. Генеральному директору державного лізингового підприємства
"Украгролізинг" здійснювати, з врахуванням специфіки вирощування
насіння ріпака, доокомплектування зазначених  МТС  необхідним
сільськогосподарським знаряддям за рахунок коштів, що надходять як
зворотні лізингові платежі.
   6. Головному управлінню землеробства, Головному управлінню
фінансово-кредитної політики (Германчук), Головному управлінню
відносин власності і нових форм господарювання (Артикульний)
спільно з іншими структурними підрозділами міністерства надавати
спеціалізованому агрокооперативу сільгоспвиробників  "Укрріпак"
необхідну систематичну допомогу в його роботі по розвитку галузі
ріпаківництва.
   7. Головному   управлінню   землеробства,  Міністерству
агропромислового комплексу  АР  Крим,  начальникам  управлінь
агропромислового комплексу обласних державних адміністрацій для
впровадження у виробництво досягнень науки і вітчизняного та
іноземного досвіду в галузі насінництва і виробництва товарного
зерна проводити на постійній основі практичні семінари-наради з
керівниками приватизованих господарств.
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Рижука С.М.
 
 Перший заступник міністра                Ю.Я.Лузан
Головна сторінка