Поиск по сайту:Щодо заповнення граф вантажної митної декларації

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
 N 11/1-12571 від 31.12.97
   м.Київ
 
 vd971231 vn11/1-12571
                     Начальникам регіональних
                     митниць
                     Начальникам митниць
 
  { Лист відкликано на підставі Листа Державної митної служби
   N 11/1-10/12465-ЕП ( v2465342-07 ) від 07.12.2007 }
 
     Щодо заповнення граф вантажної митної декларації
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Листом Державної
                      митної служби
     N 11/2-16-7871-ЕП ( v7871342-02 ) від 02.09.2002 }
 
 
 
   ( Розділ I втратив чинність в частині, якою встановлено
тимчасовий порядок формування ідентифікаційного номера суб'єкта
зовнішньоекономічної  діяльності, на підставі Листа Державної
митної служби N 11/2-16-7871-ЕП ( v7871342-02 ) від 02.09.2002 )
   I. Повідомляємо, що до проведення державної реєстрації нового
порядку взяття на облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
в  Україні  діє  порядок  ведення   обліку   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності в митних органах, затверджений
наказом Держмитслужби від 31 травня 1996 року N 237 ( z0292-96 ),
зареєстрований Міністерством юстиції України 12 червня 1996 р. за
N 292/1317.
   При цьому облікова картка  суб'єкта  зовнішньоекономічної
діяльності має містити всі наявні рахунки суб'єкта в банківських
установах та індивідуальний податковий номер з реєстру платників
податку на додану вартість (якщо суб'єкт підлягає включенню до
зазначеного реєстру).
   Звертаємо увагу на обов'язкове зазначення індивідуального
податкового номера з реєстру платників податку на додану вартість
при заповненні гр.2, 8, 9, 14 ВМД, відповідно до положень
Iнструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Державної  митної  служби  України  від
09.07.97 р. N 307 ( z0443-97 ).
   При заповненні гр.2, 8, 9, 14 ВМД використовується тимчасовий
порядок  формування  ідентифікаційного   номера   суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України, відповідно до додатку 1
до Iнструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Державної  митної  служби  України  від
09.07.97 р. N 307.
 
   1. Суб'єкти господарської діяльності України -  юридичні
особи.
   Заповнюється 2, 3 елементи ідентифікаційного номера суб'єкта,
а саме:
 
   ---------------   -----   ---------------------
   ¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦ - ¦Х¦Х¦  / ¦0¦0¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦
   ---------------   -----   ---------------------
  N    1       2         3
 
   де:
   2 - двозначний код СПАТО (код області, м.Київ, м.Севастополь
та АР Крим, відповідно до місця державної реєстрації суб'єкта);
   З -  восьмизначний код відповідно до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), що ведеться
органами Державного комітету статистики, доповнений на початку
двома нулями до десяти знаків.
 
   2. Суб'єкти господарської діяльності України - фізичні особи
- підприємці без створення юридичні особи.
 
   Заповнюється 1 (1,2), 2, 3 елементи ідентифікаційного номера
суб'єкта, а саме:
 
   ---------------   -----   ---------------------
   ¦0¦0¦1¦1¦8¦0¦0¦ - ¦Х¦Х¦  / ¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦Х¦
   ---------------   -----   ---------------------
  N    1       2         3
    ---------
      1,2
   де:
   1,2 - тризначний код "фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності України" (без створення юридичної особи);
   2 - двозначний код СПАТО (код області, м.Київ, м.Севастополь
та АР Крим, відповідно до місця державної реєстрації суб'єкта);
   З -  десятизначний код відповідно до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
(ДРФО), що ведеться Державною податковою адміністрацією.
 
   II. З 1 січня 1998 року проводити облік суб'єктів ЗЕД -
фізичних осіб-підприємців  (без  створення  юридичної  особи)
відповідно до наказу Державної митної служби від 31.05.96 р. N 237
( z0292-96 ) на підставі свідоцтва  про  державну  реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності (фізичної особи) у виконавчому
комітеті міської, районної в місті Ради або в районній, міській
міст Києва і Севастополя державній адміністрації  за  його
місцезнаходженням (місцем проживання) (відповідно до Положення
про  державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,
затвердженого постановою КМУ від 29 квітня 1994 року N 276
(276-94-п ), із змінами і доповненнями, внесеними постановами
КМУ від 1 червня 1995 року N 386 ( 386-95-п ), від 25 січня
1996 року N 125 ( 125-96-п ), від 3 квітня 1996 року N 406
( 406-96-п ), від 27 серпня 1996 року N 1011 ( 1011-96-п ) та
довідки податкових органів про занесення суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи до Державного реєстру фізичних осіб
- платників податків (відповідно до Iнструкції про організацію
роботи державних податкових інспекцій при реєстрації фізичних осіб
у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів, затвердженої наказом ДПА від 05.10.95 р.
N 76 ( z0382-95 ), зареєстрованого Мін'юстом 19.10.95 р. за
N 382/918).
   III. З 1 січня 1998 року положення нормативних актів та
інструктивних листів Державної митної  служби  України  щодо
заповнення граф вантажної митної декларації застосовуються в
частині, що не суперечить положенням наказів Держмитслужби від
09.07.97 р. N 307 ( z0443-97 ), від 17.12.97 р. N 647, листа
Держмитслужби від 17.12.97 р. N 11/2-12059 ( v2059342-97 ) та
цього листа.
 
 Голова Служби                      Л.Деркач
Головна сторінка