Поиск по сайту:Про деякі питання щодо вирішення спорів, пов"язаних з поданням позовів громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

Головна сторінка


         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 01-8/359 від 25.09.97
   м.Київ
 
 vd970925 vn01-8/359
                     Арбітражним судам України
 
   Про деякі питання щодо вирішення спорів, пов'язаних з
   поданням  позовів  громадянами,  які  здійснюють
   підприємницьку діяльність без створення юридичної особи
 
   У зв'язку з виникненням в арбітражній практиці  питань,
пов'язаних  з  поданням  позовів громадянами, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи,  на
підставі  здійсненої  юридичними  особами уступки вимоги цим
громадянам, Вищий арбітражний суд України вважає за необхідне
повідомити таке.
   У вирішенні згаданих питань арбітражним судам слід керуватися
вимогами чинного законодавства, зокрема глави 17  Цивільного
кодексу України ( 1540-06 ), а також роз'ясненнями президії Вищого
арбітражного суду України від 14.12.93 N 01-6/1301 ( v1301800-93 )
"Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу".
   До позовних заяв, що подаються громадянами, які здійснюють
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, повинні
бути  додані  документи, зазначені у статті 57 Арбітражного
процесуального кодексу України ( 1798-12 ). У разі необхідності
арбітражний суд може витребувати документи, які підтверджують
наявність  у  громадянина  статусу  суб'єкта  підприємницької
діяльності.
   Якщо громадянин з передбачених законом підстав звільнений від
сплати державного мита, це не означає звільнення його від сплати
як суб'єкта підприємницької діяльності і учасника арбітражного
процесу, в тому числі у разі подання позовів на підставі згаданої
уступки вимоги. Тому якщо названа позовна заява подана без
документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених
порядку і розмірі, ці заяви підлягають поверненню без розгляду
відповідно до пункту 4 статті 63 Арбітражного процесуального
кодексу України.
 
 Заступник Голови Вищого
 арбітражного суду України              А.Осетинський
 
Головна сторінка