Поиск по сайту:Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому України від 15 березня 2007 року N 72 "Про затвердження планових обсягів асигнувань з Державного бюджету України на 2007 рік за бюджетними програмами"

Головна сторінка

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 615
 
 
          Про внесення змін до наказу
     Мінвуглепрому України від 15 березня 2007 року
       N 72 "Про затвердження планових обсягів
       асигнувань з Державного бюджету України
       на 2007 рік за бюджетними програмами"
 
 
   На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" від 19 грудня 2006 року N 489-V ( 489-16 ), а також
згідно з протоколом N 14 від 19 грудня 2007 року засідання
Галузевої комісії Міністерства вугільної промисловості України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. У додатку 1 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) зі змінами,
внесеними наказами Мінвуглепрому України від 3 квітня 2007 року
N 110, від 23 травня 2007 року N 178 ( v0178644-07 ), від 5 липня
2007 року N 252 ( v0252644-07 ), від 8 серпня 2007 року N 306
( v0306644-07 ), від 31 серпня 2007 року N 343 ( v0343644-07 ),
від 3 жовтня 2007 року N 404 ( v0404644-07 ), від 22 жовтня
2007 року N 461 ( v0461644-07 ), від 1 листопада 2007 року N 477
( v0477644-07 ), від 23 листопада 2007 року N 516 ( v0516644-07 ),
від 7 грудня 2007 року N 540 ( v0540644-07 ), від 14 грудня
2007 року N 584 ( v0584644-07 ) та від 24 грудня 2007 року N 602
( v0602644-07  ), скоригувати обсяги асигнувань з Державного
бюджету України за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної
та торфодобувної промисловості" згідно з додатками 1 та 2 до цього
наказу.
 
   2. У додатку 3 до наказу Міністерства вугільної промисловості
України від 15 березня 2007 року N 72 ( v0072644-07 ) зі змінами,
внесеними наказами Мінвуглепрому України від 3 квітня 2007 року
N 110, від 23 травня 2007 року N 178 ( v0178644-07 ), від 5 липня
2007 року N 252 ( v0252644-07 ), від 8 серпня 2007 року N 306
( v0306644-07 ), від 31 серпня 2007 року N 343 ( v0343644-07 ),
від 3 жовтня 2007 року N 404 ( v0404644-07 ), від 1 листопада
2007 року N 477 ( v0477644-07 ), від 7 грудня 2007 року N 540
( v0540644-07 ), від 14 грудня 2007 року N 584 ( v0584644-07 ) та
від 24 грудня 2007 року N 602 ( v0602644-07 ), скоригувати обсяги
асигнувань з Державного бюджету України за бюджетною програмою
"Державна підтримка підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу на  будівництво,  технічне
переоснащення та капітальний ремонт гірничошахтного обладнання"
згідно з додатками 3 та 4 до цього наказу.
 
   3. Фінансово-економічному департаменту (Новашева О.I.):
 
   3.1. Забезпечити невідкладне доведення  до  вугледобувних
підприємств перезатверджених на 2007 рік обсягів асигнувань за
відповідними програмами.
 
   3.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
 
   4. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного
фінансування (Лесик Л.С.) забезпечити в 2007 році фінансування
вугільних підприємств згідно зі скоригованим помісячним розписом
асигнувань Державного бюджету України.
 
   5. Керівникам  підприємств,  які  визначені  одержувачами
бюджетних коштів, погодити з головним розпорядником коштів плани
використання бюджетних коштів на 2007 рік за бюджетними програмами
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.02.2002  за  N 86/6374) "Про затвердження документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   29.12.2007 N 615
 
 
               ЗМIНИ
        до обсягів асигнувань із державного
       бюджету за програмою "Реструктуризація
      вугільної та торфодобувної промисловості"
          (КПВК 130 1070) на 2007 рік
             ( v0072644-07 )
 
 
                             тис.грн.
------------------------------------------------------------------
¦  Назва підприємства  ¦Спеціальний фонд (поточні трансферти)¦
¦             ¦-------------------------------------¦
¦             ¦ Згідно з ¦  Зміни  ¦Після змін ¦
¦             ¦ наказом  ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦Всього по Мінвуглепрому  ¦ 446 656,5 ¦  0,0   ¦ 446 656,5 ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦в тому числі:       ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП            ¦ 133 002,6 ¦  5500,0  ¦ 138 502,6 ¦
¦"Донвуглереструктуризація"¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Луганськвуглереструк- ¦ 90 052,4 ¦  2000,0  ¦ 92 052,4 ¦
¦туризація"        ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта N 17-17-біс"  ¦  5959,2  ¦  200,0  ¦ 6159,2  ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта ім. Максима   ¦ 15 525,0 ¦  400,0  ¦ 15 925,0 ¦
¦Горького"         ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта ім. Ю.Гагаріна" ¦ 25 938,1 ¦  400,0  ¦ 26 338,1 ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта "Тернопільська" ¦  9732,0  ¦  100,0  ¦ 9832,0  ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта "Постніківська" ¦  8188,0  ¦  100,0  ¦ 8288,0  ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДВАТ "Шахта "Перевальська"¦ 19 649,1 ¦  200,0  ¦ 19 849,1 ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта         ¦  8893,0  ¦  221,0  ¦ 9114,0  ¦
¦"Слов'яносербська"    ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта "Глибока"    ¦  8604,7  ¦  300,0  ¦ 8904,7  ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Бурвугілля"      ¦ 33 000,0 ¦ -9421,0  ¦ 23 579,0 ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   29.12.2007 N 615
 
 
               ЗМIНИ
        до обсягів асигнувань із державного
       бюджету за програмою "Реструктуризація
      вугільної та торфодобувної промисловості"
          (КПВК 130 1070) на 2007 рік
             ( v0072644-07 )
 
 
                             тис.грн.
------------------------------------------------------------------
¦  Назва підприємства  ¦   Загальний фонд (капітальні   ¦
¦             ¦       трансферти)       ¦
¦             ¦-------------------------------------¦
¦             ¦ Згідно з ¦  Зміни  ¦Після змін ¦
¦             ¦ наказом  ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦Всього по Мінвуглепрому  ¦ 104 710,00 ¦  0,0   ¦104 710,00 ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦в тому числі:       ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Луганськвуглереструк- ¦ 15 488,00 ¦  182,85  ¦ 15 670,85 ¦
¦туризація"        ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "ЦЗК "Вуглеторфреструк-¦ 6172,40  ¦ -182,85  ¦ 5989,55 ¦
¦туризація"        ¦      ¦      ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   29.12.2007 N 615
 
 
               ЗМIНИ
        до обсягів асигнувань із державного
       бюджету за програмою "Державна підтримка
     вугледобувних підприємств з видобутку кам'яного
      вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу
       на будівництво, технічне переоснащення
       та капітальний ремонт гірничошахтного
       обладнання" (КПВК 130 1100) на 2007 рік
           (капітальне будівництво)
             ( v0072644-07 )
 
 
                             тис.грн.
------------------------------------------------------------------
¦  Назва підприємства   ¦     Спеціальний фонд     ¦
¦              ¦------------------------------------¦
¦              ¦ Згідно з ¦  Зміни  ¦Після змін¦
¦              ¦ наказом  ¦      ¦     ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦Всього по Мінвуглепрому  ¦ 644 249,0 ¦  0,0   ¦644 249,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦в тому числі:       ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Донецька вугільна   ¦ 18 699,0 ¦  -100,0  ¦ 18 599,0 ¦
¦енергетична компанія"   ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "ВК "Шахта       ¦ 19 158,0 ¦  -303,0  ¦ 18 855,0 ¦
¦"Краснолиманська"     ¦      ¦      ¦     ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Артемвугілля"     ¦ 14 726,0 ¦ -1100,0  ¦ 13 626,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Дзержинськвугілля"   ¦ 14 210,0 ¦  -490,0  ¦ 13 720,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Орджонікідзевугілля"  ¦  9500,0  ¦ -1417,0  ¦ 8083,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Луганськвугілля"    ¦ 67 510,0 ¦  -170,0  ¦ 67 340,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ВАТ "Лисичанськвугілля"  ¦ 21 000,0 ¦ -1125,0  ¦ 19 875,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Львіввугілля"     ¦  4484,0  ¦  -100,0  ¦ 4384,0 ¦
¦---------------------------+------------+------------+----------¦
¦ДП "Дирекція з будівництва ¦ 175 302,0 ¦  4805,0  ¦180 107,0 ¦
¦об'єктів "Шахта N 10    ¦      ¦      ¦     ¦
¦"Нововолинська"      ¦      ¦      ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   29.12.2007 N 615
 
 
               ЗМIНИ
        до обсягів асигнувань із державного
       бюджету за програмою "Державна підтримка
     вугледобувних підприємств з видобутку кам'яного
      вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу
       на будівництво, технічне переоснащення
       та капітальний ремонт гірничошахтного
          обладнання" (КПВК 130 1100)
         на 2007 рік (капітальний ремонт
          гірничошахтного обладнання)
             ( v0072644-07 )
 
 
                             тис.грн.
------------------------------------------------------------------
¦  Назва підприємства  ¦     Спеціальний фонд      ¦
¦             ¦-------------------------------------¦
¦             ¦ Згідно з ¦  Зміни  ¦Після змін ¦
¦             ¦ наказом  ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦Всього по Мінвуглепрому  ¦ 238 616,8 ¦  0,0   ¦ 238 616,8 ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦в тому числі:       ¦      ¦      ¦      ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Селидіввугілля"    ¦  4022,0  ¦  -40,0  ¦ 3982,0  ¦
¦--------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ДП "Шахта         ¦  0,0   ¦  40,0  ¦  40,0  ¦
¦ім. Д.С.Коротченка"    ¦      ¦      ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка