Поиск по сайту:Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 травня 1999 року N 342 "Про забезпечення додержання дисципліни енергоспоживання та поліпшення розрахунків за використані енергоносії"

Головна сторінка


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 18-08/11 від 10.11.99
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії ВАК
                   України
                   від 10 листопада 1999 р.
                   N 18-08/11
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв
 
 
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка базується на фундаментальних
законах механіки і досліджує  основи  створення  нового  та
вдосконалення  наявного  обладнання  хімічних  виробництв для
забезпечення необхідних умов здійснення та встановлення основних
параметрів реалізації хіміко-технологічних процесів.
           II. Напрямки досліджень:
   Теоретичні й експериментальні дослідження машин і апаратів
хімічних виробництв, які забезпечують реалізацію  механічних,
гідромеханічних,  теплових, масообмінних і хімічних процесів,
встановлення відповідних параметрів  машин  і  апаратів,  що
забезпечують ефективну реалізацію зазначених процесів.
   Теоретичні й експериментальні дослідження машин і апаратів
хімічних  виробництв, які забезпечують динамічну та статичну
стійкість з урахуванням впливу основних зусиль, оброблюваних
середовищ  і  параметрів  процесу (температури, концентрації,
швидкості тощо).
   Розроблення методів оптимального конструювання обладнання з
урахуванням принципів енерго- та ресурсоощадності, екологічності
та техніки безпеки.
   Розроблення методів прогнозування довговічності обладнання,
експлуатації, обслуговування та ремонту, проблем гідравлічного,
пневматичного, ультразвукового й інших  методів  випробування
обладнання.
   Фізичне і математичне моделювання, розроблення алгоритмів
розрахунку  та проектування з метою модернізації наявного і
створення нового обладнання хімічних виробництв.
   Дослідження та  розроблення  методів  застосування  нових
конструкційних  матеріалів  із  високими  експлуатаційними
властивостями,  зокрема такими, які зберігаються під впливом
агресивних середовищ, динамічних навантажень, високих або низьких
температур і тисків.
   Розроблення нових  методів  дослідження,  розрахунку  й
конструювання типових вузлів і деталей машин та апаратів хімічних
виробництв, удосконалення конструкцій та окремих вузлів хімічного
обладнання, підвищення показників їх надійності та довговічності.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 1, 2002 р.
Головна сторінка