Поиск по сайту:Про затвердження Порядку забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами під урожай 1998 року

Головна сторінка

    МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХЛІБ УКРАЇНИ"
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 277/191/124/96/209/437 від 23.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                    15 жовтня 1998 р.
 vd980923 vn277/191/124/96/209/437   за N 662/3102
 
 
  Про затвердження Порядку забезпечення сільськогосподарських
  товаровиробників пально-мастильними матеріалами під урожай
              1998 року
 
 
   На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.97
N 1476 ( 1476-97-п ) "Про заходи щодо підготовки до проведення
весняно-польових робіт у 1998 році", від 24.01.98 N 77 ( 77-98-п )
"Про умови забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
пально-мастильними матеріалами у 1998 році", від 10.03.98 N 289
( 289-98-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України" та від 23 липня 1998 р. N 1134 ( 1134-98-п )
"Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 січня 1998 р. N 77" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Порядок  забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників   пально-мастильними  матеріалами під урожай
1998 року (додається).
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра  агропромислового  комплексу  Шпака В.Ф., заступника
міністра фінансів Антоньєва Г.К., заступника міністра економіки
Семенчука В.М. та першого заступника голови правління ДАК "Хліб
України" Зуба Г.І.
 
 Перший заступник міністра
 агропромислового комплексу України           Ю.Я.Лузан
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 Міністр економіки України               В.В.Роговий
 
 Голова Державної акціонерної
 компанії "Хліб України"              Г.Г.Омельяненко
 
 В.о.Голови Державного комітету
 нафтової, газової та нафтопереробної
 промисловості                  В.С.Тарашевський
 
 Перший заступник голови Державної
 податкової адміністрації України           Ф.О.Ярошенко
 
                   Затверджено
          Наказ Міністерства агропромислового комплексу,
          Міністерства фінансів, Міністерства економіки,
          Державної акціонерної компанії "Хліб України",
          Державного комітету  нафтової,  газової та
          нафтопереробної  промисловості і  Державної
          податкової     адміністрації   України
          23 вересня 1998 р. N 277/191/124/96/209/437
 
               Порядок
    забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
    пально-мастильними матеріалами під урожай 1998 року
 
   Цей порядок  розроблено  відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 1997 р. N 1476 ( 1476-97-п ) "Про
заходи щодо підготовки до проведення весняно-польових робіт у
1998 році", від 24 січня 1998 р. N 77 ( 77-98-п ) "Про умови
забезпечення     сільськогосподарських    товаровиробників
пально-мастильними  матеріалами  у 1998 році", від 10 березня
1998 р. N 289 ( 289-98-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету  Міністрів України" та від 23 липня 1998 р. N 1134
( 1134-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 24 січня 1998 р. N 77".
   1. Забезпечення  сільськогосподарських   товаровиробників
пально-мастильними матеріалами під урожай 1998 року здійснює
Державна акціонерна компанія "Хліб  України"  відповідно  до
договорів,  укладених  з  оптовими  постачальниками  цих
нафтопродуктів, визначеними на конкурсній основі, на  умовах
відстрочення платежу під заставу майна компанії, а також зерна
державних ресурсів (в обсягах,  передбачених  вищезазначеними
постановами  Кабінету  Міністрів  України)  як  заставу, для
забезпечення розрахунків з ними.
   Державна акціонерна  компанія "Хліб України" в договорах
застави передбачає, що в разі невиконання нею в обумовлений термін
зобов'язань  перед  оптовим  постачальником  пально-мастильних
матеріалів  щодо  проведення  розрахунків  заставлене  зерно
реалізується на біржових торгах, а виручені від його продажу
кошти, за вирахуванням сум податку на додану вартість і витрат на
приймання, зберігання, відпуск і реалізацію зерна, спрямовуються
для розрахунку із зазначеними оптовими постачальниками.
   2. Обласні дочірні підприємства ДАК "Хліб України" визначають
регіональні нафтобази або заготівельні підприємства, які будуть
приймати пально-мастильні матеріали, та повідомляють Державній
акціонерній компанії "Хліб України" їхні реквізити.
   Обласні дочірні підприємства ДАК "Хліб України" подають ДАК
"Хліб України" зведені обсяги за планових поставок пального, на
підставі цих обсягів остання закріплює оптових постачальників
пально-мастильних матеріалів за регіонами на умовах поставки
франко-станція  призначення  нафтобази  або  заготівельного
підприємства.
   Договори на   постачання  пально-мастильних  матеріалів
укладаються між ДАК "Хліб України" (або за її дорученням -
обласними   дочірніми  підприємствами)  та  заготівельними
підприємствами, які подають один примірник договору ДАК "Хліб
України".
   3. Заготівельні підприємства приймають  від  прикріплених
постачальників  пально-мастильні  матеріали, складають реєстри
одержаних накладних у розрізі оптових постачальників і надсилають
їх щомісяця до 5 числа обласному дочірньому підприємству ДАК "Хліб
України" з доданням копій залізничних накладних.
   Зведені реєстри по Автономній Республіці Крим та областях
обласні дочірні підприємства щомісяця до 10  числа  місяця,
наступного за звітним, надсилають в ДАК "Хліб України" з доданням
документів, отриманих від заготівельних підприємств.
   Вантажоодержувачі несуть  матеріальну  відповідальність за
збереження й поставку сільгосптоваровиробникам пально-мастильних
матеріалів відповідно до укладених договорів.
   Пально-мастильні матеріали  поставляються  заготівельними
підприємствами усіх форм власності за договорами купівлі-продажу
або - про зустрічну поставку зерна та іншої сільськогосподарської
продукції.
   4. Заготівельні  підприємства  укладають  договори  з
сільгосптоваровиробниками, які не мають заборгованості за авансами
за  грошові  та  матеріально-технічні  ресурси,  надані  в
1995-1997 роках, крім тієї, що пролонгована згідно з постановою
Кабінету Міністрів від 24 вересня 1997 р. N 1062 ( 1062-97-п ), з
урахуванням фактичних можливостей проведення  розрахунків  за
пально-мастильні матеріали.
   5. Відпуск ДАК "Хліб України" пально-мастильних матеріалів
заготівельним підприємствам проводиться за цінами їх придбання у
оптових постачальників з урахуванням накладних витрат ДАК "Хліб
України", але не більше 10 грн. за одну тонну.
   6. Передання пально-мастильних  матеріалів  заготівельними
підприємствами  сільгосптоваровиробникам проводиться за цінами
придбання на франко-станції призначення з урахуванням витрат
залізниці на подання-прибирання цистерн, витрат, пов'язаних з їх
зливом, наливом і зберіганням, та з урахуванням податків і зборів,
які сплачуються згідно з чинним законодавством.
   7. Сільськогосподарські товаровиробники здійснюють розрахунки
за  одержані  нафтопродукти  коштами  або  зерном  та іншою
сільськогосподарською продукцією за коефіцієнтами, визначеними,
виходячи з цін на пально-мастильні матеріали на франко-складі з
податком на додану вартість та  цін  на  зерно  або  іншу
сільськогосподарську продукцію, які складуться на біржових торгах
за спотовими контрактами на момент проведення розрахунків, з
вирахуванням виробничих накладних витрат, пов'язаних з реалізацією
цієї продукції.
   У разі проведення сільськогосподарськими товаровиробниками
розрахунків за одержані пально-мастильні матеріали шляхом поставки
зерна в державні ресурси, якість його повинна відповідати базисним
кондиціям. Витрати на транспортування та витрати заготівельних
підприємств на доробку зерна до базисних кондицій відшкодовуються
товаровиробником.  Заготівельні  підприємства  приймають  від
товаровиробників  зерно  в  державні  ресурси  на  підставі
товарно-транспортних накладних форми N 1-сг, з поміткою "за ПММ за
договорами з ДАК "Хліб України", з випискою прибуткової накладної
ф.N 13, приймальних квитанцій ПК-9, 10 і ведуть його окремий
облік.
   Кошти за отримані пально-мастильні матеріали перераховуються
сільгосптоваровиробниками на розрахунковий рахунок заготівельного
підприємства.
   8. Розрахунки  з  оптовими  постачальниками  за одержані
пально-мастильні матеріали здійснюються  ДАК  "Хліб  України"
коштами,  зерном  або іншою продукцією. У разі нездійснення
товаровиробниками  розрахунків  за  одержані  пально-мастильні
матеріали ДАК "Хліб України" відповідно до укладених договорів
забезпечує реалізацію заставленого  зерна  для  відшкодування
вартості поставлених оптовими постачальниками пально-мастильних
матеріалів. Реалізація зерна проводиться на біржових торгах за
цінами,  що  склалися  на момент реалізації. Для реалізації
заставленого зерна ДАК "Хліб України" укладає із заготівельними
підприємствами договори на його продаж.
   9. У разі проведення ДАК "Хліб України" розрахунків  з
оптовими постачальниками шляхом продажу зерна державних ресурсів
або його передачі постачальникам, заборгованість за бюджетними
позичками за реалізоване або передане зерно за обліковими цінами
передається від заготівельних підприємств до ДАК "Хліб України"
через обласне дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" шляхом
складання акта приймання-передачі заборгованості за бюджетною
позичкою,  погодженого  з  відповідним  органом  Державного
Казначейства.
   10. При виникненні від'ємної різниці в цінах при реалізації
або передачі зерна для розрахунків з оптовими постачальниками
нафтопродуктів  ДАК "Хліб України" складає акт на зменшення
бюджетної позички, який з підтвердними документами подає Головному
управлінню Державного Казначейства України, на підставі якого
зменшується заборгованість за бюджетними позичками,  наданими
заготівельним підприємствам за держзамовленням 1995-1997 років.
   Від'ємна різниця  визначається  як  різниця  між  ціною
реалізації, за вирахуванням витрат на зберігання і реалізацію, та
ціною придбання зерна.
   11. ДАК "Хліб України" передає залишок заборгованості за
бюджетною позичкою,  виходячи  з  вартості  пально-мастильних
матеріалів,  відпущених  згідно  з  укладеними  договорами,
відображеними в пункті 2 цього Порядку шляхом складання акта
приймання-передачі  за  погодженням  з  відповідними органами
Держказначейства через свої обласні дочірні підприємства  на
заготівельні підприємства. При цьому внутріобласна та міжобласна
передача заборгованості за бюджетною позичкою не проводиться через
рахунок 46 "Реалізація".
   12. Міністерство фінансів на підставі поданих ДАК "Хліб
України" матеріалів, передбачених пунктами 9-11 цього Порядку,
надає заготівельним підприємствам відстрочення погашення бюджетної
позички до 1 листопада 1998 р. на суму, еквівалентну вартості
зерна, переданого або реалізованого з державних ресурсів для
розрахунків  з постачальниками пально-мастильних матеріалів з
моменту його передачі.
   13. Згідно з пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1997 р. N 1476 ( 1476-97-п ) "Про заходи щодо
підготовки до проведення весняно-польових робіт у 1998 році" та
пунктом  5 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня
1998 р.  N  77  (  77-98-п  )  "Про  умови  забезпечення
сільськогосподарських   товаровиробників   пально-мастильними
матеріалами в 1998 році" відстрочення з платежів постачальникам
пально-мастильних матеріалів, ДАК "Хліб України", заготівельним та
переробним  підприємствам,  а  також  сільськогосподарським
товаровиробникам - отримувачам пального надається Міністерством
фінансів України (далі - Мінфін) відповідно до статті 9 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8 ( 8-93 )
"Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів" без надання податкового кредиту, нарахування пені й
штрафів.
   Відстрочення з платежів надається щодо податку на додану
вартість або інших податків, які зараховуються до Державного
бюджету України, в межах бюджетного року з моменту прийняття
рішення до  термінів,  визначених  у  рішенні  Мінфіну  про
відстрочення, на суму податкових зобов'язань, що виникають при
виконанні зазначених постанов Кабінету Міністрів України,  з
урахуванням фактично поставлених пально-мастильних матеріалів.
   Мінфін листом від 10.04.98 N 10-02 надав постачальникам
нафтопродуктів,  ДАК  "Хліб України", сільгосптоваровиробникам
відстрочення з платежів щодо податку на додану вартість у межах
бюджетного  року  до  моменту проведення ДАК "Хліб України"
розрахунків з ними, але не пізніше 1 жовтня 1998 р.
   Рішення про  надання відстрочення повідомляється Мінфіном
Державній  податковій  адміністрації  України,  Міністерству
агропромислового комплексу, ДАК "Хліб України", а також іншим
зацікавленим підприємствам й організаціям.
   Підприємства й організації, які отримали рішення Мінфіну,
сповіщають про нього підвідомчі підприємства й організації.
   Для отримання відстрочення з платежів платник звертається до
податкової адміністрації за місцем реєстрації платника із заявою,
до якої додаються:
   копія рішення (протоколу) комісії з організації й проведення
конкурсу постачальників пально-мастильних матеріалів (для оптових
постачальників) про визнання переможців;
   копії договорів та інші документи, що підтверджують участь
підприємства у  виконанні  вищезазначених  постанов  Кабінету
Міністрів України відповідно до цього Порядку;
   довідка про фактично поставлені (отримані) пально-мастильні
матеріали та суми платежів за них, які мають бути сплачені до
Державного бюджету України за формою декларацій на відповідні
податки.
   Податкові адміністрації на підставі прийнятих рішень Мінфіну
перевіряють подані документи та правильність визначення суми
податку, що підлягає відстроченню, вносять потрібні дані в облік
податків  з платників та здійснюють контроль за дотриманням
платниками строків надання відстрочень.
   14. На підставі укладеного договору між АТ "Укрнафта" та ДАК
"Хліб  України" про передачу 240 тис.тонн сирої нафти на суму
61,1 млн.грн.  для  переробки  на  давальницьких  умовах,
нафтогазовидобувні управління, виходячи з розміру обов'язкових
платежів до державного бюджету та ціни сирої нафти, передають
відповідну кількість нафти ДАК "Хліб України" згідно з актами
приймання-передачі. ДАК "Хліб України" до 1 листопада 1998 р.
сплачує до Державного бюджету вартість зазначеної сирої нафти.
   Після підписання сторонами актів приймання-передачі нафти по
одному екземпляру цих актів нафтогазовидобувні управління подають
податковій адміністрації за місцем реєстрації платника та Мінфіну.
   Вищезгадані акти є підставою:
   для погашення   податковою  адміністрацією  податкового
зобов'язання з платежів до державного бюджету нафтогазовидобувного
управління на суму вартості поставленої сирої нафти з урахуванням
її  перекачки,  наливу  та  транспортування  з  моменту  її
відвантаження;
   виникнення податкової  заборгованості  за  платежами  до
державного бюджету ДАК "Хліб України" (за платежами, які зняті із
зобов'язань нафтогазовидобувних управлінь) на  суму  вартості
одержаної  нафти  з  урахуванням  її  перекачки,  наливу  й
транспортування та відстрочення ДАК "Хліб України" сплати цих
платежів до державного бюджету не пізніш як до 1 листопада 1998 р.
   ДАК "Хліб України" подає Мінфіну інформацію  щодо  суми
відстрочених платежів до державного бюджету, обсягів отриманих
компанією нафти й нафтопродуктів  та  обсягів  передачі  їх
сільськогосподарським товаровиробникам.
   Мінфін на підставі отриманих матеріалів повідомляє Державну
податкову адміністрацію та податкову адміністрацію за місцем
реєстрації ДАК "Хліб України" про суму податкових зобов'язань ДАК
"Хліб  України",  які виникають при виконанні вищезазначених
постанов  Кабінету  Міністрів  України,  та  строк  наданого
відстрочення.
   Кошти, які надходять ДАК "Хліб України"  для  погашення
заборгованості за платежами до державного бюджету, зберігаються на
розрахунковому або окремому рахунку.
   Податкові адміністрації на підставі прийнятих рішень Мінфіну
вносять необхідні дані в облік податків з платників та здійснюють
контроль за дотриманням платниками строків надання відстрочень та
за сплатою податків.
   15. Контроль покладається:
   за своєчасну  поставку  пально-мастильних  матеріалів  та
проведення розрахунків з оптовими постачальниками - на ДАК "Хліб
України";
   за проведення       своєчасних       розрахунків
сільгосптоваровиробниками - на МінАПК та ДАК "Хліб України".

Головна сторінка