Поиск по сайту:Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Головна сторінка


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
              Н А К А З
            29.12.2002 N 1070
 
     Про видачу ліцензії на здійснення професійної
        діяльності на ринку цінних паперів
 
   За підсумками  розгляду заяви та документів, поданих до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу
ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів, відповідно до п.1.10  Ліцензійних  умов  провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених
наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва і рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 р. за N 49/60  (  z0318-01,
za318-01 ) (зі змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
   1. Видати ліцензію на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності з управління активами ТОВ "Софія
Капітал Менеджмент" (м. Київ, вул. Володимирська, 94-Б; код за
ЄДРПОУ 32156339).
   2. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
опублікувати  в  засобах масової інформації повідомлення про
суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
   3. Управлінню інвестиційної діяльності (А.Рибальченко) надати
до управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку
цінних паперів (К.Отченаш) відомості  щодо ТОВ "Софія Капітал
Менеджмент" (м. Київ, вул. Володимирська, 94-Б; код за ЄДРПОУ
32156339) для внесення до ліцензійного реєстру.
   4. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників
ринку  цінних  паперів  (К.Отченаш)  внести  вищезазначеного
професійного учасника в ліцензійний реєстр професійних учасників
ринку цінних паперів.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії С.Бірюка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
Головна сторінка