Поиск по сайту:Про видачу ТОВ "ТРК "Місто ФМ", м. Запоріжжя, ліцензії на мовлення з використанням частоти 100,8 МГц у м. Запоріжжі

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1716
 
 
         Про видачу ТОВ "ТРК "Місто ФМ",
        м. Запоріжжя, ліцензії на мовлення
           з використанням частоти
           100,8 МГц у м. Запоріжжі
 
 
   Розглянувши заяву ТОВ "ТРК "Місто ФМ", м. Запоріжжя (юридична
та фактична адреси: пр-т Леніна, 171, к. 32, м. Запоріжжя, 69037,
директор Пача Є.В.),  про  видачу ліцензії на  мовлення  з
використанням частоти 100,8 МГц у м. Запоріжжі, на підставі
рішення Національної ради від 10.10.2007 ( v318r295-07 ) про
визначення  переможця  конкурсу,  який  оголошено 02.08.2007,
керуючись статтями 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 та 32 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 15, 17, 18
та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), враховуючи План
розвитку  національного   телерадіоінформаційного   простору
( n0004295-06 ), службову  записку  директора  департаменту
контрольно-аналітичної роботи (N 1191 від 19.11.2007), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати ТОВ "ТРК "Місто ФМ", м. Запоріжжя, ліцензію на
мовлення з використанням частоти 100,8  МГц  у  м.  Запоріжжі,
потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 16 год./добу,
відповідно до затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з
додатком  1  до  рішення  (підписаним заступником начальника
управління контролю та моніторингу), зазначивши:
   - вид мовлення - ефірне (радіомовлення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "Місто ФМ";
   - територіальна категорія мовлення - місцеве;
   - місцезнаходження передавача - вул. Залізнична, 24,
м. Запоріжжя;
   - територія розповсюдження радіопередач - м. Запоріжжя та
прилеглі райони;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - згідно з
додатком  2  до  рішення  (підписаним заступником начальника
управління контролю та моніторингу);
   - строк дії ліцензії - 7 років.
 
   2. Конкурсні умови:
   - забезпечення радіослухачів, які належать до національних
меншин, трансляцією програм мовами цих меншин, які компактно
проживають у зоні поширення сигналу, відповідно до  рішення
Національної ради;
   - рекомендовано розміщення дитячих передач обсягом не менше
30 хв./добу;
   - без права трансляції передач,  використання  позивних,
ретрансляції програм інших мовників.
 
   3. Оператор  телекомунікацій  на  частоті  100,8 МГц у
м. Запоріжжі - Запорізька філія Концерну РРТ.
 
   4. Фінансово-економічному управлінню, враховуючи конкурсну
гарантію,  нарахувати  ТОВ  "ТРК  "Місто ФМ", м. Запоріжжя,
ліцензійний  збір  за  видачу  ліцензії  на  мовлення  з
використанням частоти 100,8  МГц  у м. Запоріжжі, потужність
передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 16 год./добу. Під час
розрахунку ліцензійного збору врахувати К = 5 зі знижкою 30%.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1716
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
         мовлення ТОВ "ТРК "Місто ФМ",
              м. Запоріжжя
 
 
   I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі: українська
- не менше 82,5%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 11 год. 42 хв. на
добу, 73,1%;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 13 год. 12 хв. на
добу, 82,5%;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 2 год. 48 хв. на добу, 17,5%;
 
   V. Формат: розважально-інформаційний;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний... тощо
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Програми ¦
¦ програмного ¦ обсяг ¦власного¦національ-¦іноземного¦  та  ¦
¦ наповнення ¦ на добу ¦продукту¦  ного  ¦ продукту ¦передачі,¦
¦       ¦(год. хв.¦ (год. ¦ продукту ¦(год. хв. ¦  які  ¦
¦       ¦ /добу) ¦ хв.  ¦(год. хв. ¦ /добу) ¦ перед- ¦
¦       ¦     ¦ /добу) ¦ /добу) ¦     ¦бачається¦
¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ ретран- ¦
¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ слювати ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Iнформаційно-¦1 год.  ¦ 1 год. ¦1 год.  ¦  ---  ¦  ---  ¦
¦аналітичні та¦30 хв.  ¦ 30 хв. ¦30 хв.  ¦     ¦     ¦
¦публіцистичні¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Культурно-  ¦ 27 хв. ¦ 15 хв. ¦ 15 хв. ¦ 12 хв. ¦  ---  ¦
¦мистецькі  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Науково-   ¦ 27 хв. ¦ 15 хв. ¦ 15 хв. ¦ 12 хв. ¦  ---  ¦
¦просвітницькі¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Розважальні ¦9 год.  ¦ 6 год. ¦7 год.  ¦2 год.  ¦  ---  ¦
¦та музичні  ¦50 хв.  ¦    ¦30 хв.  ¦20 хв.  ¦     ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Дитячі    ¦ 30 хв. ¦ 26 хв. ¦ 26 хв. ¦ 4 хв.  ¦  ---  ¦
¦передачі   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Iнше     ¦3 год.  ¦ 3 год. ¦3 год.  ¦  ---  ¦  ---  ¦
¦(передачі,  ¦16 хв.  ¦ 16 хв. ¦16 хв.  ¦     ¦     ¦
¦реклама,   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦анонси,   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦елементи   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦оформлення  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦ефіру,    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦фільмопоказ ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦тощо)    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1716
 
 
             ПЕРIОДИЧНIСТЬ,
         час, обсяги та сітка мовлення
 
 
   Загальний обсяг мовлення на частоті 100,8 МГц у м. Запоріжжі
становить 16 год./добу.
 
   Мовлення здійснюється у відрізках часу:
 
------------------------------------------------------------------
¦Щодня        ¦Назва ТРО                 ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦03:00 - 19:00    ¦ТОВ "ТРК "Місто ФМ", м. Запоріжжя     ¦
¦--------------------+-------------------------------------------¦
¦19:00 - 03:00    ¦ДП "Радіо Університет", м. Запоріжжя    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
Головна сторінка