Поиск по сайту:Про затвердження конкурсних умов

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1714
 
 
         Про затвердження конкурсних умов
 
 
   Розглянувши інформацію    ліцензійного    департаменту,
департаменту    контрольно-аналітичної    роботи    та
фінансово-економічного управління, керуючись ст. 25 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), Законом України
"Про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити конкурсні умови згідно з додатком до рішення
(підписаним    заступником    директора    департаменту
контрольно-аналітичної роботи, заступником начальника управління
контролю  та  моніторингу,  начальником фінансово-економічного
управління, начальником  ліцензійно-реєстраційного  управління,
начальником  відділу  частотного  погодження  та  міжвідомчої
координації).
 
   2. Контроль за виконанням рішення покласти  на  першого
заступника голови Національної ради I.Куруса.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1714
 
 
             КОНКУРСНI УМОВИ
 
 
   1. Ліцензійні умови для мовлення
   Для участі у конкурсі на мовлення претенденти подають заяву
на отримання ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до
вимог статей 8, 9, 10, 22, 24, 28 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) та положень Національної ради.
   Конкурсні документи не розглядаються без підтвердження сплати
конкурсної гарантії*. Грошовий внесок під конкурсну гарантію
сплачується до завершення прийому документів.
   До пакету документів на участь у конкурсі, у разі наявності,
претенденти долучають копії чинних ліцензій Національної ради на
мовлення.
 
   2. Вимоги до програмної концепції
   - мова   ведення   передач   -   українська   (крім
культурно-мистецької програми);
   - програмне наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦   Програма   ¦ Основу програмної концепції мовлення ¦
¦   ¦          ¦ в період з 06:00 до 23:00 обсягом  ¦
¦   ¦          ¦(не менше 70 % від загального обсягу):¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 1 ¦Культурно-мистецька¦Культурно-мистецькі передачі, в тому ¦
¦   ¦          ¦числі мовами національних меншин   ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 2 ¦Дитяча       ¦Дитячі передачі, що можуть містити  ¦
¦   ¦          ¦мультиплікаційні, художні та     ¦
¦   ¦          ¦документальні фільми для дітей    ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 3 ¦Пізнавальна    ¦Науково-просвітницькі, освітні    ¦
¦   ¦          ¦передачі про навколишнє середовище,  ¦
¦   ¦          ¦взаємозв'язок природи і людини тощо  ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 4 ¦Кіно (телесеріал) ¦Художні та документальні фільми,   ¦
¦   ¦          ¦телесеріали              ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 5 ¦Гумористична    ¦Розважальні, гумористичні, сатиричні ¦
¦   ¦          ¦передачі, що можуть містити фрагменти ¦
¦   ¦          ¦концертів, вікторин тощо       ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 6 ¦Оригінальний проект¦Передачі, які відзначаються      ¦
¦   ¦          ¦самобутністю і розширюють тематично- ¦
¦   ¦          ¦зображальну палітру вітчизняного   ¦
¦   ¦          ¦телебачення              ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 7 ¦Оригінальний проект¦Передачі, які відзначаються      ¦
¦   ¦          ¦самобутністю і розширюють тематично- ¦
¦   ¦          ¦зображальну палітру вітчизняного   ¦
¦   ¦          ¦телебачення              ¦
¦-----+-------------------+--------------------------------------¦
¦ 8 ¦Оригінальний проект¦Передачі, які відзначаються      ¦
¦   ¦          ¦самобутністю і розширюють тематично- ¦
¦   ¦          ¦зображальну палітру вітчизняного   ¦
¦   ¦          ¦телебачення              ¦
------------------------------------------------------------------
 
   3. Вимоги до організаційно-технічних зобов'язань учасників
конкурсу
   Відповідно до статей 12, 20, 24  Закону  України  "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), претендент на участь у
конкурсі надає інформацію про:
   - стандарт мовлення - цифровий;
   - тип передавача (твердотільний);
   - захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;
   - термін початку мовлення (не пізніше двох місяців після
видачі ліцензії за умови розбудови мережі провайдером).
 
   4. Вимоги  до  фінансових  та  інвестиційних зобов'язань
учасників конкурсу
   Відповідно до  статей  25,  26, 31 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення"  (  3759-12  ),  фінансові  та
інвестиційні зобов'язання претендента на участь у конкурсі повинні
містити інформацію про:
   - наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати
розповсюдження програм;
   - інвестування   коштів   у  забезпечення  споживачів
перетворювачами цифрового сигналу;
   - джерела забезпечення інвестиційного проекту;
   - основні етапи виконання інвестиційного проекту та термін
його окупності;
   - передбачуваний рівень рентабельності підприємства.
 
______________
   * У разі погодження Міністерством фінансів України "Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення ліцензії на мовлення" до граничного терміну подачі
заяви на видачу ліцензії, Національна рада має право вносити
зміни.
 
 Заступник директора
 департаменту контрольно-аналітичної роботи       М.Пузирей
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
 
 Начальник
 фінансово-економічного управління            Р.Руденко
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
 
 Начальник відділу частотного погодження
 та міжвідомчої координації              Т.Мироненко
Головна сторінка