Поиск по сайту:Угода про позику (Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.07.2004 N 521
 
 
        Про затвердження Порядку формування
      інформаційного коду результатів проведення
     митного огляду товарів і транспортних засобів
 
 
   З метою спрощення процедури митного контролю, ведення бази
даних  про  результати  проведення митного огляду товарів і
транспортних засобів і для визначення ефективності проведення
митного огляду Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  формування  інформаційного  коду
результатів проведення митного огляду товарів і транспортних
засобів, що додається.
 
   2. Управлінню  інформаційного  забезпечення  та  митної
статистики (Ніколайчук О.О.)  внести  відповідні  зміни  до
програмного забезпечення.
 
   3. Установити, що цей наказ набирає чинності 01.08.04.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держмитслужби України
                   15.07.04 N 521
 
 
               ПОРЯДОК
   формування інформаційного коду результатів проведення
     митного огляду товарів і транспортних засобів
 
 
           1. Загальні положення
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України
( 92-15 ), Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  09.06.97 N 574
( 574-97-п ) (зі змінами та доповненнями), Порядку здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів
із застосуванням вантажної митної  декларації,  затвердженого
наказом Держмитслужби України від 14.10.02 N 561 ( z0877-02 ) (зі
змінами й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.11.02 за N 877/7165 (далі - Порядок контролю).
   Метою цього нормативно-правового акта є встановлення єдиного
порядку  формування  в  митних  органах  інформаційного коду
результатів проведення митного огляду товарів і транспортних
засобів (далі - інформаційний код), що дасть можливість отримувати
та аналізувати статистичну інформацію про результати проведення
митного огляду товарів і транспортних засобів.
 
      2. Порядок формування інформаційного коду
 
   2.1. Посадова  особа  підрозділу  митного оформлення, що
завершила митне оформлення товарів  і  транспортних  засобів
відповідно до Порядку контролю ( z0877-02 ), формує на зворотному
боці 2-го, а в разі переміщення транзитних товарів і транспортних
засобів - 4-го аркуша вантажної митної декларації інформаційний
код за схемою, що додається, з урахуванням результатів митного
огляду.
   Сформований код завіряється підписом і відбитком особистої
номерної печатки цієї посадової особи.
 
   2.2. Посадова  особа  підрозділу  митного  оформлення,
уповноважена відповідно до Порядку контролю ( z0877-02 ) на
виконання функцій статистичного контролю, або посадова особа
спеціалізованого підрозділу, до компетенції  якого  віднесено
виконання цих функцій, уносить до графи 44 електронної копії
вантажної митної декларації під кодом документа 0020 інформаційний
код, сформований посадовою особою підрозділу митного оформлення,
що завершила митне оформлення товарів і транспортних засобів.
 
   2.3. Якщо  митний  огляд  не  проводився, то формування
інформаційного коду не здійснюється й інформація до вантажної
митної декларації та її електронної копії не вноситься.
 
 Заступник начальника Управління
 технологій митного контролю             А.І.Сербайло
 
Головна сторінка