Поиск по сайту:Інструкція щодо умов і правил здійснення підприємницької діяльності по збиранню, заготівлі, переробці, купівлі та продажу брухту і відходів кольорових та чорних металів і контролю за їх дотриманням

Головна сторінка

    ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 5-ЛП від 25.12.95         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 січня 1996 р.
                   за N 11/1036
 
                        Затверджено
                  наказом  Ліцензійної  палати
                  при  Мінекономіки  України
                  від 25 грудня 1995 року N 5-ЛП
                  ( z0010-96 )
                  наказом Міністра промисловості
                  України
                  від 22 грудня 1995 року N 235
                  ( z0a10-96 )
 
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
                    Ліцензійної палати
     N 25/62 ( z0132-98 ) від 19.02.98 )
 
              Інструкція
     щодо умов і правил здійснення підприємницької
     діяльності по збиранню, заготівлі, переробці,
     купівлі та продажу брухту і відходів кольорових
     та чорних металів і контролю за їх дотриманням
 
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці умови і правила здійснення діяльності суб'єктів
підприємництва розроблені на виконання Положення про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року
N 316 ( 316-94-п ), з відповідними доповненнями постанови Кабінету
Міністрів України від 28.09.95 р. N 772 ( 772-95-п ), визначають
порядок отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на збирання,
заготівлю,  переробку, купівлю та продаж брухту та відходів
кольорових та чорних металів.
   1.2. Ліцензуванню   підлягає   діяльність   суб'єктів
підприємництва, які здійснюють:
   - збирання безгосподарного і купівлю побутового брухту і
відходів кольорових та чорних металів;
   - купівлю та заготівлю промислового брухту  і  відходів
кольорових та чорних металів;
   - переробку брухту і відходів чорних металів;
   - продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів;
   - металургійну переробку брухту  і  відходів  кольорових
металів.
   1.3. Ліцензуванню не  підлягає  діяльність  громадян  та
юридичних  осіб,  пов'язана  із продажем на правах власника
технологічних  відходів,  побутового  і  промислового  брухту
кольорових та чорних металів, якщо вони утворились в господарствах
громадян, підприємств, організацій, установ.
   1.4. При внесенні змін до засновницьких документів, а також
при  зміні  реквізитів,  суб'єкт  підприємницької  діяльності
зобов'язаний повідомити про це Міністерство промисловості України
в десятиденний строк з часу державної реєстрації цих змін.
 
       2. Умови та правила збирання, заготівлі,
       переробки, купівлі та продажу брухту і
       відходів кольорових та чорних металів
 
   2.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкт підприємницької діяльності повинен дотримуватись вимог
законів України та нормативних актів.
   2.2. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює купівлю
побутового і збирання безгосподарного брухту кольорових та чорних
металів, необхідно:
   - мати обладнані площі, в тому числі покрите приміщення, для
зберігання вторинних кольорових металів згідно з пунктами 3.6;
3.8; 6.5; 6.12; 6.14 ГОСТ 1639;
   - зберігати побутовий брухт окремо від промислового, брухт
свинцевих акумуляторів зберігати в кладових приміщеннях або в
тарі;
   - забезпечувати противибухову та протипожежну безпеку згідно
з пунктами 3а.11; 3а.12 ГОСТ 1639;
   - проводити утилізацію, знезаражування і знищення шкідливих
речовин власними засобами, на власній території.
   2.3. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює купівлю
та  заготівлю  промислового  брухту і технологічних відходів
кольорових та чорних металів, необхідно:
   - приймати брухт та відходи кольорових та чорних металів від
власника брухту, який здійснює продаж його відповідно до пункту
1.3, по акту із зазначенням найменування, класу, групи, сорта,
кількості і джерела походження брухту та відходів. Акт повинен
бути підписаний громадянином, що здає брухт, із зазначенням
прізвища і паспортних даних власника брухту, або юридичною особою
та завірений печаткою підприємства;
   - дотримуватися умов та правил ГОСТ 1639 (відносно брухту і
відходів кольорових металів) і ГОСТ 2787 (відносно металів чорних
вторинних) щодо прийому, засобів контролю якості, зберігання,
обеззаражування, первинної обробки, пакування, транспортування
тощо;
   - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо працюють з пожежонебезпечними і
вибухонебезпечними брухтом та відходами, здійснюють дослідження
якості, знезаражування та знищення шкідливих речовин, утилізацію,
пакування та транспортування, застосування засобів вимірювальної
техніки та аналітичного обладнання;
   - акт про походження брухту є обов'язковим підтвердженням на
здійснення  господарської  діяльності  і  контролю  суб'єкта
підприємницької діяльності.
   2.4. Суб'єкту  підприємницької  діяльності,  що  здійснює
переробку брухту і відходів чорних металів, необхідно:
   - бути забезпеченим необхідним устаткуванням та обладнанням,
технологіями, складськими приміщеннями, ваговим господарством,
аналітичним  обладнанням,  транспортом,  вантажопідіймальними
пристроями, нормативно-технічною документацією;
   - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо проводять переробку брухту і
відходів чорних металів, перевірку брухту і відходів на пожежо- і
вибухонебезпечність перед завантаженням в металургійний агрегат,
також щодо застосування  засобів  вимірювальної  техніки  та
аналітичного обладнання.
   2.5. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює продаж
брухту і відходів кольорових та чорних металів, необхідно:
   - здійснювати поставку  брухту  партіями,  відповідно  з
технічних умов за ГОСТ 1639 (відносно брухту і відходів кольорових
металів) і ГОСТ 2787 (відносно металів чорних вторинних). Партією
вважається кількість кольорових (чорних) металів одного виду і
однієї групи чи марки, відвантаженої в одній одиниці транспортних
засобів і супроводженої одним документом про якість;
   - перевіряти брухт і відходи на вибухову безпеку, відбирати і
вилучати з нього хімічні, радіоактивні, вибухонебезпечні речовини
і речі, супроводжувати брухт посвідченням про вибухову безпеку,
оформленим згідно з додатком 4 ГОСТ 1639 (відносно брухту і
відходів кольорових металів) та ГОСТ 13221 (відносно металів
чорних вторинних);
   - дотримуватись правил пакування і транспортування згідно з
розділом 6 ГОСТ 1639 (відносно брухту і відходів кольорових
металів) і розділами 2; 5 ГОСТ 2787 (відносно металів чорних
вторинних);
   - дотримуватись правил застосування вимірювальної техніки.
   2.6. Суб'єкту  підприємницької  діяльності,  що  здійснює
металургійну переробку брухту та відходів кольорових металів,
необхідно:
   - бути забезпеченим устаткуванням, технологіями з високим
рівнем  вилучення  кольорових  металів  в  готову продукцію,
складськими приміщеннями, ваговим  господарством,  аналітичним
обладнанням,   транспортом,  вантажопіднімальним  пристроєм,
нормативно-технічною документацією;
   - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо здійснюють металургійну переробку
брухту і відходів, перевірку брухту і відходів на пожежо- і
вибухонебезпечність перед завантаженням в металургійний агрегат,
дослідження якості, також щодо застосування засобів вимірювальної
техніки та аналітичного обладнання.
 
       3. Контроль за виконанням умов і правил
 
   3.1. Контроль за  дотриманням  суб'єктом  підприємницької
діяльності умов і правил діяльності по збиранню, заготівлі,
переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових та
чорних металів здійснюють: Міністерство промисловості України,
Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України та інші
органи, які мають на це повноваження у відповідності з чинним
законодавством.
   3.2. Органи, на які покладені повноваження по контролю за
діяльністю суб'єктів підприємництва, у тому числі і місцеві
органи, у разі виявлення ними порушень умов і правил діяльності,
визначених ліцензією, повинні повідомити орган,  який  видає
ліцензію (Міністерство промисловості України), для вжиття заходів.
   3.3. Міністерство промисловості  України  для  проведення
перевірки виконання суб'єктом підприємництва умов і правил збору,
заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів
кольорових та чорних металів може залучати фахівців або галузеві
організації.
Головна сторінка