Поиск по сайту:Про скликання Верховної Ради України

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про скликання Верховної Ради України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 39, ст.296 )
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Скликати п'яту сесію Верховної Ради України 16 січня 1996
року в місті Києві.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 25 грудня 1995 року
     N 808/95-ПВ
Головна сторінка