Поиск по сайту:Про затвердження Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України

Головна сторінка


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
      щодо посилення відповідальності за порушення
    встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 11-12, ст.42 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
   N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
   01.09.2001 )
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5,
ст.21 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
 
   ( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
   2. У Кодексі України про адміністративні  правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):
 а) доповнити Кодекс статтею 188-8 такого змісту:
   "Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових
          осіб органів державного пожежного нагляду
   Невиконання приписів та постанов посадових осіб  органів
державного  пожежного нагляду або створення перешкод для їх
діяльності -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
   б) статті 175, 223 ( 80732-10 ) викласти в такій редакції:
   "Стаття 175. Порушення встановлених законодавством
         вимог пожежної безпеки
   Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не
за призначенням -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
   "Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
   Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про
адміністративні  правопорушення,  пов'язані  з  порушенням
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням
приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного
нагляду (статті 120, 175, 188-8).
   Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні стягнення мають право:
   1) головні  державні  інспектори  з  пожежного  нагляду
центрального та територіальних органів  державного  пожежного
нагляду  та  їх  заступники  -  штраф на громадян до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих
органів  державного пожежного нагляду, державні інспектори з
пожежного  нагляду  центрального  та  територіальних  органів
державного  пожежного нагляду - штраф на громадян до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф  на
громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
   в) пункт 7 частини другої статті 255 викласти в такій
редакції:
   "7) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени
добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань
громадян (статті 120, 175, 188-8)".
   3. Пункт 1 статті 10 Закону України "Про оренду державного
майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 15, ст. 99) доповнити абзацом десятим такого змісту:
   "обов'язки сторін  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки
орендованого майна".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 19 листопада 1997 року
     N 651/97-ВР
Головна сторінка