Поиск по сайту:Інструкція про охорону Службою інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при МВС України грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться уповноваженими на те особами підприємств, установ та організац

Головна сторінка


 
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 643 від 23.09.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 листопада 1997 р.
 vd970923 vn643            за N 552/2356
 
                      Затверджено
               наказом Міністерства внутрішніх справ
               України від 23 вересня 1997 р. N 643
               ( z0551-97 )
              Інструкція
   про охорону Службою інкасації, охорони грошових знаків і
   цінних паперів, що перевозяться,  Державної  служби
   охорони  при МВС України грошових знаків і цінних
   паперів, що перевозяться уповноваженими на те особами
   підприємств, установ та організацій усіх форм власності
           I. Загальні положення
   1.1. Інструкція про охорону Службою інкасації та охорони
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної
служби охорони при МВС України грошових знаків і цінних паперів,
що перевозяться уповноваженими на те особами підприємств, установ
та організацій усіх форм власності (далі - Інструкція) визначає
порядок охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться
уповноваженими на те особами (далі - касир) підприємств, установ
та організацій усіх форм власності (далі - власник), на підставі
укладених договорів між Державною службою охорони при МВС України
(далі - Охорона) та власниками. Вимоги Інструкції поширюються на
підприємства,  установи  та організації усіх форм власності,
розташовані на території України.
   Охорона грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться
касирами, здійснюється Службою інкасації та охорони грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони
при МВС України (далі - Служба інкасації) у випадках, коли сума
готівки, що перевозиться, перевищує суму, яка за визначенням
Національного банку України не підлягає охороні. За бажанням
власника охорона може надаватися у випадках, коли сума готівки, що
перевозиться, не підлягає обов'язковій охороні. Підрозділи Служби
інкасації утримуються на засадах самоокупності за рахунок коштів,
одержаних за виконання ними охоронних послуг.
   1.2. Від імені Державної служби охорони при МВС України
керівник підрозділу Охорони укладає договори з власниками про
охорону  грошових  знаків і цінних паперів, що перевозяться
касирами. На підставі цих договорів проводяться розрахунки за
надання охоронних послуг.
   1.3. Керівництво Охорони зобов'язане  забезпечити  Службу
інкасації   вогнепальною   зброєю,  спеціальними  засобами
індивідуального захисту та активної оборони, зв'язку, технічно
справним і спеціально виділеним для цього автотранспортом (далі -
спецавтомобіль) згідно з нормами належності.
   Спецавтомобіль може також надаватися за рахунок власника або
безпосередньо ним, що в подальшому слід передбачити у взаємних
розрахунках сторін.
   1.4. Особовий склад наряду Служби інкасації (далі - екіпаж)
озброюється вогнепальною зброєю, у тому числі автоматичною, і
екіпірується спеціальними засобами індивідуального захисту та
активної оборони, а також індивідуальними медичними пакетами.
   Вид зброї, екіпіровка та форма одягу особового складу Служби
інкасації визначаються керівництвом Охорони у кожному конкретному
випадку. Крім того, за необхідності особовий склад забезпечується
перепустками на об'єкти власників, документами на відрядження із
зазначенням номерів зброї, що використовується для супроводження.
   1.5. Обов'язковою  умовою договорів про охорону грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться касирами, є забезпечення
власниками  безперешкодного проїзду спецавтомобілів територією
їхніх об'єктів, а також проходження членів  екіпажу  Служби
інкасації до місця розташування касових приміщень.
   1.6. Особовий склад Служби  інкасації  несе  персональну
відповідальність за виконання вимог цієї Інструкції і здійснення
усіх заходів щодо забезпечення надійної охорони грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться касирами.
   1.7. Організація роботи та контроль за екіпажами Служби
інкасації здійснюється начальниками підрозділів Охорони, Служби
інкасації,  їх  заступниками,  відповідальними  черговими  по
підрозділу Охорони та працівниками керівного складу, спеціально
призначеним для цього начальником підрозділу Охорони.
     II. Здійснення охорони грошових знаків і цінних
        паперів, що перевозяться касирами
   2.1. На підставі заявок, що надходять до Охорони, начальником
підрозділу Служби інкасації на кожен день розробляється маршрутний
лист у двох примірниках (додаток 1). При визначенні маршруту
враховується черговість отримання готівки касирами в  банку,
розміри грошових сум, що перевозяться, розташування підприємств та
інше.
   Перший примірник маршрутного листа видається старшому по
екіпажу, а другий знаходиться в підрозділі Охорони.
   2.2. Для кожного власника, що користується послугами Служби
інкасації,  розробляється  картка  зі  схемою  розташування
підприємства  на місцевості та позначенням під'їзних шляхів,
зазначенням наявності постів охорони (якщо такі є), а також із
зазначенням (на зворотному боці) розташування внутрішніх приміщень
будівлі, де знаходиться каса, і маршруту руху  касира  від
спецавтомобіля до приміщення каси.
   На картці також зазначаються номери телефонів Охорони, органу
внутрішніх справ, власника та каси. Картка зберігається в Охороні,
а за необхідності видається старшому по екіпажу Служби інкасації
при виїзді на маршрут, який повертає її після виконання завдання.
   2.3. Перед заступанням екіпажу Служби інкасації до виконання
службових обов'язків  начальник цього підрозділу та керівник
Охорони (його заступники, відповідальний черговий)  проводять
інструктаж і перевіряють його готовність.
   2.4. Особовому складу екіпажу Служби інкасації видається
припис  на  охорону  грошових  знаків і цінних паперів, що
перевозяться касирами (додаток 2).
   2.5. Члени екіпажу повинні добре знати розташування банку або
підприємства, установи  чи  організації,  звідки  забираються
(привозяться) грошові знаки і цінні папери, а також небезпечні
місця ймовірного нападу правопорушників.
   2.6. Після прибуття до установи банку старший по екіпажу
разом з постовим міліціонером по охороні банку перевіряє в касирів
посвідчення на право користування послугами Служби інкасації
(додаток 3) згідно з договором, що видається власнику під час
укладення договору, пред'являє їм своє посвідчення та забезпечує
їх посадку в спецавтомобіль.
   2.7. Під час виходу касирів з установи банку або іншого
приміщення старший по екіпажу іде першим для оцінювання обстановки
та супроводження касирів до спецавтомобіля. У спецавтомобіль
першими заходять касири, екіпаж охорони стежить за оточенням і
сідає останнім. Після цього усі двері спецавтомобіля блокуються і
додатково зачиняються на механічний засув зсередини.
   2.8. Прийнявши під охорону грошові знаки і цінні папери, що
перевозяться касирами, старший по екіпажу доповідає про це по
радіо  або  телефонному зв'язку начальнику підрозділу Служби
інкасації (у чергову частину Охорони або на пульт централізованої
охорони, далі - ПЦО) і сповіщає касирів про маршрут руху. Під час
посадки касирів у спецавтомобіль та під час руху особовий склад
екіпажу вживає необхідних заходів до забезпечення надійної охорони
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться касирами, і
своєчасної їх доставки до кас власників.
   2.8.1. Під час руху спецавтомобіля або його стоянки екіпаж
(старший по екіпажу) веде постійне спостереження за навколишньою
обстановкою, звертаючи увагу на автотранспорт та пішоходів, які
знаходяться поблизу спецавтомобіля.
   2.8.2. У разі ускладнення обстановки на маршруті старший по
екіпажу негайно по радіостанції сповіщає про це  начальника
підрозділу Служби інкасації, чергову частину Охорони або ПЦО.
   2.8.3. У разі нападу на спецавтомобіль, екіпаж або касирів
екіпаж  по радіостанції негайно повідомляє про це чергового
підрозділу Охорони чи територіального органу внутрішніх справ та
вживає заходів до відбиття нападу.
   2.9. У разі зупинки спецавтомобіля першим з нього виходить
член екіпажу, який оцінює обстановку, а після нього - касир.
   2.10. Після прибуття до вхідних дверей адміністративного
приміщення власника, в  якому  розташована  каса,  охоронник
(охоронники) екіпажу, крім водія та старшого, які повинні постійно
знаходитись в спецавтомобілі, здійснюють супроводження касира до
каси.
   При супроводженні касира від спецавтомобіля до каси власника
працівник охорони рухається позаду касира.
   2.11. У приміщенні каси касир розписується в маршрутному
листі і проставляє час доставки.
   2.11.1. Член екіпажу, який супроводжував касира до каси, по
телефону доповідає начальнику підрозділу Служби інкасації або в
чергову частину Охорони чи на ПЦО про доставку грошових знаків і
цінних паперів до каси.
   2.11.2. Інші касири та члени екіпажу у цей час знаходяться в
спецавтомобілі,  двері  якого  мають  бути  зачиненими  та
заблокованими.
   2.12. Робота екіпажу Служби інкасації вважається закінченою
після доставлення до визначених місць усіх грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться.
   2.13. Після завершення доставки грошових знаків і цінних
паперів,  що перевозяться касирами, екіпаж у повному складі
повертається до підрозділу Охорони для здавання вогнепальної зброї
та  спеціальних  засобів індивідуального захисту та активної
оборони. Старший по екіпажу доповідає начальнику підрозділу Служби
інкасації про виконання завдання, зауваження та будь-які події,
якщо такі мали місце, здає маршрутний лист і припис. Після цього
начальник підрозділу Служби інкасації в усній формі доповідає про
все це керівництву підрозділу Охорони.
     III. Обов'язки працівників Служби інкасації, які
     безпосередньо здійснюють охорону грошових знаків
      і цінних паперів, що перевозяться касирами
   3.1. До складу працівників, які безпосередньо здійснюють
охорону  грошових  знаків і цінних паперів, що перевозяться
касирами, входять:
   3.1.1. Старший по екіпажу Служби інкасації.
   3.1.2. Охоронник - член екіпажу Служби інкасації.
   3.1.3. Водій - член екіпажу Служби інкасації.
   3.2. Особовий склад екіпажів Служби інкасації зобов'язаний:
   3.2.1. Добре знати і точно виконувати покладені на нього
обов'язки.
   3.2.2. Дотримуватись при виконанні функціональних обов'язків
порядку і правил охорони грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться касирами.
   3.2.3. Пильно охороняти грошові знаки і цінні папери під час
їх перевезення.
   3.2.4. Згідно з умовами договорів забезпечувати особисту
безпеку касирів, вживаючи рішучих заходів до запобігання нападу на
них.
   3.2.5. Суворо дотримуватись законності, дисципліни, режиму
таємності, виявляти в роботі культуру.
   3.2.6. Вивчати  і  досконало  знати  характеристики  та
особливості маршрутів.
   3.2.7. Вживати заходів до збереження грошових знаків і цінних
паперів, під час їх перевезення, а також життя і здоров'я
фінансових працівників у разі стихійного лиха та за  інших
надзвичайних обставин.
   3.2.8. Зберігати службову та комерційну таємницю Охорони і
власника.
   3.2.9. Уміло користуватися засобами зв'язку, знати світлові,
звукові та інші сигнали, що використовуються на транспорті.
   3.2.10. Під час виконання функціональних обов'язків бути
одягненим у формений одяг, мати при собі службове посвідчення,
необхідні документи, табельну зброю, набої до неї, радіостанцію,
кишеньковий ліхтарик, свисток тощо.
   3.2.11. Дотримуватись правил особистої безпеки.
   3.2.12. Про  усі  надзвичайні події на маршруті негайно
доповідати начальникам підрозділів Служби інкасації чи Охорони.
   3.3. Старший по екіпажу Служби  інкасації  безпосередньо
підпорядковується  начальнику  підрозділу  Служби інкасації і
призначається з числа осіб молодшого начальницького складу або
найбільш досвідчених працівників ВОХОР. В окремих випадках за
розпорядженням керівництва підрозділу Охорони старший по екіпажу
може бути призначений з числа осіб середнього начальницького
складу підрозділу Служби інкасації.
   3.4. Старший по екіпажу Служби інкасації відповідає за:
   3.4.1. Суворе  і точне виконання особовим складом вимог
Положення про Службу інкасації, охорони грошових знаків і цінних
паперів,  що перевозяться, Державної служби охорони при МВС
України, цієї Інструкції, а також інших нормативних актів МВС
України.
   3.4.2. Організацію  служби  екіпажу  щодо   виконання
функціональних обов'язків, додержання маршруту руху згідно з
маршрутним листом, забезпечення схоронності грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться, та безпеки фінансових працівників
власників.
   3.4.3. Застосування зброї особовим складом екіпажу згідно з
чинним законодавством.
   3.4.4. Використання спецавтомобіля за прямим призначенням.
   3.5. Старший по екіпажу Служби інкасації зобов'язаний:
   3.5.1. Безпосередньо організовувати та сумлінно виконувати на
дорученому маршруті функціональні обов'язки щодо охорони грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться касирами і вимагати цього
від підлеглих.
   3.5.2. Проводити інструктажі касирів та перевірку наявності у
них необхідних документів на право користування послугами Служби
інкасації.
   3.5.3. Після  посадки касирів у спецавтомобіль оголосити
черговість заїзду та вказати водію маршрут руху.
   3.5.4. Дотримуватись  маршруту руху та черговості заїзду
касирів, чітко знати розташування підприємств, що обслуговуються,
своєчасно доповідати в підрозділ Охорони про проведення інкасації
та супроводження касирів.
   3.5.5. Вживати заходів до надання допомоги іншим екіпажам у
здійсненні інкасації та охорони грошових знаків і цінних паперів,
що перевозяться, у разі нападу на них, аварії спеціального
автомобіля або інших подій, коли екіпажем  не  здійснюються
інкасація  та охорона грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться.
   3.5.6. У разі нападу, під час стихійного лиха та інших
надзвичайних подій - вживати вичерпних заходів до охорони грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться, і негайно сповіщати про
це чергову частину підрозділу Охорони чи органу внутрішніх справ,
або  групу  затримання  ПЦО чи начальника підрозділу Служби
інкасації.
   3.5.7. У разі виходу з ладу спецавтомобіля - вимагати від
керівництва підрозділу Охорони його заміни, а відтак забезпечити
перевантаження в нього грошових знаків і цінних паперів.
   3.5.8. У разі раптового захворювання чи поранення будь-кого
зі складу екіпажу надати першу медичну допомогу та вжити заходів
до його доставки до лікувального закладу, про що негайно доповісти
в підрозділ Охорони або Служби інкасації.
   При раптовому захворюванні водія, якщо в екіпажі відсутній
працівник, який має дозвіл на право управління спецавтомобілем, то
його замінює водій, якого направляє начальник Охорони чи Служби
інкасації.
   3.5.9. У разі захворювання чи поранення касира - надати йому
першу медичну допомогу і вжити заходів до доставки до лікувального
закладу, а грошові знаки і цінні папери, що в нього знаходились,
передати головному бухгалтеру або уповноваженому представнику
власника за актом. Акт передачі підписують усі особи,  які
знаходились у транспортному засобі.
   3.5.10. Не приймати до охорони грошові знаки і цінні папери,
що перевозяться касирами, якщо відсутнє посвідчення на право
користування послугами Служби інкасації.
   3.5.11. Контролювати  правильне  і  своєчасне  заповнення
маршрутного листа, інших необхідних документів  представником
власника та охоронником.
   3.5.12. Після  закінчення  служби  доповідати  начальнику
підрозділу Служби інкасації про результати роботи і здавати йому
заповнені маршрутний лист, припис, картки об'єктів та  інші
документи, пов'язані з виконанням службових обов'язків.
   3.6. Член  екіпажу Служби інкасації (охоронник) під час
виконання своїх  функціональних  обов'язків  підпорядковується
старшому по екіпажу та відповідає за суворе і точне виконання
вимог Положення про Службу інкасації, охорони грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при МВС
України, цієї Інструкції а також інших нормативних актів МВС
України.
   3.7. Член екіпажу Служби інкасації (охоронник) зобов'язаний:
   3.7.1. Твердо знати свої функціональні обов'язки, порядок та
особливості несення служби.
   3.7.2. Виконувати вказівки начальника  підрозділу  Служби
інкасації, старшого по екіпажу.
   3.7.3. Знаходитись у спецавтомобілі під час зупинки біля
банку або місця збирання чи доставки грошових знаків і цінних
паперів, і під час руху за маршрутом.
   3.7.4. Здійснювати безпосередню охорону грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться в спеціальному автомобілі.
   3.7.5. Доповідати  телефоном  чи  за  допомогою  засобів
радіозв'язку начальнику підрозділу Служби інкасації або в чергову
частину підрозділу Охорони (ПЦО) про прибуття до каси власника.
   3.7.6. Контролювати правильність заповнення маршрутного листа
касиром.
   3.8. Водій Служби інкасації відповідає за виконання вимог
Положення про Службу інкасації, охорони грошових знаків і цінних
паперів,  що перевозяться, Державної служби охорони при МВС
України, цієї Інструкції, а також інших нормативних актів МВС
України і зобов'язаний:
   3.8.1. Твердо знати свої функціональні обов'язки, порядок та
особливості несення служби.
   3.8.2. Виконувати вказівки начальника  підрозділу  Служби
інкасації, старшого по екіпажу.
   3.8.3. Своєчасно подавати спеціальний автомобіль в зазначене
місце.
   3.8.4. Підтримувати спеціальний автомобіль та  спеціальні
технічні засоби, якими він обладнаний, у справному стані.
   3.8.5. Дотримуватись  маршруту  руху,  не   допускати
необгрунтованих зупинок.
   3.8.6. Суворо дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.
   3.8.7. Добре   знати   розташування  підприємств,  що
обслуговуються, а також маршрути руху.
   3.8.8. Невідлучно знаходитись у спеціальному автомобілі на
стоянці біля банку або підприємства.
   3.8.9. У разі відсутності старшого по екіпажу підтримувати
радіозв'язок з начальником підрозділу Служби інкасації, черговою
частиною підрозділу Охорони або ПЦО.
   3.9. Особовому  складу екіпажу Служби інкасації під час
виконання службових обов'язків ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
   3.9.1. Допускати сторонніх осіб до спеціального автомобіля, в
якому знаходяться грошові знаки і цінні папери, що перевозяться.
   3.9.2. Передавати  за  допомогою  засобів  радіозв'язку
відомості, які містять інформацію про кількість грошових знаків і
цінних паперів, а також про час і маршрут їх перевезення.
   3.9.3. Вступати в розмову зі сторонніми особами про методи і
способи роботи екіпажу Служби інкасації, давати довідки відносно
маршрутів руху спеціальних автомобілів та отриманого завдання.
   3.9.4. Самостійно перевіряти в касирів валізи та пакунки.
   3.9.5. Спати, вживати їжу чи в інший спосіб послаблювати
пильність,  відволікатися  від  несення служби, приймати від
сторонніх осіб будь-які предмети, пакунки.
   3.9.6. Передавати або показувати будь-кому вогнепальну зброю,
за винятком осіб, яким він підпорядковується, а також  без
достатніх підстав діставати зброю з кобури та приводити її в
бойову готовність.
   3.9.7. Залишати без охорони грошові знаки і цінні папери, що
перевозяться, навіть тоді, коли життю особового складу екіпажу
загрожує небезпека.
   3.9.8. Здійснювати будь-які інші дії,  не  пов'язані  з
виконанням функціональних обов'язків.
                    Додаток 1
           до Інструкції про охорону Службою інкасації,
           охорони грошових знаків і цінних паперів, що
           перевозяться, Державної служби охорони при
           МВС України грошових знаків і цінних паперів,
           що перевозяться уповноваженими на те особами
           підприємств, установ та організацій усіх форм
           власності
                   Затверджую
             Начальник УДСО-ВДСО при _________________
             ГУМВС, УМВС України в ___________________
             області
             ________________  ______________________
               (підпис)    (прізвище та ініціали)
             "___" ___________ 19__ р.
          Маршрутний лист N ________
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
NN |Наймену-|Адреса |Час ви-|Час при- |Перевезе-|Прізвище  |Підпис уповнова-
п/п|вання  |підпри-|їзду з |буття до |но коштів|уповнова- |женої особи вла-
  |підпри- |ємства |банку |каси під-|на суму |женої особи|сника, печатка
  |ємства |    |    |приємства|     |власника  |власника
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   7   |    8
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
1. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
2. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
3. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
4. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
5. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
6. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
7. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
8. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
9. |    |    |    |     |     |      |
———|————————|———————|———————|—————————|—————————|———————————|————————————————
10.|    |    |    |     |     |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Підпис посадової особи Охорони, яка контролює пересування екіпажу
за маршрутом ____________________________
          (посада, прізвище)
                    Додаток 2
           до Інструкції про охорону Службою інкасації,
           охорони грошових знаків і цінних паперів, що
           перевозяться, Державної служби охорони при
           МВС України грошових знаків і цінних паперів,
           що перевозяться уповноваженими на те особами
           підприємств, установ та організацій усіх форм
           власності
             Припис N ______
     на охорону грошових знаків і цінних паперів, що
     перевозяться особами, уповноваженими власником
   "___" ________ 199_ р. екіпажу Служби інкасації УДСО-ВДСО при
_________________________________ у складі:
  (найменування підрозділу)
старшого по екіпажу ______________________________________________
            (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
членів екіпажу   ______________________________________________
            (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
          ______________________________________________
            (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
          ______________________________________________
            (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
міліціонера-водія  ______________________________________________
            (звання, прізвище, ім'я та по батькові)
на спецавтомобілі марки ____________, держномер _________________,
забезпечити охорону грошових знаків  і  цінних  паперів,  що
перевозяться особами, уповноваженими власником, зазначеними в
маршрутному листі N ____ від "___" ________ 19__ р.
 
Начальник УДСО-ВДСО при ________  ______________________________
________________________________     (прізвище, ініціали)
 
Начальник підрозділу Служби
інкасації              ______________________________
                     (прізвище, ініціали)
   М.П.
 
"___" __________ 199_ р.
                    Додаток 3
           до Інструкції про охорону Службою інкасації,
           охорони грошових знаків і цінних паперів, що
           перевозяться, Державної служби охорони при
           МВС України грошових знаків і цінних паперів,
           що перевозяться уповноваженими на те особами
           підприємств, установ та організацій усіх форм
           власності
              Посвідчення*
     на право користування послугами Служби інкасації
           Державної служби охорони
 
Видано ___________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
в тому, що він (вона) має право користуватися послугами Служби
інкасації,  охорони  грошових  знаків  і цінних паперів, що
перевозяться, УДСО-ВДСО при ______________________________________
________________________________________________________ як особа,
уповноважена підприємством, установою та організацією усіх форм
власності згідно з умовами, передбаченими Інструкцією про охорону
Службою інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться, Державної служби охорони при МВС України грошових
знаків і цінних паперів, що перевозяться уповноваженими на те
особами підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
      М.П.               М.П.
   Підпис керівника         Підпис власника
     Охорони        (уповноваженої ним посадової особи)
 
_______________
   * Посвідчення дійсне при пред'явленні документа, що засвідчує
особу.
 
 "Офіційний вісник України", 1997, число 47, стор.193
Головна сторінка