Поиск по сайту:Про порядок надання ефірного часу для ведення передвиборної агітації та про жеребкування політичних партій, виборчих блоків партій

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про обрання Бобровича В.М. заступником голови
       арбітражного суду Житомирської області
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 20, ст.106 )
   Відповідно до  пункту  15 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 29 Закону України "Про судоустрій
України" ( 2022-10 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Обрати Бобровича Володимира Миколайовича заступником голови
арбітражного суду Житомирської області.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 24 грудня 1997 року
     N 782/97-ВР
Головна сторінка