Поиск по сайту:Щодо створення Німецько-Українського фонду (НУФ) для здійснення кредитування малих і середніх підприємств через українські комерційні банки

Головна сторінка


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
               Л И С Т
 
 N 12-111/1342 від 24.12.97
   м.Київ
 
 vd971224 vn12-111/1342
                   Кримському республіканському,
                   обласним управлінням,
                   Операційному управлінню
                   Національного банку України,
                   Установам НБУ,
                   Комерційним банкам
 
     Додатково до листа Національного банку України
     від 18.12.97 р. N 12-111/1323-9268 "Про річний
            звіт установ банків"
 
   Додатково до листа Національного банку України від 18.12.97
N  12-111/1323-9268 ( v9268500-97 ) "Про  річний  звіт установ
банків" повідомляємо наступне.
   У зв'язку з введенням в дію з 5 грудня 1997 року "Інструкції
з бухгалтерського обліку основних засобів та  нематеріальних
активів  установ  банків  України" ( v0499500-97 ),  а також
дозволом (лист  Національного банку України від 18.12.97 р.
N  12-211/1325 ( v1325500-97 ) відображати операції за раніше
діючим порядком обліку, сума залишків на 1 січня 1998 року за
рахунками 920, 921, 923, 925 може не відповідати сумі залишків за
рахунками 013 та 015.
   Також необхідно:
   - з пункту 2.5.1 вилучити абзац 3;
   - у пункті 2.5.3 вилучити перше речення з абзацу 1;
   - пункт 2.5.4 - вилучити.
   Крім того, до пункту 2.5.1:
   - перший  абзац,  останнє речення після слова "записці"
доповнити: "та надати копії підтверджень щодо прийнятих на баланс
основних засобів";
   - другий абзац доповнити реченням: "При цьому надаються такі
відомості: назва основних засобів, назва організації (банку),
балансова вартість у гривнях".
   До п.2.5.3:
   - перший абзац доповнити реченням: "Зменшення або збільшення
службової  площі,  яке  відображається  за символом 4322, у
пояснювальній записці необхідно пояснити".
   У річний бухгалтерський звіт установи банків включають звіт
про кількість клієнтів та особових рахунків (форма N 714).
Звітність подається разом з усіма матеріалами бухгалтерського
річного звіту, а на Центральну  розрахункову  палату  -  в
загальновстановленому в строк, який буде повідомлено додатково.
   Додатково до п.2.8.8 (додаток N 2).
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку                 П.М.Сенищ
                         Доповнення до
                          додатка 2
            Строки представлення
          річних звітів за 1997 рік
 
                       Річний
                       бух. звіт
   Центр міждержавних розрахунків      11.02
   Центральна розрахункова палата      05.02
   Державна скарбниця            11.02
   Центральне сховище            10.02
   Банкнотно-монетний двір         16.02
   Фабрика банкнотного паперу (м. Малин)  16.02
   Інженерно-технічний центр        13.02
   Група управління проектом        10.02
   Львівський коледж банківської справи   05.02
   Харківський коледж банківської справи  06.02
   Черкаський коледж банківської справи   04.02
Головна сторінка