Поиск по сайту:Про форму протоколу дільничної виборчої комісії при представництві України за кордоном про підсумки повторного голосування по виборах Президента України 14 листопада 1999 року

Головна сторінка


 
          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 418 від 04.11.99
    м. Київ
 
 vd991104 vn418
       Про форму протоколу дільничної виборчої
     комісії при представництві України за кордоном
     про підсумки повторного голосування по виборах
      Президента України 14 листопада 1999 року
 
   Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 15, статті
43, частини другої статті 46 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), статей 11, 12 та пункту 9 статті 13 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   Встановити форму протоколу дільничної виборчої комісії при
представництві України за кордоном про  підсумки  повторного
голосування по виборах Президента України 14 листопада 1999 року
(додається).
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М. РЯБЕЦЬ
 
                    Додаток
            до постанови Центральної виборчої комісії
              від 4 листопада 1999 року N 418
          ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
            Повторне голосування
           14 листопада 1999 року
        Територіальний виборчий округ N_____
               ПРОТОКОЛ
    дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N ____
 при представництві України за кордоном про підсумки голосування
 
__________________________________________________________________
      (назва представництва України за кордоном,
__________________________________________________________________
        при якому утворена виборча комісія)
   Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 15, статті
43, частини другої статті 46 Закону України "Про вибори Президента
України" за результатами підрахунку голосів виборців дільнична
виборча комісія в с т а н о в и л а:
 
1) загальну кількість виборців включених до списку
  виборців по виборчій дільниці
__________________________________________________
          (прописом)
__________________________________________________  _____________
                            (цифрами)
 
2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів
__________________________________________________
          (прописом)
__________________________________________________  _____________
                            (цифрами)
 
3) кількість невикористаних бюлетенів
__________________________________________________
          (прописом)
__________________________________________________  _____________
                            (цифрами)
 
4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені
__________________________________________________
          (прописом)
__________________________________________________  _____________
                            (цифрами)
 
5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні
__________________________________________________
          (прописом)
__________________________________________________  _____________
                            (цифрами)
 
6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними
__________________________________________________
          (прописом)
__________________________________________________  _____________
                            (цифрами)
7) кількість голосів, поданих за кожного кандидата:
 
------------------------------------------------------------------
  |               |Кількість голосів, поданих за
N  | Прізвище, ім'я, по батькові |кожного кандидата у Президенти
п.п.|кандидата у Президенти України|     України
  |  (в алфавітному порядку)  |------------------------------
  |               |  прописом  |  цифрами
----+------------------------------+---------------+--------------
1. | Кучма Леонід Данилович   |        |
----+------------------------------+---------------+--------------
2. | Симоненко Петро Миколайович |        |
------------------------------------------------------------------
 
8) кількість голосів виборців,
які не підтримали жодного кандидата ______________________________
                       (цифрами)
__________________________________________________________________
              (прописом)
 
 
Голова комісії      __________________  ____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
Заступник голови комісії __________________  ____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
Секретар комісії     __________________  ____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
             Члени комісії:
 
1. ________ ____________________ 16. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
2. ________ ____________________ 17. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
3. ________ ____________________ 18. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
4. ________ ____________________ 19. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
5. ________ ____________________ 20. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
6. ________ ____________________ 21. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
7. ________ ____________________ 22. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
8. ________ ____________________ 23. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
9. ________ ____________________ 24. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
10.________ ____________________ 25. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
11.________ ____________________ 26. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
12.________ ____________________ 27. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
13.________ ____________________ 28. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
14.________ ____________________ 29. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
15.________ ____________________ 30. ________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
 
       М.П.          "___"_________________1999 р.
                   (дата складення протоколу)
   Примітка:
   Сума чисел пунктів 3 (кількість невикористаних бюлетенів) і 4
   (кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені) повинна
   дорівнювати числу в пункті 2 (кількість одержаних на дільницю
   бюлетенів)
   п.3+п.4=п.2
   Сума чисел пунктів 6 (кількість виборчих бюлетенів, визнаних
   недійсними), 7 (кількість голосів, поданих  за  кожного
   кандидата) та пункту 8 (кількість голосів виборців, які не
   підтримали жодного кандидата) повинна дорівнювати числу в
   пункті 5 (кількість виборців, які взяли участь у голосуванні)
   п.6+п.7+п.8=п.5
   Відомості, зазначені у пунктах 1-8 протоколу, заносяться до
протоколу прописом.
   Відповідно до частини п'ятнадцятої статті 43 Закону України
"Про вибори Президента України" протокол дільничної виборчої
комісії складається у трьох примірниках, що підписуються головою,
заступником голови секретарем та членами дільничної виборчої
комісії, які брали участь у засіданні, та скріплюється печаткою.
   Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина
їх відсутності.
   До протоколу долучаються окремі  думки  членів  комісії,
викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з
приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в
результаті їх розгляду.
   Першій примірник протоколу після передачі факсовим зв'язком
разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів
НЕГАЙНО НАДСИЛАЮТЬСЯ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ, другий
зберігається у секретаря дільнічної виборчої комісії, третій -
відразу обов'язково вивішується дія загального ознайомлення в
приміщенні дільничної виборчої комісії.
   Перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії мають
право  підписати  офіційні  спостерігачі  та  довірені особи
кандидатів.
   Офіційні спостерігачі:
 
1. ________________________________   ______________________
     (прізвище, ініціали)          (підпис)
2. ________________________________   ______________________
 
3. ________________________________   ______________________
 
4. ________________________________   ______________________
   Довірені особи кандидатів:
 
1. ________________________________   ______________________
     (прізвище, ініціали)          (підпис)
 
2. ________________________________   ______________________
 
        Секретар
   Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
Головна сторінка