Поиск по сайту:Про присвоєння рангів державним службовцям

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 5 листопада 1999 р. N 2053
                Київ
           Про присвоєння рангів
            державним службовцям
 
   Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
      Присвоїти третій ранг державного службовця:
 
БАРАНОВУ          - заступнику Голови Державного комітету
Олександру Андрійовичу    зв'язку та інформатизації України
 
ГРИЩЕНКУ          - заступнику   голови   Державної
Вадиму Васильовичу      адміністрації  ядерного регулювання
               України
 
ЛЬОШЕНКУ          - першому заступнику голови Черкаської
Вадиму Олексійовичу     обласної державної адміністрації
 
МАЛОГУЛКУ         - заступнику   голови   правління
Петру Павловичу       Української  кооперативно-державної
               корпорації   по  агропромисловому
               будівництву "Украгропромбуд"
 
НИЧУ            - першому заступнику Голови Державного
Івану Івановичу       комітету України у справах сім'ї та
               молоді
 
ПОРОВСЬКОМУ        - першому заступнику Голови Державного
Миколі Івановичу       комітету України з енергозбереження
 
САМБОРУ          - заступнику  директора  департаменту
Борису Івановичу       контролю видатків на соціальну сферу
               Рахункової палати
 
СТАСЮКУ          - заступнику  Міністра  культури  і
Василю Луарсабовичу     мистецтв України
 
ЧМІЛЬ           - заступнику  Міністра  культури  і
Ганні Павлівні        мистецтв України
     Присвоїти четвертий ранг державного службовця:
 
БЕЗРУЧЕНКУ         - заступнику   Міністра   зовнішніх
Володимиру Олександровичу  економічних  зв'язків  і  торгівлі
               України
 
БРУСУ           - першому    заступнику    голови
Василю Хомичу        Івано-Франківської обласної державної
               адміністрації
 
ІВАНОВІЙ          - начальнику   загального   відділу
Тамарі Леонідівні      Рахункової палати
 
КАРАВАНСЬКОМУ       - першому    заступнику    голови
Олегу Івановичу       Тернопільської  обласної  державної
               адміністрації
 
ЛЕВІЩЕНКО         - завідувачу   відділу   контролю
Тетяні Гнатівні       Управління      документального
               забезпечення  та   інформатизації
               Адміністрації Президента України
 
МАЛІЙ           - заступнику голови Дніпропетровської
Аллі Миколаївні       обласної ради
 
МАМУЛІ           - науковому   консультанту   судді
Анатолію Миколайовичу    Конституційного Суду України
 
МИКОЛАЙЧУК         - заступнику   голови   Державної
Олені Анатоліївні      адміністрації ядерного  регулювання
               України
 
РАЄВСЬКОМУ         - заступнику голови Комітету України у
Віталію Анатолійовичу    справах ветеранів війни та воєнних
               конфліктів в іноземних державах
 
РОДІНІЙ          - заступнику директора департаменту -
Валентині Григорівні     начальнику   відділу   контролю
               використання коштів загальнодержавних
               цільових фондів департаменту контролю
               використання коштів Пенсійного фонду,
               державних  цільових  бюджетних  та
               позабюджетних  фондів  Рахункової
               палати
 
СІМОНУ           - завідуючому       секретаріатом
Володимиру Павловичу     депутатської         фракції
               Соціал-демократичної партії України
               (об'єднаної) у Верховній Раді України
 
СИЗОНЕНКУ         - заступнику   голови   Української
Віктору Васильовичу     державної корпорації по будівництву,
               ремонту та утриманню автомобільних
               доріг
      Присвоїти п'ятий ранг державного службовця:
 
ІВАНКУ           - заступнику голови Комітету по нагляду
Віктору Леонідовичу     за  охороною  праці  України  -
               начальнику територіального управління
 
КУШНІРУ          - начальнику управління справами Вищого
Володимиру Федоровичу    арбітражного суду України
 
МАКСИМЕНКУ         - керуючому   справами   Управління
Віктору Івановичу      справами Апарату Ради національної
               безпеки і оборони України
 
РЕПРИНЦЕВУ         - завідувачу відділу з питань освіти і
Володимиру Федоровичу    науки  Управління  з  гуманітарних
               питань  Адміністрації  Президента
               України
 
ШИРАЮ           - завідувачу  відділу  зв'язків  з
Володимиру Миколайовичу   політичними партіями та громадськими
               організаціями Головного управління з
               аналізу    та    прогнозування
               внутрішньополітичних      питань
               Адміністрації Президента України
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 49
Головна сторінка