Поиск по сайту:Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 4 листопада 1999 р. N 2042
                Київ
        Про внесення доповнення до постанови
   Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 1999 р. N 1228 ( 1228-99-п ) "Про надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1412) доповнити словами
"Державному підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків).
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 30
Головна сторінка