Поиск по сайту:Про текст повідомлення про результати виборів Президента України 31 жовтня 1999 року

Головна сторінка


 
          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 407 від 04.11.99
    м. Київ
 
 vd991104 vn407
     Про текст повідомлення про результати виборів
       Президента України 31 жовтня 1999 року
 
   Відповідно до частини шостої статті 45 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), статей 11, 12, пункту 13
статті  13  Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-ВР ) Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
   Затвердити текст  повідомлення  про  результати  виборів
Президента України 31 жовтня 1999 року та опублікувати його в
газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і оприлюднити в інших
засобах масової інформації (додається).
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії          М.РЯБЕЦЬ
 
                    Додаток
            до постанови Центральної виборчої комісії
               від 4 листопада 1999 року N 407
     Повідомлення про результати виборів в єдиному
      загальнодержавному одномандатному виборчому
        окрузі по виборах Президента України
            31 жовтня 1999 року
 
   Відповідно до частини першої статті 45 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) та пункту 13 статті 13
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) на
підставі протоколів територіальних виборчих комісій та протоколів
дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України
за кордоном, Центральна виборча комісія встановила, що:
   загальна кількість   виборців   по   загальнодержавному
одномандатному виборчому округу          37.498.630
                        --------------
                          (цифрами,
   тридцять сім мільйонів чотириста дев'яносто вісім тисяч
            шістсот тридцять ;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   кількість виготовлених виборчих бюлетенів  39.929.623
                         -------------
                          (цифрами,
 
  тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч
           шістсот двадцять три;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   кількість невикористаних виборчих бюлетенів 13.610.751
                         -------------
                          (цифрами,
  тринадцять мільйонів шістсот десять тисяч сімсот п'ятдесят
               один;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 26.318.872
                            -----------
                             (цифрами,
 
  двадцять шість мільйонів триста вісімнадцять тисяч вісімсот
             сімдесят два;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 26.305.198
                            -----------
                             (цифрами,
     двадцять шість мільйонів триста п'ять тисяч сто
             дев'яносто вісім
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними    1.038.749
                            -----------
                             (цифрами,
   один мільйон тридцять вісім тисяч сімсот сорок дев'ять
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   Кількість голосів, поданих за кожного кандидата:
 
Базилюк Олександр Філімонович          36.012
                         (цифрами,
         тридцять шість тисяч дванадцять;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Вітренко Наталія Михайлівна          2.886.972
                       (цифрами,
   два мільйони вісімсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот
             сімдесят два;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Габер Микола Олександрович            31.829
                         (цифрами,
     тридцять одна тисяча вісімсот двадцять дев'ять;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Кармазін Юрій Анатолійович            90.793
                         (цифрами,
       дев'яносто тисяч сімсот дев'яносто три;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Кононов Віталій Миколайович           76.832
                         (цифрами,
      сімдесят шість тисяч вісімсот тридцять два;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Костенко Юрій Іванович             570.623
                        (цифрами,
      п'ятсот сімдесят тисяч шістсот двадцять три,
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Кучма Леонід Данилович            9.598.672
                       (цифрами,
   дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч шістсот
             сімдесят два;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Марчук Євген Кирилович            2.138.356
                       (цифрами,
   два мільйони сто тридцять вісім тисяч триста п'ятдесят
               шість;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Мороз Олександр Олександрович         2.969.896
                       (цифрами,
   два мільйони дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот
             дев'яносто шість
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Онопенко Василь Васильович           124.040
                        (цифрами,
        сто двадцять чотири тисячі сорок;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Ржавський Олександр Миколайович         96.515
                         (цифрами,
      дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ятнадцять;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Симоненко Петро Миколайович          5.849.077
                       (цифрами,
      п'ять мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч
             сімдесят сім;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Удовенко Геннадій Йосипович           319.778
                        (цифрами,
    триста дев'ятнадцять тисяч сімсот сімдесят вісім;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   кількість голосів виборців, які  не  підтримали  жодного
кандидата                    477.019
                        (цифрами,
      чотириста сімдесят сім тисяч дев'ятнадцять;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
   Відповідно до частини другої статті 45 Закону України "Про
вибори Президента України" та постанови Центральної виборчої
комісії N 406 від 4 листопада 1999 року Центральна виборча комісія
вирішила провести повторне голосування по виборах Президента
України по двох кандидатах у Президенти України, які одержали
найбільшу кількість голосів виборців, а саме:
 
Кучма Леонід Данилович            9.598.672
                       (цифрами,
     дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч
           шістсот сімдесят два;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
Симоненко Петро Миколайович          5.849.077
                       (цифрами,
  п'ять мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сімдесят сім;
------------------------------------------------------------------
              прописом)
 
 
       Секретар
   Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
Головна сторінка