Поиск по сайту:Про затвердження Програми розвитку митної інфраструктури на 2009-2010 роки

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.07.2008 N 777
 
 
        Про затвердження Програми розвитку
       митної інфраструктури на 2009-2010 роки
 
 
   З метою координації дій та визначення найбільш ефективних
засобів та методів вирішення завдань у сфері митної справи в
частині розвитку митної інфраструктури та технічного забезпечення
митної системи на період 2009-2010 рр. Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Програму розвитку митної інфраструктури на
2009-2010 роки, що додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Козака Т.Р.
 
 Голова Служби                  В.I.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   16.07.2008 N 777
 
 
               ПРОГРАМА
     розвитку митної інфраструктури на 2009-2010 роки
 
 
            Загальні положення
 
   Програма розвитку митної інфраструктури на 2009-2010 рр.
(далі - Програма) визначає основні засади та напрями розвитку
митних органів України як цілісної загальнодержавної системи,
діяльність якої спрямована на захист і стимулювання розвитку
економіки держави.
   Програма спрямована   на   забезпечення   удосконалення
інструментаріїв митного адміністрування як сукупності засобів і
методів забезпечення митної справи.
   Програма є  прозорим  механізмом  розвитку митної служби
України, що забезпечує можливість модернізації системи митних
органів  через управління процесом планування конкретизованих
заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів  у
побудові кардинально нової та ефективної моделі сучасної митниці.
   Забезпечення життєдіяльності  митних  органів,  вирішення
першочергових завдань, визначених Програмою, має здійснюватися
планово  із  дотриманням  фінансово-господарської,  бюджетної
дисципліни та досягненням однакового рівня забезпечення митних
органів сучасними приладами, засобами обчислювальної техніки,
телекомунікаційними мережами та системами захисту, які дають
можливість більш якісно проводити огляд транспортних засобів і
вантажів;  спеціальним  обладнанням  для виявлення прихованих
нелегальних  товарів;   інспекційно-оглядовими   комплексами
рентгенотелевізійного контролю з метою здійснення неруйнівного
контролю великогабаритних вантажів та контейнерів; складськими
приміщеннями  для  тимчасового  зберігання  товарів та інших
предметів, у тому числі таких, що переходять у власність держави
чи перебувають під митним контролем.
 
        Мета та основні завдання Програми
 
   Основною метою Програми є визначення найбільш ефективних
засобів та методів вирішення завдань у сфері митної справи.
   Завдання Програми спрямовані на:
   - забезпечення економічної безпеки держави;
   - підвищення рівня конкурентної спроможності держави;
   - збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску для
автомобільного сполучення;
   - приведення автомобільних і міжнародних пунктів пропуску до
рівня світових стандартів.
   Розвиток митної інфраструктури та  технічне  забезпечення
митної системи на період 2009-2010 рр.
   Перетворення західних кордонів України на спільний кордон з
Європейською спільнотою та посилення його охорони з боку країн -
членів ЄС через недостатню облаштованість державного кордону
України та його технічну оснащеність збільшує дисбаланс між
можливостями України та країн - членів  ЄС  щодо  протидії
контрабанді зброї та засобів терору, наркотиків, розповсюдженню
зброї масового ураження та екологічно  небезпечних  речовин,
незаконній міграції.
   Iснуюча система пунктів пропуску через державний кордон не
зовсім задовольняє потреби країни в розвитку міжнародних зв'язків
та не забезпечує швидкого перетинання державного кордону особами і
переміщення через нього вантажів, шкодить міжнародному іміджу
країни, стримує зростання  транзитних  перевезень  територією
держави, спричиняє значні економічні втрати, не сприяє інтеграції
України в європейське співтовариство.
   Програма враховує положення:
   Державної програми розвитку автомобільних доріг загального
користування на 2005-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 2005 року N 710 ( 710-2005-п );
   Державної програми створення та функціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів  України від 20 березня 1998 року N 346
( 346-98-п );
   Комплексної програми  утвердження  України  як транзитної
держави у 2002-2010 роках, затвердженої Законом України  від
7 лютого 2002 року N 3022-III ( 3022-14 );
   Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та
реконструкція  державного  кордону" на період до 2015 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня
2007 року N 831 ( 831-2007-п ).
 
    Розділ I: "Будівництво (реконструкція) та технічне
   переоснащення пунктів пропуску через державний кордон"
 
   Основна мета - створення належних  умов  для  учасників
міжнародного руху та ефективної роботи контрольних служб шляхом їх
наближення до загально європейських вимог  і  стандартів  з
урахуванням  додержання  високого рівня протидії протиправній
діяльності в пунктах пропуску через державний кордон.
   Основні напрями:
   - будівництво нових та реконструкція діючих пунктів пропуску
через державний кордон;
   - облаштування інфраструктури пунктів пропуску;
   - забезпечення    пунктів    пропуску    необхідним
інженерно-технічним та технологічним і обчислювальним обладнанням,
сучасними телекомунікаційними мережами та системами захисту.
   Основні завдання:
   1) З питань розвитку мережі, будівництва та реконструкції
пунктів пропуску через державний кордон:
   а) побудувати 24 пункти пропуску через державний кордон для
міжнародного та  міждержавного   автомобільного   сполучення
(додаток 1);
   Потреба в коштах на будівництво  (облаштування)  пунктів
пропуску - 396 190,638 тис.грн.
   б) реконструювати 14 пунктів пропуску для міжнародного та
міждержавного автомобільного сполучення через державний кордон
(додаток 2);
   Потреба в  коштах  на  реконструкцію пунктів пропуску -
335 732,978 тис.грн.
   в) спорудити вантажні митні комплекси біля пунктів пропуску
"Краківець" та "Ягодин";
   Потреба в коштах - 96 000,00 тис.грн.
   г) створення функціональних модулів "фільтр пункту пропуску";
   Потреба в коштах - 21 492,168 тис.грн. на будівельні роботи.
   2) З питань створення належних умов для роботи  митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
   Потреба в коштах - 146 557,117 тис.грн.
   3) З питань підтримання належного стану об'єктів митної
інфраструктури:
   а) забезпечити протягом 2009-2010 рр.:
   - капітальний ремонт 58 об'єктів  митної  інфраструктури
(додаток 3);
   Потреба в коштах - 25 534,099 тис.грн.
 
       Розділ II: "Технічне оснащення об'єктів
           митної інфраструктури"
 
   Основні напрями:
   закупівля і оснащення сучасними  засобами  обчислювальної
техніки, засобами і мережами телекомунікацій та системами захисту;
   використання міжнародної технічної допомоги на  оснащення
митних підрозділів.
   Оснащення митних  органів  технічними  засобами  митного
контролю, засобами обчислювальної техніки, засобами і мережами
телекомунікацій,  системами  захисту  повинно  базуватися  на
комплексному підході з урахуванням:
   - проведення демаркації державного кордону та перспективи
розбудови інфраструктури митних органів за постійною схемою;
   - визначення пріоритетів у розбудові та оснащенні пунктів
пропуску.
   У зв'язку з необхідністю виконання Україною взятих на себе
міжнародних  зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового
знищення, необхідності оснащення пунктів пропуску за стандартами
ЄС,  обов'язків  перед  всесвітньою митною організацією щодо
дотримання термінів та якості митного контролю при транзитних
перевезеннях тощо, Держмитслужбі необхідно постійно підвищувати
рівень забезпечення митних органів сучасними технічними засобами
митного контролю, засобами обчислювальної техніки, засобами і
мережами телекомунікацій та системами захисту.
   Організація процедури  митного  контролю із застосуванням
сучасних інформаційних технологій та технічних засобів митного
контролю на рівні міжнародних стандартів дасть змогу збільшити
товарообіг при  транзитних  перевезеннях  товарів,  сприятиме
наповненню бюджету, запобігатиме незаконному переміщенню зброї,
наркотиків, товарів, що перевозяться з  порушеннями  митного
законодавства, та боротьбі з міжнародною злочинністю і тероризмом.
   Самими ефективними з цієї точки зору технічними засобами
митного контролю є обладнання, за допомогою якого здійснюється
неруйнівний контроль транспортних засобів, що забезпечує істотне
зменшення часу, необхідного на проведення огляду вантажів з метою
встановлення відповідності товарів, які в них містяться, товарам,
задекларованим  до перевезення через митний кордон, а отже,
збільшення пропускної спроможності в пунктах пропуску. Крім того,
такий контроль забезпечує надійність виявлення зброї, боєприпасів,
вибухових та інших небезпечних речовин.
   Найбільш прийнятними  для  України є інспекційні системи
перевірки  автомобілів  та  контейнерів,  що  використовують
рентгенівське випромінювання. Різноманітність модифікацій таких
систем дає можливість перевіряти як невеликі предмети, так і
транспортні засоби вагою в десятки тонн. Встановлення таких систем
потребує відповідних площадок та приміщень і, як правило, не
можливе в умовах облаштування пунктів пропуску за тимчасовими
схемами. Оснащення такими системами необхідно здійснювати поетапно
з першочерговим оснащенням пунктів пропуску, через які проходять
основні транспортні коридори та потоки. Вкрай важливо при цьому не
допускати альтернативних шляхів переміщення вантажів і товарів.
Отже, планомірне та поступове оснащення митних органів необхідно
здійснювати  паралельно  з  розбудовою  об'єктів  митної
інфраструктури.
   Крім того,  важливу роль в організації процедур митного
контролю в сучасних умовах відіграє оснащеність митних підрозділів
засобами  обчислювальної  техніки,  засобами  і  мережами
телекомунікацій та системами захисту. Використання цих засобів
дозволяє  значно  пришвидшити  виконання  митних процедур та
відповідний обмін митною інформацією, що є  необхідним  для
проведення митних процедур до вимог і стандартів ЄС, збільшення
товарообігу при транзитному перевезенні товарів, а,  відтак,
збільшення надходжень до бюджету від митних платежів.
   Ураховуючи постійне зростання ваги інформаційної складової в
процесу  здійснення процедур митного контролю - важливим на
теперішній час є своєчасне забезпечення надійного та оперативного
функціонування  систем зберігання та керування даними як на
центральному (ЦБД ЕАIС Держмитслужби), так і на регіональному (баз
даних митних органів) рівня.
   Для цього необхідно:
   - здійснення  моніторингу  та  прогнозування  потреб для
забезпечення інформаційної складової в процесі здійснення митного
оформлення;
   - своєчасне оновлення та  розширення  обчислювальних  та
інформаційних потужностей серверного обладнання;
   - своєчасне придбання послуг післягарантійного обслуговування
серверного обладнання;
   - підготовка кваліфікованого складу на  центральному  та
регіональному рівнях.
   Ураховуючи недостатнє оснащення митних органів  сучасними
технічними засобами митного контролю, засобами обчислювальної
техніки, засобами та мережами телекомунікацій  та  системами
захисту, їх високу вартість, основним завданням є:
   забезпечення оснащення прикордонних пунктів пропуску
   1) технічними   засобами   митного   контролю   та
копіювально-розмножувальним обладнанням (додаток 4);
   Потреба в коштах - 643 295,0 тис.грн.
   3) засобами обчислювальної техніки, серверним обладнанням,
засобами та мережами телекомунікацій, системами захисту інформації
тощо (додаток 5);
   Потреба в коштах - 317 506,008 тис.грн.
   4) автотранспортними засобами (додаток 6);
   Потреба в коштах - 90 316,00 тис.грн.
 
            Прикінцеві положення
 
   Очікувані результати
   Виконання Програми надасть змогу забезпечити:
   створення сприятливих  умов  для розвитку транскордонного
співробітництва та прискорення соціально-економічного розвитку
прикордонних районів;
   підтримання економічних та  культурних  зв'язків  жителів
прикордоння;
   розбудову об'єктів митної інфраструктури, пунктів пропуску
через державний кордон, створення умов для швидкого та зручного
перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та
вантажами;
   збільшення пасажиро- та вантажопотоку через державний кордон,
обсягів транзитних перевезень територією України;
   підвищення спроможності митних органів України протидіяти
сучасним загрозам та викликам.
 
           Фінансове забезпечення
 
   Фінансове забезпечення  заходів  Програми здійснюється за
рахунок коштів, що передбачаються  Держмитслужбі  України  у
Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок
інших джерел, незаборонених законодавством.
   Обсяги фінансування  Програми,  наведені  у  додатках,
розраховано у цінах 2008 року, які підлягають уточненню під час
складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік у
межах загальної суми витрат, передбачених показниками  цього
документа.
   На реалізацію заходів Програми розвитку митної інфраструктури
на період 2009-2010 рр. необхідно 2 млрд. 72 млн. 624 тис. 8 грн.
 
 { Додатки 1-6 не наводяться }
 
Головна сторінка