Поиск по сайту:Деякі питання будівництва житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, членам їх сімей

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 липня 2008 р. N 653
                Київ
 
         Деякі питання будівництва житла
        військовослужбовцям, особам рядового
       і начальницького складу, членам їх сімей
 
 
   З метою забезпечення відкритого і прозорого вирішення питання
будівництва житла  військовослужбовцям,  особам  рядового  і
начальницького складу, членам їх сімей Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що:
 
   залучення коштів для будівництва житла військовослужбовцям,
особам рядового і начальницького складу, членам їх сімей на
земельних ділянках, наданих для потреб оборони та для розміщення і
діяльності правоохоронних органів спеціального призначення, інших
державних органів, що комплектуються військовослужбовцями, особами
рядового і начальницького складу (далі - спільне будівництво
житла), крім коштів, передбачених на зазначену мету в державному
та місцевих бюджетах, провадиться на аукціонах в установленому
Кабінетом Міністрів України порядку;
 
   організаторами зазначених в абзаці другому цього  пункту
аукціонів є Міністерство оборони та інші державні органи, що
комплектуються  військовослужбовцями,  особами  рядового  і
начальницького складу;
 
   питання стосовно  зміни  цільового  призначення земельних
ділянок, зазначених в абзаці другому цього пункту, вирішуються
після проведення аукціонів із залучення коштів для спільного
будівництва житла.
 
   2. Міністерству економіки за погодженням з Міністерством
регіонального розвитку та будівництва, Міністерством оборони,
Міністерством фінансів, Державним комітетом по земельних ресурсах,
центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво
військовими формуваннями, з правоохоронними органами спеціального
призначення та іншими державними органами, що комплектуються
військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу,
розробити та внести у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів
України проект порядку залучення коштів для спільного будівництва
житла та примірний договір про спільне будівництво житла за
рахунок залучуваних коштів.
 
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронним
органам спеціального призначення та іншим державним органам, які
комплектуються  військовослужбовцями,  особами  рядового  і
начальницького складу, скласти за погодженням з Міністерством
регіонального розвитку та будівництва перелік земельних ділянок,
що пропонуються для спільного будівництва житла, і подати його на
розгляд Кабінету Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 29
Головна сторінка