Поиск по сайту:Про збільшення розміру та кількості стипендій Президента України для видатних спортсменів та їх тренерів

Головна сторінка

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
           Про збільшення розміру
      та кількості стипендій Президента України
       для видатних спортсменів та їх тренерів
 
 
   З метою стимулювання діяльності спортсменів та тренерів,
спрямованої  на  досягнення  найвищих спортивних результатів,
підвищення іміджу України на міжнародній  спортивній  арені,
відзначення видатних діячів фізичної культури і спорту, а також
ураховуючи пропозиції, висловлені на засіданні Національної ради з
питань фізичної  культури і спорту, яке відбулося 11 червня
2008 року, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Внести зміни до таких указів Президента України:
 
   1) частину другу статті 1 Указу Президента України від
14 лютого 1996 року N 128 ( 128/96 ) "Про державні стипендії
видатним діячам науки, освіти та культури" (зі змінами, внесеними
Указами від 19 січня 1999 року N 36 ( 36/99 ), від 4 березня
1999 року N 230 ( 230/99 ), від 25 січня 2002 року N 71
( 71/2002 ) та від 23 січня 2006 року N 58 ( 58/2006 ) після слів
"видатних діячів культури і мистецтва" доповнити словами "а також
25 довічних державних стипендій для видатних діячів фізичної
культури і спорту";
 
   2) абзац другий пункту 6 Положення про державні стипендії
видатним діячам науки, освіти та культури, затвердженого Указом
Президента України від 13 травня 1996 року N 341 ( 341/96 ) (зі
змінами, внесеними Указами від 19 січня 1999 року N 36 ( 36/99 ),
від 4 березня 1999 року N 230 ( 230/99 ), від 25 січня 2002 року
N 71 ( 71/2002 ) та від 23 січня 2006 року N 58 ( 58/2006 ) після
слів "видатних діячів культури і мистецтва" доповнити словами "а
також 25 довічних щомісячних державних стипендій для видатних
діячів фізичної культури і спорту";
 
   3) у Положенні про державні стипендії чемпіонам і призерам
Олімпійських,   Паралімпійських  та  Дефлімпійських  ігор,
затвердженому Указом Президента України від 18 серпня 2004 року
N 919 ( 919/2004 ) "Про державні стипендії чемпіонам і призерам
Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор" (зі змінами,
внесеними Указом від 21 жовтня 2005 року N 1505) ( 1505/2005 ):
 
   а) у пункті 2:
 
   в абзаці другому цифри і слова "1600 гривень кожна" замінити
цифрами і словами "2500 гривень кожна";
 
   в абзаці третьому цифри і слова "1300 та 1000 гривень кожна"
замінити цифрами і словами "2000 та 1500 гривень кожна";
 
   б) пункт  5 доповнити словами "та відновлюється наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту";
 
   в) у тексті Положення ( 1505/2005 ) слова "Державний комітет
України з питань фізичної культури і спорту" в усіх відмінках
замінити словами "Міністерство України у справах сім'ї, молоді та
спорту" у відповідному відмінку;
 
   4) в Указі Президента України від 11 липня 2005 року N 1071
( 1071/2005 ) "Про стипендії Президента України для видатних
спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту":
 
   а) на часткову зміну статті 1 збільшити до 200 кількість
стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів
України з олімпійських видів спорту;
 
   б) у статті 3 слова "Міністерству України у справах молоді та
спорту" замінити словами "Міністерству України у справах сім'ї,
молоді та спорту";
 
   в) у Положенні про стипендії Президента України для видатних
спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту,
затвердженому зазначеним Указом ( 1071/2005 ):
 
   пункти 2, 3 і абзац перший пункту 4 викласти в такій
редакції:
 
   "2. Залежно від досягнутих спортивних результатів стипендії
Президента України встановлюються в такому розмірі:
 
   спортсменам, які зайняли перше місце на Олімпійських іграх,
та їх тренерам - 15 тисяч гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли друге місце на Олімпійських іграх
або перше  місце  на  чемпіонатах  світу, та їх тренерам -
12 тисяч гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли третє місце на Олімпійських іграх,
та їх тренерам - 10 тисяч гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли друге місце на чемпіонатах світу, та
їх тренерам - 9 тисяч гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли третє місце на чемпіонатах світу, та
їх тренерам - 7 тисяч гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли перше місце на чемпіонатах Європи,
та їх тренерам - 5 тисяч гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли друге місце на чемпіонатах Європи,
та їх тренерам - 3 тисячі гривень кожна;
 
   спортсменам, які зайняли третє місце на чемпіонатах Європи,
та їх тренерам - 2 тисячі гривень кожна.
 
   3. На здобуття стипендій Президента України  висуваються
спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в
поточному році перше - третє місце на Олімпійських  іграх,
чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи в олімпійських номерах
програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських
іграх, та їх тренери.
 
   У разі  коли чемпіонати світу та Європи з виду спорту
проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України
визначається  за  найвищим спортивним результатом спортсмена,
досягнутим у поточному або попередньому роках.
 
   У разі коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів,
у тому числі головний та старший тренери штатних збірних команд
України, тренерам призначається одна стипендія, яка розподіляється
між ними залежно від особистого внеску.
 
   Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в
ігрових видах спорту, призначається не більш як дві стипендії.
 
   Спортсмену або тренеру може бути призначено не більш як одну
стипендію.
 
   4. Конкурсний  відбір претендентів на здобуття стипендій
Президента України та подання пропозицій щодо розмірів зазначених
стипендій для тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку
відповідного спортсмена проводить комісія, персональний склад якої
та порядок проведення конкурсу визначає Міністерство України у
справах сім'ї, молоді та спорту";
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   "6. Стипендії Президента України виплачуються з першого дня
місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх
призначення:
 
   протягом двох років - чемпіонам і призерам Олімпійських ігор,
чемпіонам світу та їх тренерам;
 
   протягом одного року - призерам чемпіонатів світу, чемпіонам
та призерам чемпіонатів Європи та їх тренерам.
 
   Виплата стипендій проводиться щомісяця за місцем основної
роботи (навчання) чи за місцем проживання стипендіата";
 
   у пункті 7:
 
   абзац перший після слів "на чемпіонаті світу" доповнити
словами "чи Європи";
 
   доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 
   "У разі зайняття чемпіоном чи призером Олімпійських ігор
протягом періоду отримання відповідної стипендії призового місця
на чемпіонаті світу з одного з олімпійських номерів програми з
додержанням  умов  проведення змагань на Олімпійських іграх,
спортсмену та його тренеру протягом ще одного року здійснюється
виплата стипендії в раніше призначеному розмірі, якщо цей розмір
вищий від того, який може бути призначено";
 
   у тексті Положення ( 1071/2005 ) слова "Міністерство України
у справах молоді та спорту" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" у
відповідному відмінку;
 
   5) в Указі Президента України від 6 квітня 2006 року N 290
( 290/2006 ) "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації
інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в
Україні":
 
   а) на часткову зміну статті 2 збільшити до 150 кількість
стипендій  Президента  України  для  видатних  спортсменів з
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів;
 
   6) у пункті 2 Положення про стипендії Президента України для
видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів
спорту та  їх  тренерів,  затвердженого  зазначеним  Указом
( 290/2006 ):
 
   в абзаці другому цифру і слова "9 тисяч гривень" замінити
цифрами і словами "12 тисяч гривень";
 
   в абзаці третьому цифру і слова "6 тисяч гривень" замінити
цифрою і словами "9 тисяч гривень";
 
   в абзаці четвертому цифру і слова "4 тисячі гривень" замінити
цифрою і словами "7 тисяч гривень".
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 1-3 статті 1, які набирають чинності з 1 січня 2009 року.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 21 липня 2008 року
     N 642/2008
Головна сторінка