Поиск по сайту:Щодо надання роз'яснення стосовно проведення перевірки законності розташування надувних батутів

Головна сторінка

     ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ IЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСIВ
     ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
            I ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 
               Л И С Т
 
           11.07.2008 N 6-8-2111
 
                   Начальнику управління
                   з контролю за використанням
                   та охороною земель
                   у Чернігівській області
                   Шведу В.Д.
 
 
           Щодо надання роз'яснення
 
 
   Держземінспекція розглянула лист прокуратури м. Чернігова від
09.07.2008 N 826 щодо проведення перевірки законності розташування
надувних батутів. За результатами розгляду повідомляємо таке.
 
   Згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України ( 2768-14 )
право власності та право постійного користування на земельну
ділянку виникає після одержання її власником або користувачем
документа, що посвідчує право власності чи право постійного
користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.
 
   Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення
договору оренди і його державної реєстрації.
 
   Приступати до використання земельної ділянки до встановлення
її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує
право на неї, та державної реєстрації забороняється.
 
   Згідно з  пунктом  8  наказу  Міністерства  будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства від 04.09.2006
N 296 ( v0296667-06 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для
здійснення підприємницької діяльності" для отримання дозволу на
розміщення стаціонарної або пересувної малої архітектурної форми
суб'єкт підприємницької діяльності подає до районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу
сільської, селищної, міської, районної в місті ради письмову заяву
встановленої форми, у якій зазначаються бажане місце та термін
розміщення, функціональне призначення і характеристика об'єкта.
 
   До заяви додається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, копія
свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, документ, що посвідчує
право на земельну ділянку та інші необхідні документи.
 
   Отже, особи, які  здійснюють  підприємницьку  діяльність,
повинні мати правовстановлюючі документи на земельну ділянку
(державний акт на право власності чи договір оренди земельної
ділянки).
 
   У разі виявлення випадків використання земельних ділянок, на
яких розміщені малі архітектурні форми, без правовстановлюючих
документів, державний інспектор з контролю за використанням та
охороною земель керується Порядком планування та  проведення
перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням
та охороною земель, затвердженим наказом Держкомзему України від
12.12.2003 N 312 ( z1223-03 ) та зареєстрованим в Мін'юсті
25.12.2003 за N 1223/8544.
 
   Крім того, повідомляємо, що укладення між органом місцевого
самоврядування  або  органом  виконавчої  влади та суб'єктом
господарювання договорів оренди так званого твердого покриття
(наприклад, асфальт, тротуарна плитка тощо) для розміщення малої
архітектурної форми не звільняє зазначених суб'єктів від обов'язку
укласти договір оренди земельної ділянки.
 
 Заступник начальника інспекції            С.Г.Шумейко
Головна сторінка