Поиск по сайту:Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 03.06.2004 N 414

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.07.2008 N 769
 
 
          Про внесення зміни до наказу
      Держмитслужби України від 03.06.2004 N 414
 
 
   З метою вдосконалення експертного забезпечення діяльності
митних органів, ефективного використання кадрового потенціалу та
застосування  приладної  бази Центрального митного управління
лабораторних досліджень та експертної роботи Н А К А З У Ю:
 
   1. Пункт 3 наказу Держмитслужби України від 03.06.2004 N 414
( v0414342-04 )  "Про  визначення зон діяльності експертних
підрозділів" доповнити підпунктом 3.3 такого змісту:
   "3.3. У  разі  оперативної  необхідності  за  письмовим
розпорядженням  начальника  Центрального  митного  управління
лабораторних досліджень та експертної роботи або вповноваженої ним
особи дослідження окремих товарів може  виконуватись  іншими
експертними  підрозділами  Центрального  митного  управління
лабораторних досліджень та експертної роботи".
 
   2. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Служби Гутника А.Є.
 
 Голова Служби                  В.I.Хорошковський
 
Головна сторінка