Поиск по сайту:Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом учених Національної академії наук

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 липня 2008 р. N 650
                Київ
 
         Про внесення зміни у додаток 1
       до постанови Кабінету Міністрів України
          від 26 лютого 2000 р. N 403
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів  та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339;
2001 р., N 20, ст. 851; 2007 р., N 93, ст. 3406) у позиції
"Міністерство аграрної політики" цифри "452" замінити цифрами
"472".
 
   2. Взяти до відома, що видатки, пов'язані із збільшенням
чисельності  працівників  Міністерства  аграрної  політики,
здійснюються у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на 2008 рік ( 107-17 ) для оплати праці працівників
апарату Міністерства.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 40
Головна сторінка