Поиск по сайту:Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні

Головна сторінка

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
           Про пріоритети розвитку
        фізичної культури і спорту в Україні
 
 
   З метою  створення  умов для дальшого розвитку фізичної
культури і спорту, підвищення рівня здоров'я, фізичного  та
духовного розвитку населення, враховуючи пропозиції, висловлені на
засіданні Національної ради з питань фізичної культури і спорту
11 червня 2008 року, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) розробити та затвердити до 1 грудня 2008 року стратегію
формування сучасної системи олімпійської підготовки в Україні на
період до 2020 року, передбачивши, зокрема:
 
   визначення олімпійських видів спорту, підготовка спортсменів
з яких є пріоритетною для України;
 
   удосконалення системи фізичного  виховання  у  навчальних
закладах з орієнтацією на навчання олімпійським видам спорту;
 
   запровадження інноваційних форм навчання з видів спорту та
відбору для занять спортом обдарованих дітей;
 
   заходи з належного фінансового та  матеріально-технічного
забезпечення дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих
досягнень;
 
   будівництво, модернізацію та утримання спортивних споруд з
урахуванням вимог міжнародних спортивних організацій;
 
   сприяння впровадженню   клубної   системи   організації
олімпійського спорту;
 
   2) розробити та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України:
 
   до 1 березня 2009 року законопроект про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов
для зміцнення здоров'я та розвитку рухової активності населення;
 
   до 1 травня 2009 року законопроект про загальнодержавну
цільову соціальну програму  "Спортивні  споруди  України"  на
2010-2015 роки;
 
   3) передбачати в установленому порядку в проектах закону про
Державний бюджет України на 2009 та наступні роки окремим рядком
видатки  на  забезпечення  діяльності  Всеукраїнського центру
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", а також субвенції з
Державного бюджету України на придбання спортивного обладнання та
інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  на  розвиток
матеріально-технічної бази центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх";
 
   4) забезпечити вдосконалення механізму розрахунку видатків
при  визначенні  обсягів міжбюджетних трансфертів на фізичну
культуру і спорт з метою виділення необхідних бюджетних асигнувань
на будівництво та утримання спортивних споруд для масового спорту
та спорту вищих досягнень;
 
   5) запровадити у 2009 році загальнодержавний моніторинг стану
фізичного здоров'я населення України;
 
   6) запровадити у 2009 році оцінку розвитку фізичної культури
і спорту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
 
   2. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту:
 
   1) узагальнювати  та впроваджувати передовий світовий та
вітчизняний досвід розвитку спорту для всіх та спорту вищих
досягнень;
 
   2) забезпечувати   проведення  інформаційних  кампаній,
спрямованих на широке інформування населення про здоровий спосіб
життя, популяризацію оздоровчого значення фізичної культури;
 
   3) розробити та запровадити, починаючи з 2009 року, систему
підготовки та діяльності волонтерів у сфері фізичної культури і
спорту;
 
   4) опрацювати  в  установленому  порядку  питання  щодо
вдосконалення управління системою Українського центру з фізичної
культури і спорту інвалідів "Iнваспорт".
 
   3. Міністерству освіти і науки України:
 
   1) опрацювати в установленому порядку питання щодо включення
до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
додаткових вимог стосовно мінімальних нормативів забезпечення
навчальних    закладів    матеріально-технічною    базою
фізкультурно-спортивного призначення;
 
   2) вжити заходів щодо створення у вищих навчальних закладах
центрів студентського спорту та забезпечення їх діяльності.
 
   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   1) вжити за участю органів місцевого самоврядування заходів
щодо створення протягом 2009-2011 років у  містах  обласного
значення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", в
районних  центрах  -  фізкультурно-оздоровчих  комплексів  із
плавальними басейнами;
 
   2) забезпечити створення в населених пунктах велосипедних
доріжок, місць для активного відпочинку населення, а  також
адаптацію до потреб інвалідів спортивних споруд і об'єктів та
використання їх для реабілітації інвалідів засобами фізичної
культури і спорту;
 
   3) опрацювати  питання  про встановлення в установленому
порядку  пільгових  тарифів  на  комунальні  послуги  та
енергопостачання для фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд;
 
   4) сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних
інвесторів, мережі сучасних спортивних клубів, які надаватимуть
доступні за вартістю послуги.
 
   5. Київській  міській  державній адміністрації опрацювати
питання щодо:
 
   оформлення в установленому порядку користування відповідними
земельними  ділянками  Державним  підприємством  "Олімпійський
навчально-спортивний  центр",  спортивним  центром  "Пирогів"
Федерації мотоциклетного спорту України;
 
   створення разом з Національним олімпійським комітетом України
Алеї олімпійських чемпіонів у центральній частині міста Києва;
 
   надання в установленому порядку в постійне  користування
земельної  ділянки  на території Національного спорткомплексу
"Олімпійський"  для  будівництва  штаб-квартири  Національного
комітету спорту інвалідів;
 
   надання Київському міському центру з фізичної культури і
спорту інвалідів "Iнваспорт" приміщення для забезпечення його
діяльності.
 
   6. Запропонувати органам місцевого самоврядування розглянути
питання про встановлення пільг щодо плати за землю для закладів
громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що
не використовуються для здійснення підприємницької діяльності.
 
   7. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати  створення  та розповсюдження тематичних теле-,
радіопрограм, спрямованих на популяризацію здорового  способу
життя,  пропаганду  фізичної  культури  і  масового  спорту,
реабілітаційно-спортивного руху серед інвалідів, дитячо-юнацького,
резервного спорту та спорту вищих досягнень, а також широке
висвітлення спортивних змагань, спортивно-видовищних заходів.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 21 липня 2008 року
     N 640/2008
Головна сторінка