Поиск по сайту:Про утворення комітету з проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 16 липня 2008 р. N 953-р
                Київ
 
       Про утворення міжвідомчої робочої групи
     з підготовки проекту Загальнодержавної цільової
   соціальної програми "Здорова нація" на 2009-2013 роки
 
 
   Утворити міжвідомчу  робочу  групу  з підготовки проекту
Загальнодержавної цільової соціальної програми "Здорова нація" на
2009-2013 роки у складі згідно з додатком.
 
   Надати голові міжвідомчої робочої групи право вносити у разі
потреби зміни до її складу.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 28
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 16 липня 2008 р. N 953-р
 
               СКЛАД
       міжвідомчої робочої групи з підготовки
        проекту Загальнодержавної цільової
        соціальної програми "Здорова нація"
            на 2009-2013 роки
 
 
   ВАСЮНИК        - Віце-прем'єр-міністр України,
Iван Васильович       голова міжвідомчої робочої групи
 
   ПАВЛЕНКО       - Міністр у справах сім'ї, молоді
Юрій Олексійович       та спорту, заступник голови
               міжвідомчої робочої групи
 
   ПОЛIЩУК        - радник Президента України, голова
Микола Єфремович       Національної ради з питань
               охорони здоров'я населення,
               заступник голови міжвідомчої
               робочої групи (за згодою)
 
   БАХТЕЄВА       - голова Комітету Верховної Ради
Тетяна Дмитрівна       України з питань охорони здоров'я
               (за згодою)
 
   БОГАШЕВА       - заступник Міністра юстиції
Наталія Владиславівна
 
   ГРИГОРОВИЧ      - народний депутат України (за
Лілія Степанівна       згодою)
 
   ГУК          - голова наглядової ради
Андрій Петрович       громадської організації
               "Iніціативи у громадській охороні
               здоров'я" (за згодою)
 
   ДУТЧАК        - заступник Міністра у справах
Мирослав Васильович     сім'ї, молоді та спорту
 
   ЖУЛИНСЬКИЙ      - радник Президента України, голова
Микола Григорович      Національної ради з питань
               культури і духовності (за згодою)
 
   ЗАБОЛОТНИЙ      - директор Iнституту
Дмитро Iлліч         отоларингології імені професора
               О.С. Коломійченка Академії медичних
               наук (за згодою)
 
   IВАНКЕВИЧ       - заступник Міністра праці та
Віктор Вікторович      соціальної політики
 
   КИТАЄВА        - директор департаменту державних
Марина Анатоліївна      цільових програм Мінекономіки
 
   КНЯЗЕВИЧ       - Міністр охорони здоров'я
Василь Михайлович
 
   КОСТЕНКО       - голова Комітету Верховної Ради
Павло Iванович        України з питань сім'ї,
               молодіжної політики, спорту та
               туризму (за згодою)
 
   ЛIБАНОВА       - директор Iнституту демографії та
Елла Марленівна       соціальних досліджень
               Національної академії наук (за
               згодою)
 
   МАТВIЙЧУК       - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
 
   МУРАХОВСЬКИЙ     - перший заступник Голови
Анатолій Леонідович     Держкомтелерадіо
 
   МУСIЙ         - віце-президент Світової федерації
Олег Степанович       українських лікарських товариств,
               голова Київського лікарського
               товариства (за згодою)
 
   ОЛЬХОВСЬКИЙ      - начальник департаменту
Віктор Iванович       громадської безпеки МВС
 
   ПАВЛЮК        - директор програми "Від лікаря до
Віра Петрівна        лікарні" Міжнародного
               благодійного фонду "Україна 3000"
               (за згодою)
 
   ПЛАТОНОВ       - ректор Національного університету
Володимир Миколайович    фізичного виховання і спорту (за
               згодою)
 
   ПОЛОХАЛО       - голова Комітету Верховної Ради
Володимир Iванович      України з питань науки і освіти
               (за згодою)
 
   ПОЛЯНСЬКИЙ      - заступник Міністра освіти і науки
Павло Броніславович
 
   РУДНЄВ        - голова Української федерації
Олександр Сергійович     роботодавців охорони здоров'я
               (за згодою)
 
   САВЧЕНКО       - віце-президент Академії
Олександра Яківна      педагогічних наук (за згодою)
 
   СЕРДЮК        - директор Iнституту гігієни та
Андрій Михайлович      медичної екології
               імені О.М. Марзаєва Академії
               медичних наук (за згодою)
 
   СЛАБКИЙ        - директор Українського інституту
Геннадій Олексійович     стратегічних досліджень МОЗ
               (за згодою)
 
   СОЛОНЕНКО       - завідувач кафедри управління
Iван Миколайович       охороною суспільного здоров'я
               Національної академії державного
               управління при Президентові
               України (за згодою)
 
   ЩЕРБIНСЬКА      - директор Українського центру
Алла Михайлівна       профілактики та боротьби із
               СНIДом (за згодою)
Головна сторінка