Поиск по сайту:Про направлення на повторне перше читання проектів законів України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    Центральне митне управління лабораторних досліджень
            та експертної роботи
 
               Л И С Т
 
         11.07.2008 N 29/1-11.1/5093-ЕП
 
 
       Про класифікацію холодильного обладнання
 
 
   Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та
експертної роботи розглянуто листи ......... стосовно класифікації
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
холодильного  обладнання  та  визначення  терміну "місткість"
холодильного обладнання.
 
   Iз зазначеного питання повідомляємо наступне.
 
   Холодильне та  морозильне  обладнання  за   принципом
розморожування  поділяються  на  обладнання  із  краплинним
розморожуванням, розморожуванням у ручному режимі та із системою
"No  Frost",  яка відрізняється від інших систем примусовою
циркуляцією повітря та наявністю необхідних для здійснення процесу
видалення льоду додаткових пристосувань.
 
   Виробники холодильно-морозильної   техніки,   зазвичай,
використовують кілька позначок місткості холодильних агрегатів,
наприклад:
 
   1. Об'єм  загальний  (брутто)  -  це  внутрішній  об'єм
холодильного агрегату в літрах, який вимірюється без віднімання
всіх зазорів та заглиблень на внутрішній поверхні шафи і на
внутрішній панелі дверей, що не придатні для зберігання продуктів
та вираховується за об'ємом рідини, залитої у камеру холодильного
агрегату, за умови, що двері зачинені, а всі приналежності, що
знімаються (полки, пристосування), вийняті.
 
   2. Об'єм корисний (нетто) - це внутрішній об'єм холодильного
агрегату в літрах, який вимірюється з відніманням всіх зазорів та
заглиблень на внутрішній поверхні шафи і на внутрішній панелі
дверей, що не придатні для зберігання продуктів, фактично об'єм,
доступний для користування.
 
   В холодильному  та  морозильному обладнанні з однаковими
габаритними розмірами та різною системою розморожування корисний
об'єм (нетто) може відрізнятися на 10-15%, тобто не є постійною
величиною. Зменшення корисного об'єму може бути обумовлено також
наявністю  додатково встановлених вентиляторів для поліпшення
циркуляції повітря та швидкого і рівномірного охолодження камер
холодильного агрегату та іншого до додаткового обладнання. У
холодильних агрегатів, які не мають морозильного відділення, об'єм
загальний та об'єм корисний відрізняються незначно, наприклад на
об'єм наявних полиць. Виробники холодильно-морозильного обладнання
постійно працюють над удосконаленням конструкції обладнання з
метою збільшення корисного об'єму (нетто) із збереженням інших
технічних характеристик.
 
   Згідно з вимогами УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 )  класифікація  холодильно-морозильного  обладнання
здійснюється в залежності від місткості (англ. - capacity).
 
   За результатами аналізу підходів митних адміністрацій різних
країн до класифікації холодильно-морозильного обладнання та інших
документів,  які  містять  пояснення щодо трактування різних
характеристик  об'єму  холодильно-морозильного   обладнання,
з'ясовано, що термін "capacity" трактується як внутрішній об'єм
холодильного агрегату в літрах, який вимірюється без віднімання
всіх зазорів та заглиблень на внутрішній поверхні шафи і на
внутрішній панелі дверей, що не придатні для зберігання продуктів,
тобто відповідає об'єму загальному (брутто). Це пов'язано з тим,
що під час роботи холодильного агрегату охолодженню підлягає весь
внутрішній простір камери, включаючи полиці, ящики, додаткові
пристосування (вентилятори), зазори і заглиблення, в  основу
розрахунків технічних характеристик встановлюваних компресора,
конденсатора, випарника, енергоспоживання покладається загальний
об'єм (брутто).
 
   Враховуючи вищезазначене, а також те, що об'єм загальний
(брутто) сталий та завжди вказується у технічному паспорті на
обладнання,  для  класифікації  морозильного  та холодильного
обладнання згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,  2371в-14,
2371г-14 ) слід використовувати об'єм загальний (брутто), а саме
його більший технічний параметр.
 
 Начальник Управління                  I.П.Рамусь
 
Головна сторінка