Поиск по сайту:Про підготовку матеріалів до заслуховування на засіданні Кабінету Міністрів України інформації про стан реалізації Міністерством юстиції пріоритетів діяльності на 2008 рік

Головна сторінка

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.07.2008 N 982/7
 
 
      Про підготовку матеріалів до заслуховування
       на засіданні Кабінету Міністрів України
    інформації про стан реалізації Міністерством юстиції
        пріоритетів діяльності на 2008 рік
 
 
   З метою  підготовки  необхідних  матеріалів до засідання
Кабінету Міністрів України, на якому 20 серпня  2008  року
передбачається  заслуховування  інформації про стан виконання
Міністерством юстиції та Державним  департаментом  з  питань
виконання  покарань,  діяльність  якого  спрямовується  та
координується Міністром юстиції, заходів з реалізації пріоритетів
їх діяльності на 2008 рік, Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити робочу групу з підготовки матеріалів до засідання
Кабінету Міністрів України 20 серпня 2008 року щодо  стану
виконання Міністерством юстиції та Державним департаментом з
питань виконання покарань заходів з реалізації пріоритетів їх
діяльності на 2008 рік у складі, що додається.
 
   2. Членам робочої групи:
 
   2.1 всебічно  проаналізувати  в  межах  компетенції стан
виконання пріоритетів діяльності Міністерства юстиції на 2008 рік
(пункт 20 Переліку пріоритетів діяльності міністерств на 2008 рік
(додаток до розпорядження Кабінету Міністрів від 22 лютого 2008
року N 366-р ( 366-2008-р ) "Про схвалення пріоритетів діяльності
міністерств на 2008 рік"), Плану  заходів,  спрямованих  на
реалізацію пріоритетів діяльності Міністерства юстиції на 2008
рік, затверджених наказом Мін'юсту від 11 березня 2008 року
N 284/7 ( v284_323-08 ), віднесених до компетенції Міністерства
юстиції завдань,  визначених  Програмою  діяльності  Кабінету
Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків"
( n0001120-08 ), розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України
від 27 лютого 2008 року N 383 ( 383-2008-р ) (пункти 39, 103 -
115, 118 - 120, 122, 171, 187 Плану заходів, спрямованих на
реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у
2008 році, затвердженого цим розпорядженням) і від 2 квітня 2008
року  N 569 ( 569-2008-р ) (пункти 24, 25 Плану заходів,
спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності  центральних
органів  виконавчої  влади  у  2008 році, затвердженого цим
розпорядженням), а  також  пріоритетів  діяльності  Державної
кримінально-виконавчої служби України на 2008 рік, затверджених
Міністром юстиції 25 лютого 2008 року, і заходів щодо реалізації
пріоритетів діяльності Державної кримінально-виконавчої служби
України на 2008 рік, затверджених Міністром юстиції 13 березня
2008   року,   та   забезпечити   підготовку  необхідних
інформаційно-аналітичних матеріалів;
 
   2.2 підготувати відповідно до вимог з 81 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
18 липня 2007 року N 950 ( 950-2007-п ), необхідні матеріали до
засідання  Кабінету  Міністрів  (письмова  доповідь   та
інформаційно-довідкові матеріали) згідно з додатком 12 (до пункту
1 з 81 Регламенту Кабінету Міністрів);
 
   2.3 підготувати матеріали до проекту виступу Міністра юстиції
на засіданні Кабінету Міністрів України 20 серпня 2008 року щодо
стану виконання Міністерством юстиції та Державним департаментом з
питань виконання покарань заходів з реалізації пріоритетів їх
діяльності на 2008 рік (загальний обсяг матеріалів не повинен
перевищувати 3 - 4 арк.);
 
   2.4 погоджені заступниками Міністра юстиції відповідно до
розподілу функціональних повноважень матеріали,  зазначені  у
пунктах 2.2 і 2.3 наказу, подати до 22 липня 2008 року керівнику
робочої групи для подальшого їх розгляду на засіданні робочої
групи.
 
   3. Департаменту  державної  реєстрації нормативних актів,
Департаменту  державної  виконавчої  служби,  Департаменту
представництва інтересів держави в судах України, Департаменту
кадрової роботи та державної служби, Департаменту нотаріату та
реєстрації  адвокатських  об'єднань,  Департаменту  у справах
цивільного стану громадян, Департаменту легалізації та регулювання
діяльності  бюро  кредитних  історій,  Секретаріату Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав  людини,
Департаменту фінансового забезпечення, Управлінню систематизації
законодавства та правової інформації, Управлінню  координації
правової роботи та правової освіти, Управлінню розгляду звернень
та прийому громадян:
 
   3.1 врахувати під час підготовки матеріалів щодо  стану
виконання Міністерством юстиції та Державним департаментом з
питань виконання покарань заходів з реалізації пріоритетів їх
діяльності на 2008 рік інформацію про участь територіальних
органів юстиції в реалізації пріоритетів діяльності Міністерства
юстиції на поточний рік, заходів і завдань, яких необхідно вжити
для реалізації кожного пріоритету, підсумки роботи органів юстиції
з початку року у порівнянні з відповідним періодом 2007 року;
динаміку змін із зазначенням різних тенденцій (позитивних і
негативних); проблеми, які мають місце у процесі виконання завдань
кожного пріоритету, загалом у роботі територіальних  органів
юстиції та пропозиції щодо їх розв'язання;
 
   3.2 інформацію,  надану територіальними органами юстиції,
узагальнити та підготувати на підставі перевірених і документально
підтверджених  фактів  матеріали  про  результати  діяльності
територіальних  органів  юстиції  та  центрального  апарату
Міністерства  юстиції  у 2008 році, їх вплив на реалізацію
визначених пріоритетів, реакцію  громадян  на  політику,  що
реалізується, тощо, які подати до 18 липня 2008 року Департаменту
зв'язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної
роботи.
 
   4. Керівнику  робочої групи, першому заступнику Міністра
юстиції Корнійчуку Є.В.:
 
   4.1 забезпечити розгляд наданих матеріалів на  засіданні
робочої групи до 25 липня 2008 року;
 
   4.2 доопрацьовані за результатами розгляду з урахуванням
внесених членами робочої групи пропозицій і зауважень матеріали
подати  не пізніше 6 серпня 2008 року Міністру юстиції та
організувати їх подання до 12 серпня 2008 року в установленому
порядку до Кабінету Міністрів України.
 
   5. Департаменту  зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи (Горбатенко В.В.):
 
   5.1 з урахуванням внесених членами робочої групи пропозицій і
зауважень та у відповідності до вимог з 81 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
18 липня 2007 року N 950 ( 950-2007-п ), доопрацювати необхідні
матеріали до засідання Кабінету Міністрів та подати їх керівнику
робочої групи;
 
   5.2 довести наказ до відома першого заступника та заступників
Міністра, членів робочої групи, Державного департаменту України з
питань  виконання покарань, Державного департаменту з питань
адаптації законодавства, структурних підрозділів  центрального
апарату Міністерства юстиції, підприємств, що належать до сфери
його управління, територіальних органів юстиції.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        М.В.Оніщук
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   юстиції України
                   09.07.2008 N 982/7
 
 
              РОБОЧА ГРУПА
        з підготовки матеріалів до засідання
     Кабінету Міністрів України 20 серпня 2008 року
      щодо стану виконання Міністерством юстиції
   та Державним департаментом з питань виконання покарань
     заходів з реалізації пріоритетів їх діяльності
              на 2008 рік
 
 
Корнійчук       - перший заступник Міністра юстиції,
Євген Володимирович   керівник робочої групи
 
Члени робочої групи:
 
Горбатенко       - директор Департаменту зв'язків з
Василь Володимирович   органами державної влади та інформаційно-
             аналітичної роботи
 
Островська       - директор Департаменту представництва
Олена Василівна     інтересів держави в судах України
 
Рябошапка       - директор Департаменту законодавства про
Руслан Георгійович    правосуддя, правоохоронної діяльності та
             антикорупційної політики
 
Стаднік        - директор Департаменту державної
Геннадій Васильович   виконавчої служби
 
Ященко         - директор Департаменту нотаріату та
Ніна Вікторівна     реєстрації адвокатських об'єднань
 
Богачов        - начальник Управління координації
Сергій Валерійович    правової роботи та правової освіти
 
Кочерган        - начальник Управління із забезпечення
Петро Васильович     взаємодії з Державним департаментом
             України з питань виконання покарань
 
Кульчицький      - керівник Секретаріату Урядового
Назар Степанович     уповноваженого у справах Європейського
             суду з прав людини
 
Сухоруков       - радник Міністра юстиції України (за
Олег Анатолійович    згодою)
 
Ольбішевський     - заступник директора Департаменту
Анатолій Леонтійович   зв'язків з органами державної влади та
             інформаційно-аналітичної роботи
 
Суботенко       - директор Центру правової реформи і
Валентина Павлівна    законопроектних робіт при Міністерстві
             юстиції України
Головна сторінка