Поиск по сайту:Про скасування абзацу першого пункту 15 Положення про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів державної виконавчої влади

Головна сторінка


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Про скасування абзацу першого пункту 15 Положення
    про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб
     на роботу до органів державної виконавчої влади
 
   Кабінет Міністрів України постановою від 20 грудня 1993 року
N 1047 ( 1047-93-п ) затвердив Положення про порядок проведення
конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів державної
виконавчої влади. В абзаці першому пункту 15 цього Положення
встановлено, що рішення конкурсної комісії про переможця конкурсу
може бути лише підставою для укладення керівником з ним трудового
договору. Проте ця норма суперечить статті 15 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), відповідно до якої прийняття на
державну службу на посади, визначені в Законі, здійснюється на
конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами
України. Тобто  названим  Законом  закріплено  обов'язковість
проведення конкурсу при прийнятті на роботу на державну службу, що
тягне за собою обов'язковість, а не можливість, як це визначено у
Положенні, врахування думки конкурсної комісії щодо переможця
конкурсу і укладення з ним на цій основі керівником установи
трудового договору.
   Ураховуючи наведене, п о с т а н о в л я ю:
   1. Скасувати абзац перший пункту 15 Положення про порядок
проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів
державної виконавчої  влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1047, як такий, що
суперечить статті 15 Закону України "Про державну службу".
   2. Кабінету Міністрів України привести у десятиденний строк
Положення, зазначене у статті 1 цього Указу, у відповідність з
Законом України "Про державну службу".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 10 серпня 1994 року
   N 434/94
Головна сторінка