Поиск по сайту:Про заходи щодо забезпечення своєчасної видачі сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних напоїв, оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі алкогол

Головна сторінка


        МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ
          ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 24 від 05.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 вересня 1995 р.
 vd950905 vn24            за N 329/865
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
                      європ. інтеграції
   N 70 ( z0286-02 ) від 11.03.2002 )
     Про заходи щодо забезпечення своєчасної видачі
     сертифікатів на право здійснення  експорту,
     імпорту   тютюнових  виробів  та  імпорту
     алкогольних напоїв, оптової торгівлі спиртом
     етиловим, алкогольними напоями та тютюновими
     виробами,  роздрібної торгівлі алкогольними
         напоями і тютюновими виробами
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 141 ( z0415-95 ) від 17.11.95 )
   Відповідно до Указу Президента України від 23.06.95 N 469/95
"Про сертифікати на право здійснення суб'єктами підприємницької
діяльності експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" (зі змінами, внесеними Указом Президента
України від 9.08.95  N 721/95), постанови Кабінету Міністрів
України від 11.08.95 N 654 ( 654-95-п ) "Про  порядок видачі
суб'єктам  підприємницької  діяльності  сертифікатів на право
здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами", Н А К А З У Ю:
   1. Уповноважити:
   - управління  зовнішніх  економічних  зв'язків  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
Міністерство торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної
Республіки Крим (за його згодою) проводити видачу сертифікатів на
право здійснення  на  встановлені мінімальні обсяги експорту,
імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних напоїв;
   - управління  з  питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та Міністерство
торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки
Крим (за його згодою) проводити видачу сертифікатів на право
здійснення на встановлені мінімальні обсяги оптової торгівлі
спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
   - відділи з питань торгівлі районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій та виконавчі  комітети
міських Рад  (за згодою, перелік додається) проводити видачу
сертифікатів на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами.
   При цьому,  при  перевищенні мінімальних обсягів імпорту
тютюнових виробів та алкогольних напоїв, оптової торгівлі спиртом
етиловим, алкогольними напоями видачу сертифікатів на ці види
діяльності здійснює Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України у порядку, затвердженому наказом МЗЕЗторгу від
01.09.95 N 19 ( z0322-95 ), та цим наказом.
   Органам, уповноваженим МЗЕЗторгом на видачу сертифікатів, до
20 вересня 1995 року подати Міністерству зразки підписів  з
зазначенням посади  осіб,  яким  надається  право підписувати
сертифікати та  відтиски  гербових  печаток,  якими  будуть
скріплюватись ці підписи.
   2. Установити,  що  видача  зазначених   сертифікатів
уповноваженими МЗЕЗторгом органами здійснюється ними з дня набуття
чинності цього наказу.
   3. При  виявленні фактів порушення встановленого порядку
оформлення та видачі сертифікатів органи, уповноважені на це
МЗЕЗторгом можуть бути позбавлені цього права.
   4. Затвердити Інструкцію про видачу сертифікатів на право
здійснення експорту,  імпорту  тютюнових  виробів  та імпорту
алкогольних напоїв,  оптової  торгівлі  спиртом  етиловим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами (додається).
   5. Установити, що управління з питань торгівлі обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
Міністерство торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної
Республіки Крим  щотижнево  збирають  інформацію  про  видачу
сертифікатів від районних відділів з питань торгівлі, виконавчих
комітетів міських Рад, узагальнюють її  і  разом  зі  своєю
інформацією передають  до  регіональних  управлінь  зовнішніх
економічних зв'язків, які узагальнену інформацію в цілому по
області  передають  управлінню  інформації  та  інформатики
(Загорняк О.В.) МЗЕЗторгу за формою, яка буде затверджена окремим
наказом.
   6. Управлінням зовнішніх економічних зв'язків та управлінням
з питань торгівлі обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій   та   Міністерству   торгівлі   і
зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки Крим, відділам
з питань торгівлі районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій  та  виконавчим комітетам міських Рад
забезпечити  подання  30 вересня, 15 жовтня, 30 жовтня, 15
листопада, 30 листопада, 15 грудня, 30 грудня 1995 року реєстрів
виданих сертифікатів державним податковим інспекціям. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 141 ( z0415-95 )
від 17.11.95 )
   7. Головному  управлінню з  питань  зовнішньої  торгівлі
(Віслоух О.В.) та  Головному управлінню з питань внутрішньої
торгівлі (Лазарович М.В.) довести  цей наказ до регіональних
управлінь  зовнішніх  економічних зв'язків та з питань торгівлі
відповідно.
   8. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити  реєстрацію  цього наказу в Міністерстві юстиції
України.
   9. Управлінню  інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр".
   10. Контроль  за  порядком видачі сертифікатів на право
здійснення експорту, імпорту  тютюнових  виробів  та  імпорту
алкогольних напоїв  покласти  на Головне управління з питань
зовнішньої торгівлі (Віслоух О.В.), а за видачу сертифікатів на
право здійснення оптової торгівлі спиртом  етиловим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами та їх використанням на Головне
управління державної інспекції по торгівлі МЗЕЗторгу.
   11. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступників Міністра Олійника В.І. та Шевченко М.О.
   12. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за
собою.
 
 Міністр                          С.Осика
                       Затверджено
                  наказом МЗЕЗторгу від 5 вересня
                  1995 року N 24
              Інструкція
 про видачу сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту
 тютюнових виробів та імпорту алкогольних напоїв, оптової
 торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими
 виробами,  роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями і
            тютюновими виробами
   Ця Інструкція визначає процедуру подання документів та видачі
сертифікатів на  право здійснення експорту, імпорту тютюнових
виробів та імпорту алкогольних напоїв, оптової торгівлі спиртом
етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (далі  -
сертифікати).
   1. Прийом документів на видачу  сертифікатів  на  право
здійснення:
   - експорту, імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних
напоїв на встановлені мінімальні обсяги проводиться управліннями
зовнішніх економічних  зв'язків  обласних,   Київської   і
Севастопольської міських державних адміністрацій та Міністерством
торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки
Крим;
   - оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами на встановлені мінімальні обсяги проводиться
управліннями з  питань  торгівлі  обласних,  Київської  і
Севастопольської міських державних адміністрацій та Міністерством
торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки
Крим;
   - роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами проводиться  відділами  з  питань торгівлі районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та
виконавчими комітетами міських Рад (за згодою).
   2. Комплект документів для одержання сертифікатів подається
зазначеним у п.1 цієї Інструкції органам у встановлений час (за
графіком) і приймається у спеціально виділеному ними приміщенні.
   3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставиться на заяві
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - Заявник) та заносяться
в журнал обліку вхідних документів. Ці  дані  повідомляються
заявнику на його вимогу.
   4. На кожний вид діяльності, що зазначений у п.4 Положення
про порядок  видачі  суб'єктам  підприємницької  діяльності
сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту, оптової та
роздрібної торгівлі  спиртом  етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями  та  тютюновими  виробами,  затвердженому
постановою  Кабінету  Міністрів України  від 17.08.95 N 654
( 654-95-п ), видається окремий сертифікат.
   Для одержання сертифікату заявник подає такі документи:
   - заяву  про  видачу  сертифіката  встановленого  зразку
(додається);
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника, завірену
підписом  керівника  і печаткою підприємства в установленому
порядку;
   - копію документу про наявність відповідних торговельних
приміщень (для роздрібної торгівлі);
   - копію   документів   про   реєстрацію   електронних
контрольно-касових апаратів (для роздрібної торгівлі);
   - довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як  підприємця,  завірене печаткою державної податкової
інспекції.
   5. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 15 днів
з дати вхідної реєстрації заяви.
   6. У випадку виявлення порушення форми документів, зазначених
у п.4 цієї Інструкції, вони можуть бути повернені заявнику. У
цьому разі термін розгляду документів переривається на строк до
внесення заявником  дооформлених  документів.  При  поверненні
заявникові документів на дооформлення та при їх наступному поданні
робляться відповідні позначки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів.
   7. Видача сертифікатів або мотивована відмова у їх видачі
здійснюється у термін зазначений у п.5 цієї Інструкції.
   8. Видача сертифікатів здійснюється тільки за умови наявності
документа, що підтверджує внесення плати за сертифікат на заявлені
обсяги експорту,  імпорту,  оптової  та  роздрібної  торгівлі
відповідної продукції та його копії, яка залишається в органі, що
здійснює видачу сертифіката.
   Посадові особи,  які  підписують  сертифікати,  несуть
персональну  відповідальність  за  достовірність  платіжних
документів.
   9. Розмір  плати за мінімальні обсяги експорту, імпорту
тютюновими виробами та імпорту  алкогольних  напоїв,  оптової
торгівлі спиртом  етиловим, алкогольними напоями і тютюновими
виробами, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами становить:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|      | експорт|імпорт|оптова |неоподат-|роздріб-|неоподат-|
|      |    |   |торгів-|ковува- |на тор- |ковуваних|
|      |    |   |ля   |них мі- |гівля  |мінімумів|
|      |    |   |    |німумів |    |доходів |
|      |    |   |    |доходів |    |громадян |
|      |    |   |    |грома-  |    |     |
|      |    |   |    |дян   |    |     |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Спирт     -    -   100   500    -     -
етиловий,
тис.дал.
 
Алкогольні   -    150   80   300    0,4    30
напої,
тис.дал.
 
Тютюнові
вироби,
тис.шт.,   200000 100000 50000   300   500     30
тис.пачок   10000  5000  2500        25
   Розмір плати в сільській місцевості за вищевказані обсяги
становить:
   - оптової  торгівлі  алкогольними  напоями та тютюновими
виробами 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   - роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   При цьому суб'єктами, які здійснюють оптову та роздрібну
торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами у сільській
місцевості, визнаються  зареєстровані  районними  державними
адміністраціями (виконавчими комітетами районних Рад) суб'єкти
підприємницької діяльності, які перебувають на обліку у районній
державній податковій інспекції, постійно діючі керівні органи яких
знаходяться або розміщені (для громадян-підприємців, які мають
зареєстроване в установленому порядку постійне місце проживання) у
сільських населених пунктах, селищах міського типу та які мають
об'єкти оптової та роздрібної торгівлі (магазини, кіоски, оптові
бази, товарні  склади, секції-магазини тощо) у цих населених
пунктах.
   В незалежності  від  місця  здійснення  підприємницької
діяльності при перевищенні мінімальних обсягів експорту, імпорту,
оптової і роздрібної торгівлі відповідної продукції пропорційно
збільшується плата за сертифікат.
   10. Плата за сертифікат вноситься на розділ 12 параграфа 6
"Плата за видачу ліцензій і сертифікатів" Класифікації доходів і
видатків Державного і місцевого бюджетів.
   11. Відповідний  сертифікат  підписується  начальниками
управлінь зовнішніх  економічних зв'язків, управлінь з питань
торгівлі обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій та заступниками Міністра, відповідно до розподілу
обов'язків, Міністерства торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків
Автономної Республіки Крим, заступниками Голів районних, районних
у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а в містах
базового рівня особами, уповноваженими Головами виконавчих міських
Рад та засвідчується печатками цих органів.
   Лист про відмову у видачі сертифіката з обгрунтуванням причин
відмови підписується цією ж посадовою особою.
   У разі  його  відсутності сертифікати підписуються іншою
посадовою особою,  відповідно  до  розподілу  обов'язків,  що
визначається Головами  державних  адміністрацій  і  Головами
виконавчих міських   Рад   та   Міністром   торгівлі   і
зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки Крим.
   12. Оформлені сертифікати видаються особисто заявникові при
пред'явленні ним документу, що засвідчує особу та доручення.
   13. За здійснення  оптової  торгівлі  спиртом  етиловим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі
алкогольними напоями  і  тютюновими  виробами  без  наявності
відповідного сертифіката  суб'єкт  підприємницької  діяльності
позбавляється права на подальше придбання такого сертифіката.
   14. Заявник  має  право  оскаржити  відмову  у  видачі,
переоформленні, призупиненні або анулюванні сертифіката на право
здійснення:
   - експорту, імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних
напоїв, оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами - у  Міністерстві  зовнішніх  економічних
зв'язків і торгівлі України;
   - роздрібної торгівлі алкогольними напоями і  тютюновими
виробами - в управліннях з питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та Міністерстві
торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки
Крим. У разі незадоволення скарги заявника  він  має  право
звернутися безпосередньо до МЗЕЗторгу.
   Заявник має право оскаржити відмову у видачі сертифіката у
порядку, визначеному чинним законодавством.
                        Додаток
                 до Інструкції про порядок видачі
                 сертифікатів на право здійснення
                 експорту, імпорту   тютюновими
                 виробами та імпорту алкогольних
                 напоїв, оптової торгівлі спиртом
                 етиловим, алкогольними напоями та
                 тютюновими виробами, роздрібної
                 торгівлі алкогольними напоями і
                 тютюновими виробами
               Заява
   на отримання сертифікату на право здійснення експорту,
   імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних напоїв,
   оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями
   та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі алкогольними
         напоями і тютюновими виробами
   Заявник _____________________________________________________
                (назва юридичної особи
__________________________________________________________________
     прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
розміщене ________________________________________________________
     (юридична адреса, місце прописки фізичної особи)
і зареєстроване в ________________________________________________
                (місце реєстрації)
реєстраційне свідоцтво N ______ від "___" ________________ 199_ р.
розрахунковий карбованцевий рахунок N ____________________________
розрахунковий валютний рахунок N _________________________________
у відділеннях банку _______________________ МФО __________________
   В особі _____________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові керівника,
__________________________________________________________________
         N паспорту, (коли і ким виданий)
   Просить видати сертифікат на право здійснення  експорту,
імпорту тютюнових виробів та імпорту алкогольних напоїв, оптової
торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами (необхідне підкреслити) в обсязі ______________ (тис.дал,
тис.штук, тис.пачок), що складає ____________ мінімальних обсягів.
   Розмір плати ______________________________ млн.крб.
   З умовами і вимогами сертифікації, а також Законами, Указами
Президента України, декретами і постановами Кабінету Міністрів
України, правилами  і  положеннями,  регулюючими  здійснення
підприємницької діяльності в сфері  торгівлі  ознайомлений  і
зобов'язуюсь їх виконувати.
      Перелік документів, які додаються до заяви:
   1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію на _________ стор.
   2. Копія документа про наявність відповідних торговельних
приміщень (для роздрібної торгівлі) на _______________ стор.
   3. Копія   документа   про   реєстрацію   електронних
контрольно-касових апаратів (для роздрібної торгівлі) на ___ стор.
   4. Довідка державної податкової інспекції про взяття на облік
для юридичних осіб або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи, як підприємця, завірене печаткою державної податкової
інспекції на ___________ стор.
   Всього документів на ____________________ сторінках.
   Документи здав              Документи прийняв
________________________________  _______________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я,  (підпис, посада, прізвище, ім'я
по батькові)            по батькові)
   М.П.                Реєстраційний N __________
                    від "  " ________ 1995 р.
                          Додаток
                      до  наказу  МЗЕЗторгу
                      від "__" ____ 1995 року
                      N
               Перелік
   виконавчих комітетів міських Рад (міст базового рівня),
   які уповноважуються  видавати сертифікати на право
   здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
            тютюновими виробами
   1. Алчевськ
   2. Біла Церква
   3. Вінниця
   4. Донецьк
   5. Кіровоград
   6. Кременчук
   7. Кривий Ріг
   8. Лісичанськ
   9. Макіївка
  10. Мелітополь
  11. Одеса
  12. Сєвєродонецьк
  13. Черкаси
  14. Херсон
  15. Хмельницький
Головна сторінка