Поиск по сайту:Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1997 р. N 1500
                Київ
         Про випуск облігацій внутрішньої
          державної позики 1998 року
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 463 ( 463-98-п ) від 06.04.98 
      N 1728 ( 1728-98-п ) від 02.11.98 )
   Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу"   ( 1201-12 )    Кабінет   Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Випустити облігації внутрішньої державної позики 1998 року
з термінами погашення 28, 63, 91, 182, 273 дні та 12, 18, 24 і 36
місяців і на визначену дату. ( Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 463 ( 463-98-п ) від 06.04.98 )
   2. Затвердити Основні умови випуску та порядок розміщення
облігацій внутрішньої державної позики 1998 року (додаються).
   3. Міністерству фінансів:
   здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998
року згідно з Основними умовами випуску та порядком розміщення
облігацій внутрішньої державної позики 1998 року;
   визначати обсяги  емісії  облігацій внутрішньої державної
позики 1998 року за термінами погашення у межах загального обсягу
емісії;
   виступати від  імені Кабінету Міністрів України гарантом
своєчасного погашення облігацій, що випускаються відповідно до
цієї постанови.
   4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним
обов'язків генерального агента з обслуговування  випуску  та
погашення облігацій внутрішньої державної позики 1998 року.
   5. Доручити  Міністерству  фінансів  за  погодженням  з
Національним банком вирішувати питання розміщення, випуску та
погашення облігацій внутрішньої державної позики 1998 року, не
визначені Основними умовами випуску та  порядком  розміщення
облігацій внутрішньої державної позики 1998 року.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.67
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 1997 р. N 1500
      Основні умови випуску та порядок розміщення
     облігацій внутрішньої державної позики 1998 року
 
   1. Облігації внутрішньої державної позики 1998 року (далі -
державні облігації) випускаються на пред'явника загальним обсягом
емісії 15 345 000 000 (п'ятнадцять мільярдів триста сорок п'ять
мільйонів) гривень. Термін погашення державних облігацій 28, 63,
91, 182, 273 дні та 12, 18, 24 і 36 місяців і на визначену дату.
Відсоток за державними облігаціями встановлюється у розмірі 0
(нуль) відсотків. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ  N 463  ( 463-98-п ) від 06.04.98, N 1728
( 1728-98-п ) від 02.11.98 )
   2. Номінальна вартість однієї державної облігації становить
100 гривень. Погашення здійснюється у безготівковій формі.
   3. Державні облігації випускаються у вигляді записів на
відповідних електронних рахунках у системі електронного обігу
цінних  паперів. Кожний такий випуск оформлюється глобальним
сертифікатом на відповідний рахунок. Сертифікат зберігається у
Національному банку. Державна облігація у вигляді електронного
запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у
порядку, визначеному Національним банком.
   4. Державні облігації реалізуються фізичним та юридичним
особам на добровільних засадах за ціною, нижчою їх номінальної
вартості.
   Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю державної
облігації, що відшкодовується власнику державної облігації під час
її погашення, становить доход з державної облігації.
   5. Кошти, що надходять від розміщення державних облігацій,
зараховуються до державного бюджету.
   6. Операції, пов'язані з розміщенням та погашенням державних
облігацій,  здійснюються  через  Національний  банк, а також
комерційні банки - ділери, які виконують зазначені операції у
порядку і на умовах, визначених Національним банком.
   7. Право володіння державними облігаціями у вигляді записів
на рахунках у системі  електронного  обігу  цінних  паперів
засвідчують:
   для ділерів - виписки з їх рахунків у Національному банку;
   для інших осіб - виписки з їх рахунків у ділера, засвідчені
підписом посадової особи та печаткою ділера.
   8. Випуск державних облігацій вважається таким, що відбувся,
якщо у період розміщення було продано не менше 20 відсотків
кількості, передбаченої до випуску.
   9. Національний банк за погодженням з Мінфіном має право
здійснювати  додаткове  розміщення  державних  облігацій,  не
реалізованих у встановлений період розміщення. Дані про загальні
обсяги розміщення державних облігацій та їх не розміщені залишки
передаються Мінфіну.
   10. Погашення державних облігацій здійснюється установами
Національного банку та ділерами у межах коштів, що надходять від
Головного управління Державного казначейства.
Головна сторінка