Поиск по сайту:Про Постанову Президії Верховної Ради України від 15 березня 1994 рок "Про уточнення порядку нарахування податку на добавлену вартість"

Головна сторінка


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Про створення Львівського, Одеського і Харківського
    філіалів Української Академії державного управління
 
   Відповідно до Указів Президента України від 30 травня 1995
року N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" і від 2 серпня 1995
року N 682 ( 682/95 ) "Про затвердження Положення про Українську
Академію державного управління та її загальної структури"
п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити  Львівський,  Одеський і Харківський філіали
Української Академії державного  управління  при  Президентові
України (далі - Академія).
   2. Ректору Академії В.Луговому:
   внести у місячний строк погоджені зі Львівською, Одеською і
Харківською обласними державними адміністраціями пропозиції щодо
кандидатур на посади директорів філіалів Академії;
   разом зі Львівською, Одеською  і  Харківською  обласними
державними адміністраціями провести необхідну організаційну роботу
з метою забезпечення навчання слухачів у філіалах, починаючи з
1996 року.
   3. Львівській, Одеській і Харківській обласним державним
адміністраціям вирішити  протягом  двох  місяців питання щодо
розміщення філіалів Академії з урахуванням завдань, що на них
покладаються.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 11 вересня 1995 року
     N 824/95
Головна сторінка