Поиск по сайту:Про подальше впровадження проекту "Інфекційні хвороби в Україні: Реформа системи інформації та управління"

Головна сторінка


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 328 від 18.11.98
   м.Київ
 
 vd981118 vn328
 
        Про подальше впровадження проекту
        "Інфекційні хвороби в Україні:
        Реформа системи  інформації та
              управління"
 
   Проведена 28-30 вересня 1998 року в м.Львові спільно з
Представництвом РАТН (Програма Оптимізації Технологій в Охороні
Здоров'я, США) за фінансовою  підтримкою  Агентства  США  з
Міжнародного  Розвитку  (USAID)  підсумкова  Всеукраїнська
конференція, присвячена результатам виконання першого року проекту
"Інфекційні хвороби в Україні: Реформа системи інформації та
управління", зазначила позитивність  і  практичність  тактики
реформування системи інформації.
   Реалізація першого етапу проекту на основі співробітництва з
Міністерством охорони здоров'я України проходила у Львівській
області з залученням  санітарно-епідеміологічних  станцій  та
лікувально-профілактичних закладів різних рівнів, Львівського НДІ
епідеміології і гігієни, кафедр епідеміології і інфекційних хвороб
Львівського медичного університету.
   Завдяки запровадженню  оптимізованої  системи  управління
медичною інформацією підвищилася якість створення бази первинних
даних, покращився облік і контроль за розподілом та використанням
імунобіологічних препаратів (ІБП), в результаті чого зменшилися
марні витрати (розлив) вакцин; спрощено та стандартизовано облік,
звітність та оцінку якості роботи.
   У зв'язку з вищевикладеним та з метою доцільності подальшого
впровадження результатів виконання проекту в практику охорони
здоров'я на національному рівні, Н А К А З У Ю:
   1. За погодженням з Представництвом РАТН в Україні та з метою
подальшої оцінки досвіду набутого у Львівській області розширити
експериментальне впровадження оптимізованих облікових, звітних і
моніторингових  форм  стосовно  інфекційної захворюваності та
імунопрофілактики в Житомирській та Одеській областях.
   2. Робочій  групі  по  Львівській  області  (голова -
Павлів Р.М., головний  державний  санітарний  лікар Львівської
області) разом з Представництвом РАТН в Україні розробити пакет
документації по вдосконаленню існуючої системи епідеміологічного
нагляду за інфекційними хворобами, обліку та звіту з інфекційної
захворюваності, введенню в практику охорони здоров'я стандартних
визначень  випадків  актуальних інфекційних хвороб та подати
пропозиції до Міністерства охорони здоров'я до 31 березня 1999 р.
   3. Начальникам управлінь охорони здоров'я держадміністрацій
Житомирської (З.М.Парамонов) та Одеської (В.Є.Лосєва) областей та
головним державним санітарним лікарям цих областей (О.С.Волков,
Л.Г.Засипка) створити регіональні робочі групи з числа керівників
районних  і  обласних  лікувально-профілактичних  закладів,
санітарно-епідеміологічних станцій та наукових установ, поклавши
на них обов'язки координації, оцінки, планування та аналізу
використання оптимізованої медичної інформації в цих областях.
   4. Начальникам     головних     управлінь    МОЗ:
санітарно-епідеміологічного (С.П.Бережнов) та медичної допомоги
матерям і дітям (Н.Г.Гойда) створити Робочу групу з питань
координації,  планування,  оцінки  та  сприяння  своєчасному
запровадженню  вдосконаленої  системи  управління  медичною
інформацією в Україні, до складу якої ввести керівників робочих
груп по Львівській, Житомирській та Одеській областях, експертів
науково-дослідних  профільних  інститутів  та  фахівців  МОЗ:
заступника начальника Головного управління медичної допомоги дітям
і матерям  Моісеєнко Р.О.,  заступника  начальника  Головного
санітарно-епідеміологічного управління Падченка А.Г.
   Керівникам робочих груп щоквартально інформувати Міністерство
охорони здоров'я про хід впровадження Проекту.
   Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника
Міністра Л.С.Некрасову.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
Головна сторінка