Поиск по сайту:Про проект Закону України про столицю України - місто-герой Київ

Головна сторінка


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 1186/08/16-1214 від 19.11.98
   м.Київ
 
 vd981119 vn1186/08/16-1214
 
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула питання
щодо порядку оподаткування податком на додану вартість комунальних
послуг і повідомляє.
   Відповідно до п.4.1 ст.4 Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" база оподаткування
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з
їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або
регульованими  цінами  (тарифами).  До  складу  договірної
(контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість
матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику
податку безпосередньо покупцем через будь-яку третю особу в
зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих
(виконаних, наданих) таким платником податку.
   Таким чином, сума будь-якої компенсації до товарів (робіт,
послуг), продаж яких здійснюється за вільними цінами, незалежно
від якої особи вона отримана, включається до бази оподаткування
податком на додану вартість. При операціях з продажу товарів
(робіт, послуг) за регульованими цінами (тарифами), встановленими
згідно з діючим законодавством державними органами України, базою
оподаткування податком на додану вартість буде регульована ціна
(тариф).
   Зважаючи на викладене, а також враховуючи, що відповідно до
нормативно-правових актів, вартість житлово-комунальних послуг
підлягає державному регулюванню, базою оподаткування податком на
додану вартість буде розмір регульованої ціни (тарифу).
   Стосовно податкового   кредиту,  то  житлово-комунальні
господарства по придбаних товарах (роботах, послугах) мають право
на податковий кредит в частині, яка відповідає частці використання
таких придбаних товарів (робіт,  послуг)  в  оподатковуваних
операціях, тобто частці пропорційно затвердженого тарифу.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
 "Вісник податкової служби України", N 1/99
Головна сторінка