Поиск по сайту:Щодо визначення інвестиційно привабливих підприємств, угоди з цінними паперами яких з 01.04.99 будуть здійснюватись лише через організаторів торгівлі

Головна сторінка


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 215 від 30.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 січня 1999 р.
 vd981230 vn215            за N 44/3337
 
 ( Рішення скасовано на підставі Рішення Держкомісціннихпаперів
  N 13 ( z0232-00 ) від 17.02.2000 )
   Щодо визначення інвестиційно привабливих підприємств,
   угоди з цінними паперами яких з 01.04.99 будуть
     здійснюватись лише через організаторів торгівлі
   ( Дію Рішення зупинено (крім п.8) на підставі Рішення
                   Держкомісціннихпаперів
    N 2 ( vr002312-00 ) від 13.01.2000 )
 
 
 
   Відповідно до пункту 8 абзацу другого статті 7 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних  паперів  в  Україні"
( 448/96-ВР ) та заслухавши інформацію  начальника управління
регулювання діяльності організаторів торгівлі цінними паперами та
СРО Н.Пугач щодо стану виконання рішень Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 31.07.98 N 100 ( z0573-98 ) та
N 100-1 ( z0580-98 ), Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
   1. Зобов'язати емітентів цінних паперів, кількісні показники
діяльності яких, починаючи з 01.10.98, відповідають таким вимогам:
   - мінімальна величина активів становить суму, еквівалентну
400 тис. ЄВРО;
   - прибуток за останній балансовий рік (за кожний рік із двох,
що є попередніми стосовно останнього балансового року, в сумі,
еквівалентній 80 тис. ЄВРО, або сумарний прибуток за останні 3
роки в сумі, еквівалентній 220 тис. ЄВРО, за умови, що кожен рік
повинен бути прибутковим);
   - кількість випущених у обіг акцій не менше ніж 1 млн. штук;
   - кількість  акціонерів, що володіють не менше ніж 100
акціями, становить не менше ніж 2000 осіб або загальна кількість
акціонерів - не менше ніж 2200 осіб,
   до 01.04.99 пройти процедуру допуску цінних паперів  до
торгівлі на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі
та процедуру включення цінних паперів до існуючих категорій
лістингу фондової біржі або існуючих рівнів котирувальних листів
торговельно-інформаційної системи.
   2. Установити, що угоди з купівлі-продажу акцій та облігацій
емітентів,  що відповідають вимогам, зазначеним у п.1 цього
рішення, повинні здійснюватися з 01.04.99 лише через організаторів
торгівлі, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Дія цього рішення не поширюється на випадки щодо
успадкування цінних паперів, дарування цінних паперів, внесення
цінних паперів у заставу, внесення цінних паперів у вигляді
майнового внеску.
   3. Зобов'язати організаторів торгівлі цінними паперами до
15.02.99 опублікувати в засобах масової інформації правила допуску
(лістингу) цінних паперів, котирування та вилучення їх з обігу
(делістингу).
   4. Установити, що дія цього рішення протягом 1999 року не
поширюється на угоди з купівлі-продажу акцій  та  облігацій
(емітентів, що відповідають вимогам, зазначеним у п.1 цього
рішення), обсяг яких менше 150 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, виходячи із номінальної вартості цінних паперів.
   5. Установити, що дія цього рішення на період з 01.09.99 до
31.12.99 не поширюється на первинне розміщення цінних паперів
емітентів, що відповідають вимогам, визначеним у п.1  цього
рішення.
   6. Установити, що до моменту завершення процесу приведення
емітентами форм випуску іменних акцій та облігацій у відповідність
до вимог Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні"
( 710/97-ВР )  реєстраторам та зберігачам з 01.04.99 не приймати
документи про внесення змін до системи реєстру або до рахунку в
цінних  паперах  без отримання повідомлення від організатора
торгівлі цінними паперами про здійснення угод з купівлі-продажу
цінних паперів емітентів, що відповідають вимогам, визначеним у
п.1 цього рішення, без  реєстраційного  номера  організатора
торгівлі.
   7. Управлінню регулювання діяльності організаторів цінними
паперами та СРО (Н.Пугач) та управлінню корпоративних фінансів
(В.Ульянову), починаючи з 01.04.99, формувати перелік інвестиційно
привабливих підприємств на підставі звітності емітентів відповідно
до вимог, наведених у п.1 цього рішення, та розробити План заходів
на виконання рішення Комісії N 100-1 ( z0580-98 ) від 31.07.98,
зареєстрованого Міністерством юстиції України від 18.09.98 за
N 580/3020.
   8. Затвердити нову редакцію електронної форми звітності для
діючих в Україні бірж та торговельно-інформаційних систем, яка
затверджена рішенням Комісії N 57 ( v0057312-97 ) від 11.12.97
(додається).
   9. Доручити прес-центру (Шевкіній Л.В.) опублікувати пункти
1-6, 8 цього рішення та додаток до нього відповідно до чинного
законодавства.
   10. Управлінню регулювання діяльності організаторів торгівлі
цінними паперами та СРО (Н.Пугач) разом з юридичним управлінням
(Ф.Почепський) забезпечити реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
   11. Контроль за виконанням рішення покласти на Члена Комісії
М.Ф. Волкова.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                      Затверджено
                 Рішення Комісії від 11.12.97 N 57
                 ( v0057312-97 )   (у редакції,
                 затвердженій рішенням Комісії від
                 30.12.98 N 215)
    Перелік інформації для надання звітів в електронній
    формі фондовими біржами до Державної комісії з
        цінних паперів та фондового ринку
 
------------------------------ ----------------------------------
|код             | |код торговця          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дата операції        | |вид папера           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|код папера обм       | |суфікс ЦП            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|код папера         | |ЄДРПОУ емітента         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|емітент назва        | |назва емітента         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|емітент ЗКПО        | |код платника податк емітент   |
|----------------------------| |--------------------------------|
|емітент податковий     | |номінальна вартість ЦП     |
|----------------------------| |--------------------------------|
|емітент назва обм      | |кількість ЦП          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|емітент ЗКПО обм      | |загальна курсова вартість    |
|----------------------------| |--------------------------------|
|емітент податковий обм   | |назва реєстратора        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|реєстратор         | |код ЄДРПОУ           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|реєстратор N дозволу    | |депозитарій назва        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|зберігач          | |код ЄДРПОУ           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|зберігач N дозволу     | |зберігач            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|депозитарій         | |код ЄДРПОУ зберігача      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|депозитарій N дозволу    | |дата складання довідки     |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вид послуги         | |номер запису          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вид замовлення       | |дата зарахування        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|майданчик          | |дод поле1            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|аваліст найменування    | |дод поле2            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|аваліст ЗКПО        | |дод поле3            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|аваліст податковий код   | |дод поле4            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|аваліст найменування обм  | |код ЮРО             |
|----------------------------| |--------------------------------|
|аваліст ЗКПО обм      | |номер запису          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|аваліст податковий код обм | |зміни відбулись         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вид папера         | |код податк юр особи       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|суфікс папера        | |назва повна           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вид папера обм       | |назва скорочена         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|суфікс папера обм      | |орг прав форма         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|тип торгів         | |адреса місто          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|тип угоди          | |адреса область         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|номер на виконання     | |адреса юридична         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вартість угоди       | |місцезнаходження        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 1 N дозволу Dgt  | |адреса філії          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 1 N дозволу Str  | |N дозволу Dig          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 1 найменування  | |N дозволу Str          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 1 ЗКПО      | |дата видачі дозволу       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 1 податковий код | |свідоц про реєстрац змін    |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 1 статутний фонд | |назва банківської установи   |
|----------------------------| |--------------------------------|
|N угоди між торговцями   | |розрахунковий рахунок      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дата угоди         | |МФО               |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 N дозволу Dgt  | |адреси банку          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 N дозволу Str  | |статутний фонд         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 найменування  | |вартість резерву        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 ЗКПО      | |прізвище керівника       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 податковий код | |ім'я керівника         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 прізвище    | |прізвище голбух         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 ім'я      | |ім'я голбух           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|торговець 2 статутний фонд | |код міста            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|кількість паперів      | |N телефону           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|кількість паперів ОБМ    | |N факсу             |
|----------------------------| |--------------------------------|
|номінальна вартість паперів | |е-mail             |
|----------------------------| |--------------------------------|
|номінальна вартість паперів | |дата складання звіту      |
|ОБМ             | |                |
|----------------------------| |--------------------------------|
|загальна сума операції   | |флаг дати            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|сум вик угоди        | |код юр особи          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|угоду закрито        | |N свідоц засновн        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|флаг дати          | |код ЄДРПОУ           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вид ринку          | |паспортні дані         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|вид угоди          | |податковий код         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|анульована угода      | |найменування засновн      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дата анульованої угоди   | |ПІБ               |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дата звіту         | |% в статутному фонді      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дод поле1          | |дата склад довідки       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дод поле2          | |номер запису          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дод поле3          | |код юр особи          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дод поле4          | |інд код плат податк       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|код ЮРИД          | |прізвище            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|філія N           | |ім'я та по батькові       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|код філії          | |серія паспорта         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|адреса місто        | |N паспорта           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|адреса регіон        | |дата видачі паспорта      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|адреса для зв'язку     | |ким видано паспорт       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|дата склад довідки     | |N кваліфікаційного посвідчення |
|----------------------------| |--------------------------------|
|номер запису        | |дата видання КП         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|зберігач обм        | |ким видано КП          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|зберігач N дозволу обм   | |N ліцензії мін освіти      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|реєстратор обм       | |постійне місце роботи      |
|----------------------------| |--------------------------------|
|реєстратор N дозволу обм  | |стаж роботи           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|депозитарій обм       | |N телефону           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|депозитарій N дозволу обм  | |співр філії           |
|----------------------------| |--------------------------------|
|ціна закриття        | |код філії            |
|----------------------------| |--------------------------------|
|ціна відкриття       | |дата склад довідки       |
|----------------------------| |--------------------------------|
|рівень лістингу       | |номер запису          |
|----------------------------| |--------------------------------|
|курсова вартість      | |максимальна ціна        |
|----------------------------| |--------------------------------|
|курсова вартість обм    | |мінімальна ціна         |
|----------------------------| |--------------------------------|
|максимальна ціна      | |організатор торгівлі      |
------------------------------ ---------------------------------
Головна сторінка