Поиск по сайту:Щодо визначення дати виникнення права на податковий кредит у випадку продажу товарів за готівкові кошти

Головна сторінка


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 12475/11/16-1220-20 від 18.11.98
   м.Київ
 
 vd981118 vn12475/11/16-1220-20
 
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула питання
щодо визначення дати виникнення права на податковий кредит у
випадку продажу товарів за готівкові кошти і повідомляє.
   Відповідно до підпункту 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону
України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану
вартість" датою виникнення податкових зобов'язань у платника
податку на додану вартість у випадку продажу товарів (робіт,
послуг) за готівкові кошти вважається дата їх оприбуткування в
касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації
готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника
податку.
   Податкова накладна,  відповідно  до  пп.7.2.3 п.7.2 ст.7
вищезгаданого Закону, складається в момент виникнення податкових
зобов'язань  продавця при продажу за готівкові кошти, датою
виникнення яких, відповідно до пп.7.3.1 п.7.3 ст.7 цього Закону, є
або дата оприбуткування готівкових коштів в касі платника податку,
або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата
оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг)
платником податку. До 01.10.98 р. датою виникнення податкових
зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважалася дата
зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок
платника податку як оплата товарів (робіт, послуг).
   Дата оприбуткування готівкових коштів  у  касі  платника
податку, отриманих від покупця як оплата товарів (робіт, послуг),
при обов'язковій умові підтвердження витрат по сплаті сум податку
відповідними касовими документами (прибутковими і видатковими
касовими ордерами, касовими і товарними чеками і т.д.), є датою
виникнення права на податковий кредит у покупця.
   Обов'язково слід зазначити, що відповідно до пунктів 7.2.6 і
7.4.5 ст.7 Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок
на додану вартість" не дозволяється включення до податкового
кредиту будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені
податковими накладними або митними деклараціями, а при імпорті
робіт (послуг) - актом прийняття робіт (послуг) або банківським
документом, що засвідчує перерахування коштів в оплату вартості
таких  робіт  (послуг),  або  товарними  чеками  чи  іншими
розрахунковими або платіжними документами.
   Стосовно визначення дати податкового кредиту при інших, ніж
грошових, формах проведення розрахунків, то в таких випадках
надання відповіді можливе лише при наявності конкретної ситуації з
конкретними обставинами.
 
 Заступник Голови                   Г.М.Оперенко
 
 "Вісник податкової служби України", N 1/99
Головна сторінка