Поиск по сайту:Про Положення про посвідчення депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про Положення про посвідчення депутатів і
       голів місцевих Рад народних депутатів
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Внести на розгляд Верховної Ради України проект Положення про
посвідчення депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів.
 
 
 Голова Верховної Ради України               О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 грудня 1994 року
     N 309/94-ПВ
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про посвідчення депутатів і голів місцевих Рад
            народних депутатів
 
   1. Посвідчення  депутата  і  голови сільської, селищної,
районної, міської, районної в місті, обласної Ради народних
депутатів є документом, який засвідчує повноваження депутата,
голови відповідної Ради, визначені Конституцією України ( 888-09 )
та іншими законодавчими актами України.
   2. Посвідчення депутата місцевої Ради, а також посвідчення
голови Ради видаються депутату (голові Ради) після визнання у
встановленому  законом  порядку  їх повноважень. Одночасно з
посвідченням депутату місцевої Ради, а також голові Ради видається
вкладка  до посвідчення, в якій наведено право депутата на
безплатний проїзд, а також визначено обсяг повноважень і гарантій
голів Рад народних депутатів.
   3. Посвідченням депутат Ради користується протягом строку
своїх повноважень, голова Ради - відповідно посвідченням голови
Ради.
   По закінченні  строку  повноважень депутата, голови Ради
відповідне посвідчення залишається в  особи,  яка  обиралась
депутатом, головою Ради.
   У разі відкликання або дострокового припинення повноважень
депутата, голови Ради відповідне посвідчення підлягає поверненню
органу, яким вони видані.
 
Головна сторінка