Поиск по сайту:Про пропозицію щодо внесення зміни до частини другої статті 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"

Головна сторінка


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 119 від 28.12.2000
   м. Київ
        Про пропозицію щодо внесення зміни
      до частини другої статті 9 Закону України
     "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"
 
   Відповідно до статті 11, пункту 4 статті 13, пункту 4
статті 14, пункту 5 статті 15 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-ВР )  Центральна  виборча  комісія
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Схвалити пропозицію щодо внесення зміни до частини другої
статті 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки
Крим", викладені у формі законопроекту (додається).
   2. Надіслати проект Закону України "Про внесення зміни до
частини другої статті 9 Закону України "Про Верховну  Раду
Автономної Республіки Крим" Голові Верховної Ради України для
вирішення питання про внесення його в порядку  законодавчої
ініціативи на розгляд Верховної Ради України.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 28 грудня 2000 року N 119
                              Проект
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
        Про внесення зміни до частини другої
      статті 9 Закону України "Про Верховну Раду
          Автономної Республіки Крим"
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Частину другу статті 9 Закону України "Про Верховну Раду
Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради, 1998 р.,
N 29, ст.191) доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
   "4) здійснення відповідно до  законів  повноважень  щодо
організації проведення виборів та всеукраїнських референдумів;".
   У зв'язку з цим пункти 4-38 вважати відповідно пунктами 5-39.
 
 
 Голова Верховної Ради України
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
Головна сторінка